Aktualności

30.01.2019

Uwaga Rolnicy
od 01 stycznia 2019 r obowiązują nowe przepisy dotyczące przyznawania zwrotu podatku akcyzowego

Pierwsza zmiana dotyczy wysokości przyznawanego limitu z 86 do 100 litrów na hektar użytków rolnych, natomiast druga - to jest już zupełnie nowe rozwiązanie - wprowadzenie dodatkowego limitu zwrotu akcyzy dla hodowców bydła. Od nowego roku będzie przysługiwał dodatkowy limit ustalony jako 30-krotność stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2019 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2018 roku).

Hodowcy bydła muszą jednak pamiętać, że do wniosku o zwrot podatku akcyzowego będzie trzeba załączyć również zaświadczenie od ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim. O takie zaświadczenie można ubiegać się już w biurach powiatowych Agencji.

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,  można składać w terminie od 1 do 28 lutego br. wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia br. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.