Aktualności

10.11.2015

Sołtysi oraz składy osobowe Rad Sołeckich, kadencji 2015-2019

Dobiegły końca zaplanowane na październik i listopad wybory sołtysów oraz członków rad sołeckich wybieranych na kadencję 2015-2019. W Gminie Książ Wlkp. funkcjonuje 21 sołectw. W obecnej, nowej kadencji 15 sołtysów ponownie zostało wybranych na to stanowisko, natomiast 6 - to nowe osoby. Wśród przewodniczących jednostek pomocniczych przeważają mężczyźni. Jest ich 12. Z kolei pań wybranych na stanowisko sołtysa mamy 9.

09.11.2015

Spotkanie z sołtysami nowej kadencji 2015-2019

W piątek, 6 listopada, dzień po zakończeniu trwających od października br. wyborów sołeckich, Burmistrz Książa Wlkp., Pan Teofil Marciniak wraz z Zastępcą, Panią Mirelą Grześkowiak spotkali się z nowo wybranymi sołtysami Gminy Książ Wlkp. kadencji 2015-2019.

04.11.2015

Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Izby Regionalnej Gminy Książ Wlkp. w budynku Urzędu Miejskiego (wejście od ul. Ogrodowej) miało miejsce w niedzielę, 18 października br., w 76. Rocznicę egzekucji dokonanej na Polakach na Rynku w Książu Wlkp. jesienią 1939 roku. Zostały w niej zaprezentowane eksponaty związane z historią miasta i okolicznych wsi, w tym dokumenty dotyczące Wiosny Ludów i bitwy pod Książem w 1848 roku, związane z Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919 i obrazujące historię Książa Wlkp. na tle wydarzeń II wojny światowej. Izba Regionalna posiada także zbiór fotografii przedstawiających miasto w latach 20-30 ubiegłego wieku (ważne uroczystości oraz budynki).

03.11.2015

Informacja o możliwości dofinansowania budowy zbiorników wodnych oraz ich renowacji.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego p. Krzysztof Grabowski informuje, że w oparciu o uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2324/2012 z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, istnieje możliwość dofinansowania przez Województwo Wielkopolskie budowy zbiorników wodnych o powierzchni od 0,5 ha do 2,0 ha w kwocie 60.000 zł/ha oraz ich renowacji w kwocie 30.000 zł/ha.

25.10.2015

Odbiór drogi w Zakrzewicach

W dniu 06 października 2015 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Książ Wlkp. – przebudowa drogi w Zakrzewicach”

25.10.2015

SZKODLIWE SKUTKI SPALANIA ŚMIECI

Przypominamy mieszkańcom o obowiązującym zakazie spalania odpadów w piecach domowych!