Aktualności

16.01.2018

Czas na wymianę dowodów osobistych

Urząd Miejski w Książu Wlkp. uprzejmie przypomina o wymianie dowodów osobistych, które utraciły już swoją ważność. Każdy pełnoletni polski obywatel, który mieszka w Polsce, jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty. Brak ważnego dowodu osobistego może wiązać się ze sporymi utrudnieniami w codziennym życiu. W załączeniu znajdą Państwo informację w jaki sposób można załatwić wymianę dokumentu tożsamości.

w urzędzie

Kto może złożyć wniosek o dowód osobisty

 • osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18 lat — jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni,
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty (na przykład z powodu zmiany danych osobowych),
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator — mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia). Pamiętaj, że osoby te, jeśli ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich.
 • obywatel polski, który mieszka za granicą.

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty

 • po ukończeniu 18 lat,
 • co najmniej 30 dni przed upływem ważności obecnego dowodu,
 • jeśli doszło do zmiany danych na obecnym dowodzie (na przykład do zmiany nazwiska) — jak najszybciej,
 • jeśli doszło do zmiany wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię (na przykład: operacja plastyczna twarzy) — jak najszybciej,
 • jeśli doszło do utraty albo uszkodzenia obecnego dowodu — jak najszybciej.

Jeśli zmienił się twój adres zameldowania albo doszło do zmiany nazwy urzędu, który wydał twój dowód — nie musisz wymieniać dowodu.

Co przygotować

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego. Wniosek ten możesz otrzymać w urzędzie gminy.
 • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym o wymiarach 35x45mm,— jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy — odpowiednie zaświadczenie. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu,

 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport — jeśli posiadasz,
 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość — w przypadku osób, które dostały polskie obywatelstwo.

Zdjęcie do dowodu lub paszportu ogólne informacje

 • zdjęcie powinno być aktualne — wykonaj zdjęcie nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie ciebie,
 • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę,
 • zdjęcie powinno przedstawiać wizerunek nie dalej niż do górnej części barków,
 • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

Gdzie możesz złożyć wniosek

W dowolnym urzędzie gminy. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.

Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inny powód, nie możesz osobiście udać się do urzędu. Możesz wtedy złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz. W tym celu skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym urzędem gminy, a urzędnik ci pomoże.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Jaki jest termin realizacji

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Jeśli posiadasz dotychczasowy dowód osobisty, zabierz go ze sobą do urzędu.

Jeśli wniosek był składany dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowa ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia) w jej obecności, możesz odebrać dowód samodzielnie (nie musisz przychodzić z tą osobą).

Jak sprawdzić, czy możesz już odebrać dowód osobisty

Możesz sprawdzić przez internet, czy twój nowy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru w urzędzie wchodząc na stronę www.obywatel.gov.pl   

 

przez internet

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód osobisty — potrzebujesz profilu zaufanego (eGO). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kto składa wniosek o dowód osobisty

Wniosek o dowód musi złożyć każdy, kto:

 • ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • wymienia dowód osobisty — na przykład z powodu zmiany danych osobowych.

Wniosek o dowód może złożyć każdy, kto:

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty

Złóż wniosek o dowód osobisty jak najszybciej, jeśli:

 • masz ukończone 18 lat,
 • zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie, na przykład nazwisko,
 • zmienił się twój wygląd, na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię,
 • twój obecny dowód zagubił się, został zniszczony lub skradziony.

Jeśli twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

!!! NIE MUSISZ wymieniać dowodu, jeśli zmienia się twój adres zameldowania albo nazwa urzędu, który wydał twój dowód.

Co przygotować

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,
 • zdjęcie w formie elektronicznej i — jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy — załącznik z odpowiednim zaświadczeniem. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu. Pamiętaj, że jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, urzędnik odmówi ci wydania dowodu.

Co zrobić

 1. Kliknij przycisk Złóż wniosek o dowód osobisty.
 2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
 3. Wybierz powód ubiegania się o dowód.
 4. Wybierz dowolny urząd, w którym odbierzesz gotowy dowód.
 5. Dołącz zdjęcie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 6. Sprawdź, czy dane na wzorze dowodu są poprawne — znajdziesz je potem na oryginalnym dowodzie (imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę urodzenia, płeć).
 7. Uzupełnij brakujące dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny adres e-mail. Otrzymasz na niego numer wniosku wraz z nazwą urzędu, w którym odbierzesz dowód.
 8. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
 9. Odbierz dowód. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Ile będziesz czekać i Jak odebrać gotowy dowód osobisty.

!!! Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować ani podmieniać w nim załączników.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach — poinformuje cię o tym urzędnik.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

Dowód odbierasz w urzędzie, który wybierasz, kiedy wypełniasz wniosek. Pamiętaj, że musisz odebrać dowód osobiście. Przy odbiorze okaż dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport — jeśli masz. Osoby, które dostały polskie obywatelstwo, powinny przedstawić dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Odbiór dowodu osobistego dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ograniczoną zdolność prawną, wymaga obecności tej osoby. Samodzielnie możesz odebrać taki dowód pod warunkiem, że osoba ta jest dzieckiem, które nie ma jeszcze 5 lat.

Jak sprawdzić, czy dowód jest gotowy

Możesz to zrobić wygodnie przez internet — wystarczy, że podasz numer wniosku. Znajdziesz go w wiadomości, którą wyślemy ci na skrzynkę ePUAP i adres e-mail podany we wniosku. Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy.

Przejdź do usługi

Złóż wniosek o dowód osobisty