Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Środa, 25 maja 2022

Podatki i opłata skarbowa

Rejestr zmian dla informacji: Deklaracje i wnioski

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 22.04.2020 10:56:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2019 07:31:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: IL-1 Informacje o lasach
 • Dodano załącznik: ZIL-3 Załącznik do o lasach - dane pozostałych podatników
 • Dodano załącznik: IR-1 Informacja o gruntach
 • Dodano załącznik: ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • Dodano załącznik: ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • Dodano załącznik: ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • Dodano załącznik: ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • Dodano załącznik: ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
 • Dodano załącznik: DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • Dodano załącznik: DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • Dodano załącznik: ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • Dodano załącznik: ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • Dodano załącznik: ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • Dodano załącznik: ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • Dodano załącznik: ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
 • Dodano załącznik: ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • Dodano załącznik: ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • Dodano załącznik: ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • Dodano załącznik: IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 • Dodano załącznik: DN-1 Deklaracje na podatek od nieruchomości
 • Dodano załącznik: ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 07.01.2019 09:26:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Deklaracja DT-1
 • Dodano załącznik: Załącznik do deklaracji DT-1
 • Usunięto załącznik: Załącznik do deklaracji DT-1
 • Usunięto załącznik: Deklaracja DT-1

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2017 08:24:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2017 08:23:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 09.08.2017 09:15:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
 • Usunięto załącznik: Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 08.08.2017 09:55:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 08.08.2017 09:54:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2017 14:23:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o umorzenie podatku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2015 10:31:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Deklaracja na podatek leśny
 • Dodano załącznik: Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • Dodano załącznik: Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 • Dodano załącznik: Informacja o gruntach
 • Dodano załącznik: Deklaracja na podatek rolny
 • Dodano załącznik: Deklaracja DT-1
 • Dodano załącznik: Informacja o lasach
 • Usunięto załącznik: Deklaracja na podatek rolny
 • Usunięto załącznik: Informacja o lasach
 • Usunięto załącznik: Deklaracja na podatek leśny
 • Usunięto załącznik: Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 • Usunięto załącznik: Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • Usunięto załącznik: Deklaracja DT-1
 • Usunięto załącznik: Informacja o gruntach

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 31.07.2015 12:54:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • Dodano załącznik: Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 29.07.2015 14:04:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie majątkowym

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 13:38:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Informacja o psach" na "Informacja o posiadanych psach"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 13:28:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o psach

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2014 11:52:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu majatku na terenie gminy
 • Dodano załącznik: Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o dochodowości, wielkości gospodarstwa rolnego
 • Usunięto załącznik: wniosek zaś
 • Zmieniono nazwę załącznika z "DR" na "Deklaracja na podatek rolny"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "IL" na "Informacja o lasach"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "DL" na "Deklaracja na podatek leśny"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "IN" na "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "DN" na "Deklaracja na podatek od nieruchomości"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "IR" na "Informacja o gruntach"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:28:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Kamila Drop

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:17:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.