Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Niedziela, 20 czerwca 2021

Przebudowa kanału deszczowego z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp.