Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Środa, 27 października 2021

Zagospodarowanie przestrzenne

Rejestr zmian dla informacji: Karty usług

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 17.02.2016 12:00:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Opracowanie lub zmiana MPZP
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w SUiKZP
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie opinii zatwierdzającej wstępny projekt podziału
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Zmiana SUiKZP
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zmiana SUiKZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w SUiKZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie opinii zatwierdzającej wstępny projekt podziału
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Opracowanie lub zmiana MPZP

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 03.06.2014 10:32:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Uzyskanie wypis i_lub wyrysu z MPZP" na "KARTA USŁUG - Uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przyjętych uwarunkowaniach i kierunkach w SUiKZP" na "KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w SUiKZP"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Uzyskanie opinii zatwierdzajacej wstepny projekt podzialu" na "KARTA USŁUG - Uzyskanie opinii zatwierdzającej wstępny projekt podziału"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2014 13:45:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Waldemar Szymański

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:21:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.