Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Niedziela, 13 czerwca 2021

Rejestr zmian

|< << 1 2 3 4 5 6 83 161 >> >|

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2020
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2021 09:57:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 219-2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 220-2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2021 12:55:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Gminny program przeciwdzialania narkomanii na rok 2021
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2021 11:39:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Gminny program przeciwdzialania narkomanii na rok 2018" na "Gminny program przeciwdzialania narkomanii na rok 2021"
 • Dodano załącznik: Gminny program przeciwdzialania narkomanii
 • Usunięto załącznik: Gminny program przeciwdzialania narkomanii

Informacja przed zmianami

Tytuł: Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2021 11:38:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018" na "Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021"
 • Dodano załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Statut Gminy Książ Wielkopolski
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2021 11:36:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała XXIX/186/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Książ Wielkopolski

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sesja XXXI 29 kwietnia 2021 r.
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2021 11:33:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2021 07:50:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.05.2021 21:15:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2021
Data i godzina modyfikacji: 13.05.2021 08:35:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 40-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 64-2021 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 30-2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 39-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 33-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 57-2021 w sprawie określenia stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., z którymi łączy się dostęp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 49-2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 29-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 31-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 63-2021 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 65-2021 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 37-2021 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 52-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 53-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 50-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 27-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 43-2021 w sprawie ogłoszenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 61-2021 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Bajowy Świat w Książu Wlkp. na rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 44-2021 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 55-2021 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola „Bajkowy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 45-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 32-2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.,
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 58-2021 w sprawie wyznaczenia Pracownika Kancelarii Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 34-2021 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 47-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 46-2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 62-2021 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 35-2021 w sprawie ustalenia wzoru pisma urzędowego oraz określenia szczegółowych zasad redagowania pism
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 36-2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksiązu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 28-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Bajkowy Świat w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 54-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 41-2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 42-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 38-2021 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Przebudowa drogi w Zaworach
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2021 12:28:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Od wtorku, 4 maja pracę w NSP rozpoczęli rachmistrzowie telefoniczni
Data i godzina modyfikacji: 10.05.2021 14:26:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: 10 praktycznych porad spisowych dla seniorów
Data i godzina modyfikacji: 10.05.2021 14:25:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
Data i godzina modyfikacji: 10.05.2021 14:24:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Stanowisko do samospisu w Gminie Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 10.05.2021 14:24:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Strategia Gminy
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2021 07:26:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Strategia Rozwoju Gminy Książ Wlkp. na lata 2021-2030
 • Dodano załącznik: Uchwala Nr XXXI-199-2021 w sprawie przyjecia Strategii Rozwoju Gminy Książ Wlkp. na lata 2021-2030
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XLVI-305-2014 w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2020
 • Usunięto załącznik: Załącznik do Uchwały nr XLVI-305-2014 w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2020

Informacja przed zmianami

Tytuł: I aktualizacja informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkola
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2021 09:15:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Plan postepowań
Data i godzina modyfikacji: 23.04.2021 09:42:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021_BZP 00001786_01_P - wersja 2

Informacja przed zmianami

Tytuł: Centralny rejestr umów
Data i godzina modyfikacji: 23.04.2021 09:37:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Marzec

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2020 rok
Data i godzina modyfikacji: 23.04.2021 09:35:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Książa Wlkp. za 2020 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zabezpieczenia wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi pochodzącymi z obszarów nieskanalizowanych - NIK
Data i godzina modyfikacji: 23.04.2021 09:32:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchach - zamówienie publiczne w trybie podstawowym
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2021 13:26:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchach - zamówienie publiczne w trybie podstawowym
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2021 13:25:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Postepowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym" na "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchach - zamówienie publiczne w trybie podstawowym"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Postepowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2021 13:23:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sesja XXX 29 marca 2021 r.
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2021 10:45:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 13.04.2021 13:11:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.04.2021 13:10:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.04.2021 13:10:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.04.2021 13:10:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Narodowy Spis powszechny wydłużony do 30 września
Data i godzina modyfikacji: 13.04.2021 13:07:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: W kwietniu NSP tylko internetowo i telefonicznie
Data i godzina modyfikacji: 13.04.2021 13:06:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.
|< << 1 2 3 4 5 6 83 161 >> >|