Aktualności

30.10.2017

Rusza program "MALUCH+" 2018

„MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80% kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł.

30.10.2017

Forum organizacji pozarządowych połączone z konsultacjami

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Książ Wlkp. na Forum organizacji pozarządowych połączone z konsultacjami projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018. 

23.10.2017

Członkowie Motocyklowego Stow. Pomocy Polakom Za Granicą Wschód – Zachód im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z wizytą w Mchach

Członkowie Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom Za Granicą Wschód – Zachód im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w sobotę, 14 października zawitali do Mchów. W trakcie kilkugodzinnego pobytu w tejże miejscowości, motocykliści odwiedzili tamtejszą szkołę, złożyli kwiaty przy pomniku księdza arcybiskupa, zwiedzili mchowski kościółek i udali się na cmentarz parafialny, a zaraz potem - do pobliskiego Sebastianowa, miejsca urodzenia arcybiskupa Baraniaka

23.10.2017

Obchody 78. rocznicy Rozstrzelania Obywateli Ziemi Ksiąskiej i Dolskiej

Otwarcie wystawy  IPN  pt. „Polska Walcząca” oraz wykład historyczny dr Marka Rezlera w piątkowy wieczór, 20 października, zainaugurowały tegoroczne obchody 78. rocznicy Rozstrzelania Obywateli Ziemi Ksiąskiej i Dolskiej. 

18.10.2017

Zakończono konsultacje społeczne dotyczące propozycji lokalizacji budowy
hali widowiskowo – sportowej w Książu Wlkp.

Piątek, 13 października był ostatnim dniem, w którym mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię odnośnie propozycji lokalizacji budowy hali widowiskowo – sportowej w Książu Wlkp. W tym bowiem czasie zakończyły się trwające kilkanaście dni, konsultacje społeczne.

18.10.2017

Wystawa poplenerowa „Piąte spojrzenie- Mchy, Sebastianowo, Charłub”

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia kolejnej wystawy poplenerowej, zatytułowanej „Piąte spojrzenie- Mchy, Sebastianowo, Charłub”, znajdującej się w holu tutejszego Urzędu. Ekspozycja ta, jest rezultatem V edycji pleneru fotograficznego, który odbył się w kwietniu tego  roku.