Aktualności

08.03.2018

Stypendia sportowe po raz trzeci

W tym roku w naszej Gminie miała miejsce trzecia edycja przyznawania stypendiów za osiągnięcie znaczących wyników sportowych. Podstawę do ich przyznawania stanowi Uchwała Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. W wyznaczonym terminie, tj. do końca stycznia danego roku, do tut. Urzędu wpłynęły - złożone przez kluby sportowe - dwa wnioski, które spełniały wszystkie wskazane w uchwale wymogi formalne i merytoryczne i zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Stypendialną. 

W związku z powyższym, w poniedziałek, 6 marca 2018r. w ksiąskim magistracie nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów sportowych. Pani Mirela Grześkowiak, Zastępca Burmistrza, gratulując zawodniczkom dotychczasowych sukcesów, życząc powodzenia w życiu osobistym i dalszego rozwoju sportowej kariery oraz jednocześnie dziękując za cenny wkład w rozwój sportu i promocję Gminy Książ Wlkp. na arenie krajowej i międzynarodowej, wręczyła stypendium oraz przygotowane upominki:

  1. Natalii Leśniak – zawodniczce Stowarzyszenia Klub Karate Bushikan, uprawiającej dyscyplinę sportową karate,
  2. Zuzannie Malusiak – zawodniczce Klubu Sportowego „RAPID Śrem”, uprawiającej dyscyplinę sportową taekwondo olimpijskie.

Obie stypendystki łamią stereotyp, mówiący o tym, że sztuki walki to sport zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn. Świadczą o tym intensywne, wieloletnie treningi oraz zajmowane przez nie czołowe miejsca w zawodach sportowych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim!

Dołączając się do gratulacji, składamy jednocześnie życzenia  kolejnych, równie udanych, osiągnięć!