Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Sobota, 13 sierpnia 2022

Zagospodarowanie przestrzenne

Rejestr zmian dla informacji: Wnioski

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 10.01.2022 12:52:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych - PKOB
 • Dodano załącznik: Wniosek - uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w mpzp, suikzp, rewitalizacji
 • Dodano załącznik: Wniosek - zmianę decyzji o warunkach zabudowy
 • Dodano załącznik: Wniosek - uzyskanie wypisu i wyrysu z mpzp oraz suikzp
 • Dodano załącznik: Wniosek - ustalenie numeru porządkowego
 • Dodano załącznik: Wniosek - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - word
 • Dodano załącznik: Wniosek - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - pdf
 • Usunięto załącznik: Wniosek - nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 • Usunięto załącznik: Wniosek - uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Usunięto załącznik: Wniosek - uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w SUiKZP
 • Usunięto załącznik: Wniosek - uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP
 • Usunięto załącznik: Wniosek - zmiana decyzji o warunkach zabudowy
 • Usunięto załącznik: Wniosek - uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP
 • Usunięto załącznik: Wniosek - uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 03.06.2014 10:29:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek - uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Dodano załącznik: Wniosek - zmiana decyzji o warunkach zabudowy
 • Dodano załącznik: Wniosek - zmiana SUiKZP
 • Dodano załącznik: Wniosek - uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości" na "Wniosek - nadanie numeru porządkowego nieruchomości"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek o wydanie zaświadczenia - Studium 2009" na "Wniosek - uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w SUiKZP"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek o wydanie zaświadczenia - Plan 2009" na "Wniosek - uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy" na "Wniosek - przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek o wypis - wyrys z Planu" na "Wniosek - uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" na "Wniosek - opracowanie lub zmiana MPZP"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek o stwierdzenie zgodności proponowanego podziału" na "Wniosek - uzyskanie opinii zatwierdzającej wstępny projekt podziału"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2014 13:45:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Waldemar Szymański

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:22:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.