Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Wtorek, 3 sierpnia 2021

Oswiata

Rejestr zmian dla informacji: Karty usług

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 23.03.2021 13:23:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Postępowanie konkursowe na dyrektora szkoły
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zasiłku szkolnego
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie stypendium socjalnego
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Wpis do ewidencji niepublicznych szkół lub placówek oświatowych
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji niepublicznych szkół lub placówek oświatowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie środków finansowych w ramach inicjatywy lokalnej
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Postępowanie konkursowe na dyrektora szkoły
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zasiłku szkolnego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie stypendium socjalnego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 10.11.2020 12:26:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji niepublicznych szkół lub placówek oświatowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie środków finansowych w ramach inicjatywy lokalnej
 • Dodano załącznik: Karta usług - Postępowanie konkursowe na dyrektora szkoły
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zasiłku szkolnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie stypendium socjalnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie stypendium socjalnego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Postępowanie konkursowe na dyrektora szkoły
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie środków finansowych w ramach inicjatywy lokalnej
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji szkół lub niepublicznych placówek oświatowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zasiłku szkolnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2017 11:14:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie stypendium socjalnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Postępowanie konkursowe na dyrektora szkoły
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie środków finansowych w ramach inicjatywy lokalnej
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji szkół lub niepublicznych placówek oświatowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zasiłku szkolnego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji szkół lub niepublicznych placówek oświatowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Postępowanie konkursowe na dyrektora szkoły
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zasiłku szkolnego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie stypendium socjalnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 25.08.2016 10:45:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji szkół lub niepublicznych placówek oświatowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji szkół lub niepublicznych placówek oświatowych
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Uzyskanie zasiłku szkolnego" na "Karta usług - Uzyskanie zasiłku szkolnego"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Uzyskanie stypendium socjalnego" na "Karta usług - Uzyskanie stypendium socjalnego"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2015 12:57:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zasiłku szkolnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji szkół lub niepublicznych placówek oświatowych
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie stypendium socjalnego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie stypendium socjalnego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Wpis do ewidencji niepublicznych szkół lub placówek oświatowych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zasiłku szkolnego
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego" na "Karta usług - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Postępowanie konkursowe na dyrektora szkoły" na "Karta usług - Postępowanie konkursowe na dyrektora szkoły"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:23:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Agata Weiss - Nowak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:13:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.