Aktualności

29.03.2019

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników organizowane przez KRUS

Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Śremie informuje o możliwości składania wniosków na turnusy rehabilitacyjne organizowane w okresie letnim dla dzieci rolników w wieku od 7 do 15 lat.

28.03.2019

GODZINA DLA ZIEMI

W sobotę 30 marca 2019 r. w godzinach 20.30 - 21.30 odbędzie się kolejna edycja akcji ekologicznej WWF pn. „60+ Godzina dla Ziemi”. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem #nieniszczedomu.

27.03.2019

INTEGRANCI zagrają na scenie Słonecznego Dworu

Centrum Kultury Książ Wlkp. zaprasza na koncert zespołu wokalno-instrumentalnego INTEGRANCI ze Śremu, który odbędzie się 29 marca o godz. 18.00 w Słonecznym Dworze w Radoszkowie Drugim.

26.03.2019

Uzupełniające wybory do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w okręgu nr 10 (Mchy) w niedzielę, 31 marca 2019 r.

W związku z zrzeczeniem się mandatu radnego Marka Celki, wybranego do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w okręgu wyborczym nr 10 (Mchy) w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października ubiegłego roku, Komisarz Wyborczy w Koninie II Postanowieniem z dnia 7  stycznia 2019 r., stwierdził wygaśniecie mandatu radnego. W następstwie wydanego Postanowienia, Wojewoda Wielkopolski zarządzeniem nr 39/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. zarządził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w okręgu nr 10, wyznaczając jednocześnie datę wyborów - na dzień 31 marca 2019 r.

22.03.2019

XI edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do udziału w XI edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Prace można nadsyłać do 31 lipca 2019 r.

21.03.2019

Mieszkańcy z prawem inicjatywy uchwałodawczej

Ubiegłoroczna zmiana do ustawy o samorządzie gminnym sprawiła, że od początku nowej kadencji, nie tylko organy samorządowe, ale także grupa mieszkańców posiadających czynne prawa wyborcze, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Aby projekt uchwały stał się przedmiotem obrad Rady, inicjatywę musi poprzeć określona liczba mieszkańców. W przypadku Gminy Książ Wlkp. jest to grupa co najmniej 200 osób.