Aktualności

22.03.2017

Podsumowanie kampanii NEFROTEST

W niedzielę, 12 marca br., 32 mieszkańców Gminy Książ Wlkp., w tym przedstawiciele lokalnego samorządu, wzięli udział w kampanii społecznej NEFROTEST, zorganizowanej przez Nefron Sekcję Nefrologiczną Izby Gospodarczej Medycyna Polska wraz z lokalnym partnerem – Stacją Dializ B. Braun Avitum w Śremie.

22.03.2017

Autorskie spotkanie z Marleną Grewling
fotograficzna droga do poszukiwania siebie

W piątkowe późne popołudnie, ksiąska Izba Regionalna zamieniła się w swoistą galerię fotografii. A wszystko to za sprawą zorganizowanej w niej wystawy zdjęć autorstwa Marleny Grewling, która - notabene - była główną bohaterką piątkowego spotkania.

21.03.2017

Meldując się i płacąc podatki w Gminie Książ Wlkp. –
masz realny wpływ na rozwój swojej okolicy

co roku, do każdej gminy trafia ok. 38% podatku dochodowego płaconego przez jej mieszkańców. Środki te przeznaczane są między innymi na finansowanie szkół i przedszkoli, budowę i remonty dróg oraz chodników, oświetlenia czy kanalizacji. Dzięki nim możliwym jest przedstawienie bogatej oferty kulturalno- czytelniczej czy sportowo- rekreacyjnej, utrzymanie porządku w mieście i na wsiach. W jaki sposób sami mieszkańcy mogą przyczynić się do tego, aby część podatku z ich PIT- u wróciła w postaci nowych inwestycji do gminy, w której mieszkają?

20.03.2017

Wsparcie żywnościowe dla Mieszkańców Gminy Książ Wlkp.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Caritas Polska po raz kolejny - jako jedna z czterech organizacji pozarządowych - realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą - Agencja Rynku Rolnego.

20.03.2017

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu informuje, że trwa nabór do służby przygotowawczej. Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.

17.03.2017

Akcja PIT 2016 w Książu Wlkp.

W czwartek, 14 marca w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., dyżur pełnili pracownicy Urzędu Skarbowego w Śremie, którzy udzielali niezbędnych informacji dotyczących rozliczenia rocznego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok oraz przyjmowali zeznania podatkowe. Z możliwości złożenia PIT-u w tutejszym magistracie skorzystało niemalże 100 osób.