Aktualności

12.06.2019

Zaproszenie do udziału debacie
nad Raportem o stanie Gminy Książ Wlkp. za 2018 rok

Przedłożony Państwu do zapoznania się (w jednej z poprzednich wiadomości) Raport o stanie Gminy Książ Wlkp. za 2018 rok, będzie rozpatrywany przez Radę Miejską w Książu Wlkp. podczas najbliższej sesji absolutoryjnej. Została ona zaplanowana na poniedziałek, 24 czerwca 2019 r. godz. 16.00, w sali nr 7 ksiąskiego magistratu. Nad treścią Raportu przeprowadzona zostanie debata, podczas której mieszkańcy, w liczbie maksymalnie 15 osób, będą mogli zabrać głos. Aby było to możliwe, zainteresowany mieszkaniec najpóźniej do 24 czerwca, godz. 13.00, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Książu Wlkp. pisemne zgłoszenie udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy zabierają głos w kolejności, w jakiej Przewodniczący otrzymał owo zgłoszenie.

12.06.2019

Dowiedz się jak funkcjonuje budżet obywatelski
spotkanie informacyjno-promocyjne już we wtorek, 18 czerwca

Wraz z początkiem miesiąca rozpoczęły się konsultacje dotyczące IV edycji ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Jak złożyć projekt? Co powinien on zawierać? Jak wygląda cały proces od powstania pomysłu, aż do realizacji projektu? Te i wiele innych wątpliwości, zostaną rozwiane podczas spotkania informacyjno-promocyjnego, które odbędzie się we wtorek, 18 czerwca, o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

11.06.2019

Jak przygotować się na upał? Poradnik.

Trwające od kilku dni wysokie temperatury powietrza nie tylko stanowią poważną uciążliwość, ale mogą również powodować różnego rodzaju przykre konsekwencje. Jak zatem bezpiecznie przetrwać upały  i możliwie najbardziej zminimalizować ich negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt? GCZK w Książu Wlkp. przedstawia poniżej opracowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poradnik. Zawiera on kilka podstawowych zasad, o których należy pamiętać zwłaszcza wtedy, gdy słupek rtęci pokazuje ponad 30°C.

11.06.2019

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Burmistrz Książa Wlkp., ogłasza nabór kandydatów na ławnika na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

11.06.2019

Przedszkole w Książu Wlkp. zmieniło się w Bajkowy Świat

Uchwałą Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Książu Wlkp. placówka zyskała nowe imię – Bajkowy Świat. Uroczystość nadania imienia odbyła się w upalny czwartek, 6 czerwca, w towarzystwie dzieci, ich rodziców, nauczycieli oraz wielu znamienitych gości i przyjaciół przedszkola.

11.06.2019

„Zachowanie lokalnego dziedzictwa – pomniki i tablice pamiątkowe w regionie śremskim” - drugi tom publikacji

W Regionie Śremskim można znaleźć wiele ciekawych i pełnych uroku miejsc. Aby je uwiecznić, powstała publikacja pt.  „Zachowanie lokalnego dziedzictwa – pomniki i tablice pamiątkowe w regionie śremskim” pod redakcją Pana Zbigniewa Szmidta , Pani Moniki Bulińskiej oraz Pani Anny Michalak. Jest to kontynuacja wydanej w 2013 roku publikacji „Zachowanie lokalnego dziedzictwa – świątki przydrożne, kościoły i cmentarze w regionie śremskim”, a zarazem uzupełnienie „zbioru” wyjątkowych, śremskich miejsc o pomniki i tablice pamiątkowe, jakie można znaleźć w okolicy.