Aktualności

30.10.2017

Rusza program "MALUCH+" 2018

„MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80% kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł.

Kto i na co może uzyskać dofinansowanie?

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które w zależności od modułu mogą ubiegać się o środki na tworzenie nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo zapewnienie funkcjonowania takich miejsc. Ponadto, przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Aby zgłosić się do programu należy złożyć formularz oferty wraz z załącznikami, w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, do właściwego – ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki – urzędu wojewódzkiego. Formularze ofert dostępne są na stronie internetowej MRPiPS.

Terminy składania ofert:

  1. dla jst– 24 listopada 2017 r. i 17 listopada 2017 r.;
  2. dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 17 listopada 2017 r.;

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9382,rusza-maluch-2018.html