Aktualności

14.03.2017

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców na lata 2014-2020

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu wspólnie z Biurem Posła do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej przy współpracy z Burmistrzem Środy Wielkopolskiej Panem Wojciechem Ziętkowskim oraz Starszym Cechu Panem Tadeuszem Pateckim zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Fundusze europejskie dla przedsiębiorców na lata 2014-2020, które odbędzie się dnia 4 kwietnia br., w godzinach od 10.00 do 14.00 w sali Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp., ul. Cechowa 4.

13.03.2017

Platforma biznes.gov.pl – nowe źródło informacji dla przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju uruchomiło platformę biznes.gov.pl, będącą kompleksowym źródłem informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno dla początkujących przedsiębiorców, jak i tych, którzy od wielu lat prowadzą swoją działalność.

13.03.2017

Komunikat dotyczący ptasiej grypy

Poniżej znajdą Państwo Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie dotyczący wystąpienia przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków na terenie powiatu Śrem w miejscowości Manieczki gmina Brodnica.

10.03.2017

Ogólnopolski Dzień Sołtysa

W dniu jutrzejszym, tj. 11 marca obchodzimy Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Z tej okazji wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, wielu sukcesów oraz wytrwałości w pełnieniu powierzonych funkcji.

10.03.2017

Komunikat dotyczący pojemników na odpady

Ze względu na często powtarzające się sytuacje wystawiania pojemników na odpady nieprzystosowanych do opróżniania przez śmieciarki, co w konsekwencji prowadzi do nieodebrania zgromadzonych w nich śmieci, tut. Urząd przypomina, iż zgodnie z § 5 ust.1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp. przyjętego uchwałą Nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 r., pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania Polskich Norm zapewniających bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym obsługę przy ich opróżnianiu.

09.03.2017

Informacji o zmianach w gminnej oświacie - ciąg dalszy
Rekrutacja do gminnych szkół i przedszkoli

Na sesji, w dniu 13 lutego Radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwalony wówczas dokument – zgodnie z przepisami prawa – został skierowany do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych działających w zakresie oświaty, celem zaopiniowania. Na wyrażenie opinii wymienione podmioty mają 21 dni od daty otrzymania przedmiotowej uchwały.