Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Czwartek, 2 lutego 2023

Rejestr zmian

|< << 2 3 4 5 6 7 8 9 98 188 >> >|

Tytuł: Programy współpracy
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2022 12:59:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Roczny Program Współpracy na rok 2023

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budżet 2022 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 22.11.2022 10:06:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 22.11.2022 09:54:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.za pierwsze półrocze 2022 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekt budżetu na 2023 rok
Data i godzina modyfikacji: 22.11.2022 09:52:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2022
Data i godzina modyfikacji: 22.11.2022 09:45:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 192-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 176-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 201-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 146-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 157-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 229-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 227-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 170-2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 177-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 153-2022 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze 2022 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 151-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 197-2022 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 189-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 188-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 156-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 174-2022 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 154-2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 148-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 163-2022 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 220-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 152-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie przetargu nieograniczonego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 175-2022 w sprawie wyznaczenia Pracownika Kancelarii Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 204-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 178-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 150-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 199-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Książu Wlkp. na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 213-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 198-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 160-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 225-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 166-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 171-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 154-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 167-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 183-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 206-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 181-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 202-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 180-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 155-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 207-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 224-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 228-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 214-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 222-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 164-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 221-2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2022 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 226-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 193-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 173-2022 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Książ Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 145-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 165-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 161-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 211-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 182-2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 144-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 209-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 162-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 159-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 205-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 187-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 217-2022 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 142-2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 168-2022 w sprawie opracowania i składania projektów planów finansowych jednostek budżetowych, Samorządowego Zakładu Budżetowego i Samorządowej Instytucji Kultury
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 149-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 223-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 210-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 196-2022 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu Cyfrowa Gmina – Granty PPGR
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 179-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Książu Wlkp. na rok szkolny 2022-2023
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 172-2022 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 169-2022 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022r. w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 215-2022 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Jednostkach Obsługiwanych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 186-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 208-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 212-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 219-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 147-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 216-2022 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 218-2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2022 - 2030
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 195-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 190-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 203-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 200-2022 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 185-2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 191-2022 w sprawie wprowadzenia Planu dystrybucji tabletek jodku potasu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 194-2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 184-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 143-2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2022

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągów publicznych w miesiącu październiku
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2022 07:50:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągów publicznych w miesiącu sierpniu
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2022 07:49:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2022 07:47:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2022 07:47:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2022 08:57:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczynek-etap I
Data i godzina modyfikacji: 10.11.2022 18:56:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Centralny rejestr umów
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2022 10:19:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Centralny rejestr umów
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2022 10:17:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Listopad
 • Dodano załącznik: Sierpień
 • Dodano załącznik: Październik
 • Dodano załącznik: Czerwiec
 • Dodano załącznik: Maj
 • Dodano załącznik: Wrzesień
 • Dodano załącznik: Lipiec
 • Dodano załącznik: Grudzień
 • Dodano załącznik: Kwiecień

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 04.11.2022 13:30:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 03.11.2022 12:40:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 02.11.2022 07:40:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 02.11.2022 07:40:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 28.10.2022 14:02:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja - II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji - X 2022
Data i godzina modyfikacji: 28.10.2022 08:14:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja - I aktualizacji podstawowej kwoty dodtacji - V 2022
Data i godzina modyfikacji: 28.10.2022 08:12:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2022 12:21:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Petycja
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2022 09:26:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Odpowedź na petycję" na "Odpowiedź na petycję"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Petycja
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2022 09:26:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała XLVI/331/2022 w sprawie petycji o utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy

Informacja przed zmianami

Tytuł: Plan polowań zbiorowych
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2022 12:55:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Plan polowań zbiorowych
Data i godzina modyfikacji: 21.10.2022 09:44:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 19.10.2022 12:49:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kwartalne wykonanie budżetu
Data i godzina modyfikacji: 19.10.2022 12:29:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za II kw. 2022 r.
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2022 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Plan polowań zbiorowych
Data i godzina modyfikacji: 17.10.2022 12:57:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 17.10.2022 10:50:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Petycja
Data i godzina modyfikacji: 14.10.2022 14:44:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 12.10.2022 14:59:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek - rozgraniczenie nieruchomości
 • Usunięto załącznik: Wniosek - rozgraniczenie nieruchomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 12.10.2022 14:59:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Rozgraniczenie nieruchomości
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Rozgraniczenie nieruchomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 07.10.2022 12:23:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sesja XLV 29.09.2022 r.
Data i godzina modyfikacji: 06.10.2022 11:42:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sesja XLIV 05.09.2022 r.
Data i godzina modyfikacji: 06.10.2022 11:42:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sesja XLIII 04.07.2022 r.
Data i godzina modyfikacji: 06.10.2022 11:42:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sesja XLII 30.05.2022 r.
Data i godzina modyfikacji: 06.10.2022 11:42:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 24.09.2022 07:24:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 21.09.2022 12:10:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 20.09.2022 08:40:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-14/0953/135/2022 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2022 10:11:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 15.09.2022 14:27:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 15.09.2022 14:26:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Plan polowań zbiorowych
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2022 14:48:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Petycja
Data i godzina modyfikacji: 08.09.2022 10:05:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała XLIV-321-2022 w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego, parkingu i wyznaczonych miejsc postojowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Przebudowa drogi w Kołacinie
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2022 09:35:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zakup i dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
Data i godzina modyfikacji: 06.09.2022 13:57:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Bieżąca ocena stanu jakości wody w Kąpieliskach na Jeziorze Jarosławskim
Data i godzina modyfikacji: 05.09.2022 13:53:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Bieżąca ocena stanu jakości wody w Kąpieliskach na Jeziorze Jarosławskim
Data i godzina modyfikacji: 05.09.2022 13:52:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągów publicznych w miesiącu lipcu
Data i godzina modyfikacji: 05.09.2022 13:50:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągów publicznych w miesiącu czerwcu
Data i godzina modyfikacji: 05.09.2022 13:50:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 05.09.2022 13:48:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 05.09.2022 13:47:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 01.09.2022 10:10:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 30.08.2022 14:23:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Petycja
Data i godzina modyfikacji: 30.08.2022 13:55:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 29.08.2022 12:38:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 29.08.2022 12:37:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 29.08.2022 12:37:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Petycja
Data i godzina modyfikacji: 26.08.2022 13:15:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.
|< << 2 3 4 5 6 7 8 9 98 188 >> >|