Aktualności

30.10.2017

Podsumowanie konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego
Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok

Szanowni Państwo,

poniedziałek, 16 października był ostatnim dniem konsultacji  Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp.  na 2018 rok.

W tegorocznej, drugiej edycji budżetu partycypacyjnego, złożono 2270 kart do głosowania. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji, do projektu budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok wpisane zostaną trzy zadania : Zielony zakątek rekreacyjno- wypoczynkowo- edukacyjny w Chwałkowie Kościelnym, AED dla OSP - zakup defibrylatora gwarantem bezpieczeństwa mieszkańców oraz Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zaborowo, których łączna wartość opiewa na kwotę 84.270,00 zł i nie przekracza planowanej puli środków (100 000,00 zł) przeznaczonych na budżet obywatelski.

I choć pozostałym zadaniom nie udało się znaleźć na liście „wygranych projektów”, po raz kolejny samorządowa inicjatywa, cieszyła się sporym zaangażowaniem lokalnego społeczeństwa, które dla wspólnej sprawy, wzięło czynny udział w tej powszechnej mobilizacji, za co serdecznie Państwu dziękujemy. 

To, jak głosowano na poszczególne zadania i ile spośród wrzuconych kart do urny, uznanych zostało za nieważne, przedstawiają załączone wykresy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi oraz przesłania ewentualnych uwag dotyczących kolejnej edycji Budżet Obywatelskiego.

Jednocześnie, w imieniu Sołtysa, Rady Sołeckiej, Zarządu OSP oraz Zarządu KGW w Chwałkowie Kościelnym, przekazujemy serdecznie podziękowania dla wszystkich mieszkańców tejże miejscowości oraz Gminy Książ Wlkp., za udzielone poparcie oraz oddanie głosów na zwycięski projekt pn. „Zielony zakątek rekreacyjno- wypoczynkowo- edukacyjny w Chwałkowie Kościelnym”.