Aktualności

11.10.2018

ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP MCHY i OSP KOŁACIN

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Śremie w kwocie 10 200,00 zł (dziesięć tysięcy dwieście złotych) zostały zakupione 2 sztuki aparatów powietrznych Honeywell dla jednostek OSP w Mchach oraz OSP Kołacin. Wartość zakupionych aparatów opiewa na kwotę 10 200,00 zł. Nowy sprzęt będzie służył druhom w akcjach ratowniczych w gdzie ich wykorzystanie będzie niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa strażaków.