Aktualności

10.10.2018

Kolejne spotkanie z cyklu „Bezpieczne Życie Seniora”

W ramach kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior" w piątek, 5 października odbyło się spotkanie dla seniorów z Chwałkowa Kościelnego i Kołacina oraz dla uczestników zadania pn.,, Dary Pomorza”, w ramach którego we wrześniu br. odbyła się wycieczka seniorów z naszej Gminy do Darłówka.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., a odbyło się w związku z przypadającym 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych.

Gośćmi spotkania byli: Zastępca Burmistrza, Pani Mirela Grześkowiak, Sołtys Kołacina, Pani Bogumiła Skiera, Sołtys Chwałkowa Kościelnego, Pan Marek Jóźiak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym, Pani Elżbieta Kapcińska, oraz Radny Rady Miejskiej w Książu Wlkp., Pan Błażej Jędrzejczak.

Uczestników spotkania powitała Kierownik Ośrodka, Pani Róża Jędrzejczak. Spotkanie rozpoczęło się występami artystycznymi młodzieży z miejscowej szkoły podstawowej.

Kolejnym punktem spotkania była prelekcja na temat „Wiem, co podpisuję”. Specjaliści z Urzędu Komunikacji Elektronicznej Wydziału ds. Konsumentów w Poznaniu, doradzali, na co zwracać uwagę, gdy zawiera się umowę, kiedy można od niej odstąpić, jak dochodzić roszczeń oraz jak ustrzec się przed nieuczciwymi dostawcami usług. Celem ich wystąpienia była zatem edukacja, a jednocześnie uświadomienie osób starszych, aby przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy, dokładnie zapoznali się z jej treścią.

W dalszej części spotkania Pani Bożena Maciek-Haściło - superwizor psychoterapii uzależnień i psychoterapeuta, a jednocześnie terapeuta w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Książu Wlkp., przybliżyła uczestnikom spotkania tematykę uzależnień. Doradzała, jak walczyć z nałogami oraz jak radzić sobie, gdy członek rodziny boryka się z różnego rodzaju uzależnieniami. Pani Bożena wskazała także jak pomóc osobom z tego typu problemami i gdzie można szukać pomocy. Terapeutka kilkakrotnie podkreślała możliwość uzyskania wsparcia i to bezpłatnie w miejscowym Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym, który czynny jest w czwartki, trzy razy w miesiącu.

W trakcie spotkania można było dokonać bezpłatnego komputerowego badania wzroku, celem którego była specjalistyczna ocena jakości widzenia oraz diagnostyka wad jawnych i ukrytych, nie wymagających leczenia, a jedynie korekty za pomocą okularów.

Uczestnicy spotkania miło spędzali czas przy kawie i herbacie, kosztując przygotowane przez mieszkańców Chwałkowa i Kołacina, słodkie domowe wypieki.

Galeria