Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Niedziela, 13 czerwca 2021

Rejestr zmian

|< << 1 2 3 4 5 83 160 >> >|

Tytuł: Jak bezpiecznie zalogować się do spisowego formularza?
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2021 14:31:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Drugie losowanie nagród w Loterii NSP 2021
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2021 14:31:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Seniorze, rachmistrzowie nie chodzą po domach!
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2021 14:30:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2021 12:49:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020

Informacja przed zmianami

Tytuł: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – jak się dawniej spisywano, a jak teraz można się spisać?
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2021 11:19:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza?
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2021 11:18:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Porady spisowe dla seniorów – Jak bezpiecznie się spisać?
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2021 11:17:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ulgi i umorzenia w 2020 roku
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2021 10:57:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Pomoc publiczna udzielona w 2020r.
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2021 10:57:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 21.05.2021 09:49:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: wniosek o transkrypcje aktu małżeństwa
 • Dodano załącznik: wniosek o transkrypcja aktu urodzenia i zgonu
 • Usunięto załącznik: wniosek o dokonanie transkrypcji aktu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2020
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2021 09:57:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 219-2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 220-2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2021 12:55:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Gminny program przeciwdzialania narkomanii na rok 2021
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2021 11:39:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Gminny program przeciwdzialania narkomanii na rok 2018" na "Gminny program przeciwdzialania narkomanii na rok 2021"
 • Dodano załącznik: Gminny program przeciwdzialania narkomanii
 • Usunięto załącznik: Gminny program przeciwdzialania narkomanii

Informacja przed zmianami

Tytuł: Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2021 11:38:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018" na "Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021"
 • Dodano załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Statut Gminy Książ Wielkopolski
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2021 11:36:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała XXIX/186/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Książ Wielkopolski

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sesja XXXI 29 kwietnia 2021 r.
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2021 11:33:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2021 07:50:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.05.2021 21:15:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2021
Data i godzina modyfikacji: 13.05.2021 08:35:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 40-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 64-2021 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 30-2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 39-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 33-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 57-2021 w sprawie określenia stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., z którymi łączy się dostęp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 49-2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 29-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 31-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 63-2021 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 65-2021 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 37-2021 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 52-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 53-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 50-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 27-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 43-2021 w sprawie ogłoszenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 61-2021 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Bajowy Świat w Książu Wlkp. na rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 44-2021 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 55-2021 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola „Bajkowy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 45-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 32-2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.,
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 58-2021 w sprawie wyznaczenia Pracownika Kancelarii Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 34-2021 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 47-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 46-2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 62-2021 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 35-2021 w sprawie ustalenia wzoru pisma urzędowego oraz określenia szczegółowych zasad redagowania pism
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 36-2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksiązu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 28-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Bajkowy Świat w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 54-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 41-2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 42-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 38-2021 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Przebudowa drogi w Zaworach
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2021 12:28:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.
|< << 1 2 3 4 5 83 160 >> >|