Kontakt

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Obrazek przedstawiający herb gminyul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ Wlkp.

tel.: (061) 2822001, 2822017, 2822033
fax: (061) 2822724e-mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl
strona internetowa: www.ksiaz-wlkp.pl

konto bankowe: SBL Śrem o/Książ Wlkp.
43 9084 1026 0300 0101 2000 0001

Kierownictwo Urzędu

stanowiskopokójtel. bezpoś.nr wewn.
Burmistrz1
Zastępca Burmistrza2061 282202130
Sekretarz Gminy2061 282202130
Skarbnik Gminy16061 282857213

Referat Obywatelsko - Organizacyjny

stanowiskopokójtel. bezpoś.nr wewn.
Sekretariat, promocja1061 282200110
Oświata, stypendia, młodociani, organizacje pozarządowe340
Obsługa Rady Miejskiej, fundusz sołecki, ochrona zdrowia421
Ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gosp.5061 282208934

Referat Gospodarczy

stanowiskopokójtel. bezpoś.nr wewn.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, informatyzacja urzędu931
Zamówienia publiczne10061 282852719
Gospodarka gruntami, geodezja i rolnictwo1132
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa1132
Gospodarka odpadami1317
Ochrona środowiska, inwestycje, drogi i mienie komunalne1233

Referat Finansowy

stanowiskopokójtel. bezpoś.nr wewn.
Księgowość budżetowa1436
Płace i pochodne od płac, ZFŚS,PKZP1436
Podatki i opłaty lokalne, windykacja należności, kasa17061 282818815
Gospodarka odpadami komunalnymi, obrona cywilna1317

Pozostałe

stanowiskopokójtel. bezpoś.nr wewn.
Urząd Stanu Cywilnego8061 282204312
Biuro Rady Miejskiej421
Obrona Cywilna1317