Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Środa, 27 października 2021

Zarządzenia Burmistrza

Rejestr zmian dla informacji: Zarządzenia Burmistrza rok 2015

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2016 13:38:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 08.06.2016 09:52:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 235 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 13:48:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 206 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 229 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 13:37:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 12:58:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 222 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 215 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 224 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 217 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 218 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 220 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 223 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 216 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 221 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 214 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 225 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 219 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 11:38:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 212 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 228 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 213 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 210 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 209 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 211 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 227 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 11:25:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 234 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 233 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 18.01.2016 15:27:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 232 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 230 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015 - 2022.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 231 w sprawie powołania komisji do liczenia pieniędzy pochodzących z opłat za korzystanie z szaletu miejskiego na terenie Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 202 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie ankiety dotyczących wprowadzenia zakazu zatrzymywania się na ul. Dr M. Krybusa w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 208 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2015 13:22:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 198 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 194 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 205 powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w szkołach i przedszkolach niepublicznych" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 205 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w szkołach i przedszkolach niepublicznych"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2015 12:59:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 197 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 195 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 201 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 186 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 188 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 191 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 199 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 190 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 196 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 187 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 200 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 182 w sprawie dokonania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Książ Wlkp., darowizny pojazdów ratowniczo – gaśniczych oraz motopomp stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 189 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 193 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 192 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetarowej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2015 10:13:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 176 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 184 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 185 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 183 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 205 powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w szkołach i przedszkolach niepublicznych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 204 w sprawie ustalenia trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonych dotacji w szkołach i przedszkolach niepublicznych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2015 14:20:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 180 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 - 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 161 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 165 w sprawie przekazania Sołectwu Zaborowo mienia do korzystania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 153 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 174 sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 154 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 160 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 157 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 158 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 162 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 163 zmieniające Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 177 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 173 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 164 w sprawie przekazania Sołectwu Włościejewki gruntu stanowiącego własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 156 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 155 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 172 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 175 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 159 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 179 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2015 10:34:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 151 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015 - 2020

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2015 10:30:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 149 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 147 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 143 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 141 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 150 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 146 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 145 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 144 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 148 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 140 powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 142 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 18.09.2015 10:18:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Jagoda Paszczak
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 130 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc. na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 129 zmieniające Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 136 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 133 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 135 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc. na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 119 zmieniające Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 124 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 122 zmieniające Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 128 w sprawie opracowania i składania planów finansowych jednostek budżetowych, Samorządowego Zakładu Budżetowego i planu działalności Samorządowej Instytucji Kultury gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 126 zmieniające Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 139 zmieniające Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 138 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 137 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 134 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 131 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 123 zmieniające Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 132 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 127 w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 125 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 120 zmieniające Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa na rok szkolny 2015/2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 02.09.2015 11:17:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 116 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Książ
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 118 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 115 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 651/2 położonej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 117 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 113 odwołujące Zarządzenie nr 111/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 sierpnia 2015r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 112 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód w budynkach mieszkalnych spowodowanych przez nawałnicę w Gminie Książ Wielkopolski dnia 15 sierpnia 2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 12.08.2015 14:52:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 111 w sprawie okresowej zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 11.08.2015 11:46:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 102 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 104 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 103 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 110 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 99 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 101 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 106 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 108 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 107 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze 2015 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 109 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w ogólnokrajowym referendum
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 100 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 105 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2015 14:12:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 90 w sprawie powołania gminnego koordynatora Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 95 w sprawie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 93 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 97 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 98 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 92 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 89 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015 - 2020.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 94 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 91 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2015 13:02:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 80 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 81 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 84 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do sprzedaży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 83 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 86 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 87 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 88 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 29.06.2015 15:26:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 82 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 29.06.2015 15:24:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 78 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 77 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 79 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 08.06.2015 13:43:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 39 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 61 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 54 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 41 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 11 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 43 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 47 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 7 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 69 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminyw sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 51 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 65 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 70 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 71 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 34 w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 20152016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 46 w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie instrukcji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 49 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 74 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 27 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 42 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 4 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 24 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 592014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 3 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 75 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 14 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 59 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 26 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 40 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 33 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 63 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 50 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 10 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 12 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 52 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 60 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 35 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 13 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 76 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 5 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 67 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 68 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 32 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 53 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 64 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 44 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 592014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 73 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 56 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 37 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 66 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 55 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 57 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 38 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 592014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 58 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 62 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 6 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 8 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 36 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2015 w Urzędzie Miejskim
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 28 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2015 rok" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2015 rok"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2015 09:00:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 17 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 21 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 15 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp. w 2015 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 18 zmieniające Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc. na rok szkolny 2014/2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 19 w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2014/2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 16 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Książu Wielkopolskim o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 10:43:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.