Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Środa, 27 października 2021

Rejestr zmian

1 2 3 4 85 167 >> >|

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2021 14:05:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągów publicznych
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2021 12:39:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Ocena jakości wody z wodociągu publiczbego w Konarzycach sierpień/wrzesień 2021

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2021 12:33:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2021 12:33:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2021 12:33:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2021
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2021 15:14:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 146-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 144-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 92-2021 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 128-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 119-2021 w sprawie ogłoszenia II publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 114-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 125-2021 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 157 -2021 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 158-2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 164-2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 166-2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 142-2021 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2021-2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 123-2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem po hydroforni i studnią
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 116-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 9-2021 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 134-2021 w sprawie opracowania i składania projektów planów finansowych jednostek budżetowych,
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 76-2021 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 135-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 56-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 109-2021 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 51-2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednosteki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 122-2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 93-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 59-2021 w sparwie powołania Pionu Informacji Niejawnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 140-2021 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2021-2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 163-2021 w sprawie ogłoszenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 155-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 138-2021 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2021-2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 110-2021 w sprawie wyznaczenia składu osobowego Komisji do oceny spełnienia kryterium formalnych wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dokonania oględzin terenu.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 148-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 156-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 111-2021 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków i wyłonienia zwycięzcy w konkursie na nazwy pomników przyrody trzech Sroczewskich Dębów
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 165-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania „Pionu Ochrony Informacji Niejawnych” w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 137-2021 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym na rok szkolny 2021-2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 139-2021 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2021-2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 48-2021 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 95-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 112-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 127-2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 151-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 152-2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 162-2021 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym na rok szkolny 2021-2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 149-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 141-2021 w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 118-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 113-2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 153 -2021 w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 60-2021 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021r. w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 126-2021 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 154-2021 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 124-2021 w sprawie wyznaczenia Administratora systemu i Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 117-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 145-2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 121-2021 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola „Bajkowy Świat” w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 120-2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II publicznego nieograniczonego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 94-2021 w sprawie w planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 136-2021 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Książu Wlkp. na rok szkolny 2021-2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 129-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 131-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 161-2021 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2021-2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 159-2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.,
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 147-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 130-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 115-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2021.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 150-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 132-2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 160-2021 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Książu Wlkp. na rok szkolny 2021-2022

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ostatnie godziny na udział spisie!
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2021 15:08:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wydłużenie pracy Gminnego Biura Spisowego w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2021 15:07:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Noc spisowa w sobotę, 25 września
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2021 15:07:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Do zakończenia spisu zostały niespełna trzy tygodnie
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2021 15:06:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.
1 2 3 4 85 167 >> >|