Aktualności

12.02.2018

Kolejne kilometry kanalizacji w Gminie Książ Wlkp.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Książ Wlkp. – do południowej części Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków (tereny inwestycyjne i mieszkaniowe), to największa i najbardziej kosztowna inwestycja, która zaplanowana została w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok. Całkowity koszt robót wyniósł ponad 2,5 mln złotych brutto.

Prace nad budową kanalizacji trwały 5 miesięcy - od 24 lipca do 20 grudnia 2017 r. Odbioru końcowego dokonano jeszcze przed świętami. Wykonawcą zadania była firma Complex Instal Marcin Grygier ze Śremu.

Na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia, Gmina Książ Wlkp. uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwota udzielonego wsparcia wyniosła 2 024 000,00 zł i może ona zostać umorzona do wysokości 15 %, tj. do kwoty 303 600,00 zł.

W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, w tym: kanalizację grawitacyjną o dł. 1511 mb, kanalizację tłoczną o dł. 1635 mb, dwie przepompownie ścieków. Na całej szerokości i długości drogi, tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką do torów kolejowych, odtworzono nawierzchnię asfaltową, przebudowano chodnik oraz wykonano odwodnienie. Droga, łącznie z poboczem, zyskała nowy, elegancki wygląd.

Do każdej nieruchomości zlokalizowanej w obrębie budowanej kanalizacji, wykonane zostało również przyłącze kanalizacyjne, zakończone studzienką przyłączeniową. O możliwości podłączenia się do sieci, mieszkańcy skanalizowanych terenów, zostaną niebawem poinformowani.