Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Środa, 25 maja 2022

Podatki i opłata skarbowa

Rejestr zmian dla informacji: Karty usług

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 20.07.2018 08:55:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne nieprowadzące działalności
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek leśny - osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatku rolnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek rolny - osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zwrotu opłaty skarbowej
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek rolny - osoby prawne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - środki transportu
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby prawne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne prowadzące działalność
 • Dodano załącznik: Karta usług - Opłata od posiadania psów - osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek leśny - osoby prawne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek od środków transportowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Podatek od środków transportowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Podatek rolny - osoby prawne
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatku rolnego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby prawne
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - środki transportu
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne nieprowadzące działalności
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Podatek leśny - osoby fizyczne
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne prowadzące działalność
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Podatek rolny - osoby fizyczne
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zwrotu opłaty skarbowej
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Opłata od posiadania psów - osoby fizyczne
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Podatek leśny - osoby prawne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 09.08.2017 09:13:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zwrotu opłaty skarbowej
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zwrotu opłaty skarbowej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 08.08.2017 09:50:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 08.08.2017 09:49:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 31.07.2015 12:54:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zwrotu opłaty skarbowej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 29.07.2015 14:06:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek od środków transportowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek rolny - osoby prawne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatku rolnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby prawne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - środki transportu
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne nieprowadzące działalności
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek leśny - osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne prowadzące działalność
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek rolny - osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Opłata od posiadania psów - osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek leśny - osoby prawne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek rolny - osoby prawne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzajace stan zaleglości
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek leśny - osoby fizyczne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek od środków transportowych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek rolny - osoby fizyczne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatku rolnego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Umorzenie, odroczenie raty - środki transportu
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne prowadzące dzialalność
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek leśny - osoby prawne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zwrotu opłaty skarbowej
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne nieprowadąace dzialalności
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:28:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Kamila Drop

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:15:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.