Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Wtorek, 18 maja 2021

Imienny wykaz głosowań

Rejestr zmian dla informacji: Sesja XXVI 21 grudnia 2020 r.

Tytuł: Sesja XXVI 21 grudnia 2020 r.
Data i godzina modyfikacji: 01.02.2021 11:19:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Zmieniono nazwę załącznika z "wyniki_glosowania - Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy" na "wyniki_glosowania - Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2021 rok"
  • Zmieniono nazwę załącznika z "wyniki_glosowania - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie" na "wyniki_glosowania - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2020 rok"
  • Zmieniono nazwę załącznika z "wyniki_glosowania - Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia" na "wyniki_glosowania - Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu i sczegółowych kryteriów"
  • Zmieniono nazwę załącznika z "wyniki_glosowania - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie" na "wyniki_glosowania - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2020-"
  • Zmieniono nazwę załącznika z "wyniki_glosowania - Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia" na "wyniki_glosowania - Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp."
  • Zmieniono nazwę załącznika z "wyniki_glosowania - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do" na "wyniki_glosowania - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania"
  • Zmieniono nazwę załącznika z "wyniki_glosowania - Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania form" na "wyniki_glosowania - Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach"
  • Zmieniono nazwę załącznika z "wyniki_glosowania - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej" na "wyniki_glosowania - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2021-2028"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sesja XXVI 21 grudnia 2020 r.
Data i godzina modyfikacji: 01.02.2021 11:15:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Utworzono wiadomość.