Aktualności

20.12.2017

Konsultacje społeczne

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Książ Wlkp., do zaopiniowania projektu uchwały.

15.12.2017

Festiwal nauki z Małym Inżynierem

Niezwykle ciekawy prezent dla uczniów Szkoły Podstawowej w Książu Wlkp. przygotował z okazji tegorocznych Mikołajek - Mały Inżynier. W dzień po 6 grudnia firma zorganizowała w szkole Festiwal nauki. Przedsięwzięcie to zostało przygotowane w ramach projektu „Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp.”.

14.12.2017

ZAKUP WYPOSAŻENAI NOWEGO POJAZDU DLA OSP CHWAŁKOWO KOŚCIELNE

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Śremie w kwocie 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) zostało zakupione wyposażenie nowego pojazdu jednostki OSP Chwałkowo Kościelne w postaci: 2 sztuki aparatów powietrznych Fenzy, ubrania specjalne, buty ochronne, latarki do hełmu, dyski świetlne, Węże ssawne, pasy strażackie, siekieromłoty, topory izolowane znaki ostrzegawcze, tłumice gumowe.

13.12.2017

ZAKUP OPON DLA OSP CHRZĄSTOWO

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Śremie w kwocie 2 000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) zostały zakupione 2 szt. Opon KAMA 16 PR FRONT, rozmiar 11.00 R20 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie. Nowe opony z całą pewnością zapewnią większe bezpieczeństwo strażaków udających się na akcje ratowniczo – gaśnicze.

13.12.2017

ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP KOŁACIN

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Śremie w kwocie 3 000,00 zł (trzech tysięcy złotych) oraz przy wsparciu z budżetu Gminy Książ Wlkp. w kwocie 2 890,00 zł została zakupiona drabina ZS 2095/3H dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie. Zakupiony sprzęt będzie służył druhom w akcjach ratowniczych gdzie jej wykorzystanie będzie niezbędne.

13.12.2017

ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP MCHY

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Śremie w kwocie 11 000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych) zostały zakupione 2 sztuki aparatów powietrznych Honeywell dla jednostki OSP w Mchach. Wartość zakupionych aparatów opiewa na kwotę 10 996,20 zł. Nowy sprzęt będzie służył druhom w akcjach ratowniczych w gdzie ich wykorzystanie będzie niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa strażaków.