Aktualności

09.07.2015

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

W związku z pojawiającymi się doniesieniami o coraz częściej obserwowanym występowaniu barszczu Sosnowskiego uprzejmie informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony roślin barszcz Sosnowskiego nie jest rośliną kwarantannową i w związku z tym nie podlega urzędowemu obowiązkowi zwalczania.

Oznacza to, że działania związane ze zwalczaniem tej rośliny nie mogą być narzucone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa posiadaczom danego gruntu.

Barszcz Sosnowskiego może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt – włoski na liściach i łodygach wytwarzają parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych, powstawanie pęcherzy i trudno gojących się ran. Parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury i dużej wilgotności powietrza. Szczególnie podatne są dzieci i osoby cierpiące na alergie.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest aby właściciele gruntów, na których występuje barszcz Sosnowskiego podjęli działania w celu zniszczenia tych roślin.

Poniżej ulotka informacyjna Instytutu Ochrony Roślin Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w której znajdziecie Państwo m.in. metody zwalczania tej niebezpiecznej rośliny.