Aktualności

18.07.2016

Informacja

W związku z napływającymi sygnałami o wystąpieniu szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi informujemy, że aby ubiegać się m.in. o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej, konieczne jest oszacowanie powstałych szkód przez komisję powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.

18.07.2016

Afrykański pomór świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Śremie w związku z wystąpieniem w Polsce czwartego ogniska afrykańskiego pomoru świń przypomina o konieczności zgłaszania zwiększonej ilości upadków ponad ustalone normy (powyżej 20% prosiąt, 10% warchlaków lub 5% tuczników) w gospodarstwie.

15.07.2016

Soleckie strategie – niebawem w opracowaniu

Już niebawem Grupy Odnowy Wsi z czterech sołectw: Chrząstowa, Mchów, Sroczewa i Włościejewic wraz z przeszkolonymi przez Urząd Marszałkowski moderatorami, rozpoczną warsztaty opracowania strategii rozwoju dla swoich wsi.

14.07.2016

Nowy – stary quest „Z kosą na Prusaka”

Wspólnie z Centrum Kultury Książ Wlkp. Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości przygotował nowy – stary quest „Z kosą na Prusaka”. Na nieoznakowanych trasach questu zawsze coś może ulec zmianie. Tak też było w przypadku naszego miasteczka.

13.07.2016

2% dla rozwoju twojego biznesu – nowe pożyczki w ramach funduszu pożyczkowego JEREMIE IV

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości zachęca do zapoznania się z ofertą nowych pożyczek w ramach kolejnej linii pożyczkowej JEREMIE IV. Podstawowym celem przyświecającym tej inicjatywie jest pobudzanie przedsiębiorczości.

12.07.2016

II edycja Stypendiów Burmistrza Książa Wlkp. dla uzdolnionych uczniów

W poniedziałek, 11 lipca w siedzibie Centrum Kultury Książ Wlkp., w podniosłej atmosferze, odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Burmistrza Książa Wlkp. dla uzdolnionych uczniów. Burmistrz, Pan Teofil Marciniak oraz Zastępca Burmistrza, Pani Mirela Grześkowiak pogratulowali nagrodzonym stypendystom oraz ich rodzicom. Tego typu wyróżnienie otrzymali uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, na szczeblu wojewódzkim bądź ogólnopolskim.