Aktualności

01.10.2018

Nabór wniosków na granty

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków na granty (ogólnodostępne, niekomercyjne działania dla społeczności lokalnych) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

27.09.2018

Wręczanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

W środę, 26 września w sali ksiąskiego Centrum Kultury odbyła się podniosła uroczystość wręczenia medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Obok Jubilatów, w okolicznościowym spotkaniu, udział wzięli Burmistrz Książa Wlkp., Pan Teofil Marciniak oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Książu Wlkp., Pani Zdzisława Wilak.

27.09.2018

Ksiąski akcent na Dniu Hymnu Polskiego w Manieczkach

W ramach tegorocznego Dnia Hymnu Polskiego, po raz kolejny zorganizowanego przez UGRŚ wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego, który tym razem odbył się 23 września w Manieczkach, zaprezentowały się dwie ksiąskie organizacje: Orkiestra Dęta i Chór Consensus.

26.09.2018

Nabór wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

25.09.2018

Pamięci Maksymiliana Cygalskiego…

W poniedziałek, 17 września br. uczczono 118. rocznicę urodzin Maksymiliana Cygalskiego, obrońcy Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsk, urodzonego na ksiąskiej ziemi, w Zaworach. Tegoroczne spotkanie było także okazją do upamiętnienia przypadających w 2018 roku, 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100– lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

24.09.2018

Konsultacje społeczne

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Książ Wlkp., do zaopiniowania projektu uchwały.