Aktualności

28.06.2018

Ewakuacja Przedszkola w Książu Wlkp.

W poniedziałek, 18 czerwca około godz. 9:00 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Książu Wlkp. przeprowadziła na terenie Przedszkola w Książu Wlkp. ćwiczenia mające na celu doskonalenie umiejętności podejmowania działań w sytuacji kryzysowej wywołanej zagrożeniem pożarowym. W ramach działań sprawdzono koordynację
i współdziałanie sił i środków OSP Książ Wlkp.

Ćwiczenia obejmowały ewakuację z budynku przedszkola personelu wraz z dziećmi. Podczas ćwiczeń na terenie budynku zlokalizowano jedną osobę z objawami podtrucia, której niezwłocznie udzielona została pomoc przedmedyczna. Także w wyniku pozorowanego pożaru jedna osoba została uwięziona na piętrze budynku skąd musiała być ewakuowana przez okno przy pomocy specjalistycznego sprzętu Autodrabiny SD-30.  

W trakcie prowadzenia działań nikomu nic się nie stało. Ćwiczenia miały bowiem na celu przygotowanie naszych milusińskich na tego typu zdarzenia oraz oswojenie ich z procedurą, chociażby samej ewakuacji. Obserwatorami działań OSP Książ Wlkp. był członek Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Śremie.

Galeria