Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Środa, 27 października 2021

Ochrona srodowiska

Rejestr zmian dla informacji: Karty usług

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2021 13:25:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Izabela Kozelan - Marcinkowska na Natalia Praczyk
 • Dodano załącznik: Karta usług - zgłoszenie usunięcia zamiaru usunięcia drzew(a) lub krzewów(u)
 • Dodano załącznik: Karta usług - decyzja o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Dodano załącznik: Karta usług - udzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalnii ścieków
 • Dodano załącznik: Karta usług - udzielnenie dotacji na wymianę systemu ogrzewania
 • Dodano załącznik: Karta usług - wydanie zezwolenia na usuniecie drzew(a) lub krzewów(u)

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 05.01.2021 13:18:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zgody na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 07.08.2017 09:26:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zgody na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:27:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 09.11.2015 14:10:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 29.07.2015 09:46:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i_lub krzewów

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:23:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Izabela Kozelan - Marcinkowska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:12:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.