Aktualności

13.11.2017

Sytuacja hydrologiczna na terenie Gminy Książ Wlkp.
(z dnia 13.11.2017)

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Książu Wlkp. informuje, iż pomimo opadów deszczu, które miały miejsce podczas minionego weekendu, sytuacja hydrologiczna Gminy normuje się. W chwili obecnej nie ma zagrożenia w postaci przekroczenia stanu ostrzegawczego rzeki Warty, a w porównaniu do 7 listopada br. (kiedy to był najwyższy stan wód), odnotowuje się spadek poziomu rzeki o 13 cm.