Aktualności

31.07.2018

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne LGD

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski, w związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (PROW 2014-2020), zaprasza mieszkańców na indywidualne spotkania informacyjno – konsultacyjne, które odbywać się będą 8 sierpnia br. (środa) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. w godzinach od 12.00 do 16.00.

Zaproszenie skierowane jest do podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub oddział na obszarach wiejskich (obszar 13 gmin członkowskich z wyłączeniem miast Jarocin, Środa Wlkp., Śrem), w szczególności do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób zainteresowanych dotacjami na realizację grantów – małych projektów infrastrukturalnych i tzw. „miękkich” dla społeczności lokalnych

Informacji oraz doradztwa będą udzielali pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski.

Nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie się na konsultacje.

W przypadku gdy nie możecie Państwo uczestniczyć w spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym w Państwa Gminie, zapraszamy do skorzystania z doradztwa w innych gminach stowarzyszenia. Harmonogram spotkań znajduje się w załączniku.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z doradztwa!