Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Wtorek, 3 sierpnia 2021

Dzialalnosc gospodarcza i alkohole

Rejestr zmian dla informacji: Karty usług

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 11.06.2021 08:16:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 19.03.2021 13:07:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Karty usług" na "Karty usług "
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Małgorzata Zakrzewska na Jagoda Szaroszyk

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2016 13:55:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Dodano załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2016 12:34:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Dodano załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 05.08.2015 08:38:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaświadczenia z ewidencji dzialalności gospodarczej osób fizycznych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej w ramach CEIDG
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2014 13:49:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Małgorzata Zakrzewska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 22:27:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.