Aktualności

02.11.2017

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Poniżej znajdą Państwo zawiadomienie Starosty Śremskiego o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Brzostownia, Chrząstowo, Chwałkowo Kościelne, Gogolewo, Jarosławki, Kiełczynek, Kołacin, Konarskie, Konarzyce, Łężek, Mchy, Radoszkowo, Sroczewo, Świączyń, Włościejewice, Włościejewki, Zaborowo i Zakrzewice położonych w gminie Książ Wlkp.

01.11.2017

Zmiana godzin otwarcia ORLIKA

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 listopada 2017 roku ulegają zmianie godziny korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO ORLIK 2012”

01.11.2017

ZUS pomaga przedsiębiorcom po przejściu Orkanu Ksawery

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przekazujemy informację prasową skierowaną dla przedsiębiorców, którzy ponieśli znaczne straty w wyniku nawałnic i mają problem z opłaceniem składek. ZUS przypomina, ze mogą oni starać się o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zobowiązania na raty, a w wyjątkowych sytuacjach nawet o umorzenie należności.

30.10.2017

Wspomnienie o profesorze Zdzisławie Mrugalskim

Szanowni Mieszkańcy,

z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 22 października 2017 r., w wieku 87 lat zmarł profesor Zdzisław Mrugalski.

Ten największy polski zegarmistrz - jak zwykło się mawiać o profesorze - urodził się 22 kwietnia 1930 r. w Książu Wlkp. Zegarmistrzowskiego zawodu uczył się w Ostrowie Wlkp., a potem przez wiele lat był wykładowcą na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Pełnił też funkcję dyrektora Instytutu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych Politechniki Warszawskiej oraz Kierownika Zakładu Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych.

30.10.2017

Podsumowanie konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego
Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok
Szanowni Państwo,

poniedziałek, 16 października był ostatnim dniem konsultacji  Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp.  na 2018 rok.

W tegorocznej, drugiej edycji budżetu partycypacyjnego, złożono 2270 kart do głosowania. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji, do projektu budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok wpisane zostaną trzy zadania : Zielony zakątek rekreacyjno- wypoczynkowo- edukacyjny w Chwałkowie Kościelnym, AED dla OSP - zakup defibrylatora gwarantem bezpieczeństwa mieszkańców oraz Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zaborowo, których łączna wartość opiewa na kwotę 84.270,00 zł i nie przekracza planowanej puli środków (100 000,00 zł) przeznaczonych na budżet obywatelski.

30.10.2017

Rusza program "MALUCH+" 2018

„MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80% kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł.