Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Piątek, 22 czerwca 2018

Rejestr zmian

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 21.04.2017 13:18:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 25/2017 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 22.03.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2017 12:07:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2017 10:59:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Podsumowanie konsultacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXXI Sesję RM 24.04.2017 r
Data i godzina modyfikacji: 18.04.2017 14:28:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 18.04.2017 11:24:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2017 11:09:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2017 08:26:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2017 08:26:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.04.2017 14:18:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyniki otwartego konkursu ofert
Data i godzina modyfikacji: 04.04.2017 14:29:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 04.04.2017 14:02:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/199/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017- 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/209/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/208/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznaną każdemu kryterium, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/207/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznaną każdemu kryterium, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/200/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/206/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
 • Dodano załącznik: Oświadczenie XXX-1-2017 wyrażające poparcie dla Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wystosowania apelu do Ministra Środowiska o negatywne zaopiniowanie postanowień przedłożonego PGO
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/202/2017 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/203/2017 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/204/2017 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wlkp. w 2017 roku
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/201/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXX/205/2017 w sprawie aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 03.04.2017 15:27:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz jednostek kultury w Gminie Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 03.04.2017 13:56:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Rejestr instytucji kultury
 • Dodano załącznik: Księga rejestrowa instytucji kultury
 • Usunięto załącznik: Księga rejestrowa instytucji kultury
 • Usunięto załącznik: Rejestr instytucji kultury

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 03.04.2017 09:58:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 31.03.2017 09:15:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 10/2016 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 06.12.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 31.03.2017 09:04:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXIX Sesji Rady Miejskiej 13.02.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2017 09:57:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXX - 27.03.2017r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stan mienia komunalnego
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2017 09:16:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stan mienia komunalnego
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2017 09:03:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Stan mienie komunalnego 2016
 • Dodano załącznik: Stan mienie komunalnego 2016 - opisówka
 • Usunięto załącznik: Stan mienie komunalnego 2015 - opisówka
 • Usunięto załącznik: Stan mienie komunalnego 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 28.03.2017 09:02:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2017 15:22:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2017 13:12:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Książa Wlkp. za 2016 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2017 10:32:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 24/2017 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 09.02.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2017 10:28:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 9/2016 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 06.12.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXX Sesję RM 27.03.2017 r
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2017 13:26:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2017 12:14:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2017 12:11:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2017 12:08:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 11/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 02.12.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznego gimnazjum
Data i godzina modyfikacji: 15.03.2017 10:10:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Pierwsza aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
Data i godzina modyfikacji: 15.03.2017 10:08:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2017 10:29:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2017 10:29:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Gminny program przeciwdzialania narkomanii
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2017 10:20:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Gminny program przeciwdzialania narkomanii i alkoholizmowi" na "Gminny program przeciwdzialania narkomanii"
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Danuta Biniasz - Celka
 • Usunięto załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2017 10:02:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014" na "Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017"
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Agata Weiss - Nowak na Danuta Biniasz - Celka
 • Dodano załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2017 10:00:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2017 13:46:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2017 13:25:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - marzec 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2017 13:11:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - marzec 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2017 13:11:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Ksiązu Wlkp. - marzec 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2017 13:11:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2017 10:42:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2017 14:27:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.03.2017 11:15:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 12/2016 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 25.11.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 08.03.2017 11:12:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wykorzystywania i rozliczenia dotacji celowych oraz w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
Data i godzina modyfikacji: 08.03.2017 07:41:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2017 09:06:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Skargi,wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2017 08:58:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 02.03.2017 09:55:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 02.03.2017 09:28:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 02.03.2017 09:28:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.02.2017 08:30:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/198/2017 w sprawie udzielania Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycje
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XXIX/198/2017 w sprawie udzielania Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycje

Informacja przed zmianami

Tytuł: Rejestry i ewidencje w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.02.2017 12:09:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Referat finansowy" na "Referat Finansowy"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Referat gospodarczy" na "Referat Gospodarczy"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Referat obywatelsko-organizacyjny" na "Referat Obywatelsko-Organizacyjny"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 22.02.2017 13:58:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/195/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/197/2017 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wielkopolski"
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/196/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Gminy Książ Wlkp. dla usług realizowanych przez Śremskie Wodociągi Sp. z o. o.
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XXIX/195/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 21.02.2017 07:54:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 20.02.2017 15:22:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 16 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 zmieniające zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 28 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P”
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 19 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem niepodlegających przetargowi lokali użytkowych oraz za najem pomieszczeń i gruntów przeznaczonych na cele socjalno-bytowe najemców lokali w budynkach komunalnych oraz opłat za umieszczanie reklam na tych budynkach i gruntach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 8 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 26 informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 17 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 12 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 24 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 3 w sprawie wyznaczenia składu osobowego Komisji do oceny spełnienia kryterium formalnych wniosku o udzielenie dotacji na wymianę systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania oraz dokonania oględzin terenu.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 13 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 11 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 14 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 15 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 18 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 27 w sprawie powołania koordynatora Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wielkopolski

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 20.02.2017 13:52:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 17.02.2017 14:39:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o realizacji planu kontroli w 2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zmiany w budżecie na 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 17.02.2017 09:18:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o podjęciu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gminazjów do nowego ustroju szkolnego
Data i godzina modyfikacji: 16.02.2017 09:35:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Informacja o podjęciu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych " na "Informacja o podjęciu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gminazjów do nowego ustroju szkolnego"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja - podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli Gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2017 14:16:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Pierwsza aktualizacja podstawowej kwoty dotacji obowiązującej od 1 lutego 2017 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o podjęciu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2017 14:09:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2017 14:06:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/194/2017 w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/191/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/195/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/192/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Książ Wlkp., a Gminą Dolsk
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/190/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/198/2017 w sprawie udzielania Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycje
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIX/193/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Śrem przez Gminę Książ Wlkp. realizacji zadania publicznego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2017 13:09:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej 29.12.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2017 13:07:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 23/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 29.12.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja - podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli Gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2017 11:30:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Informacja" na "Informacja - podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli Gminy Książ Wlkp. "
 • Dodano załącznik: Pierwsza aktualizacja podstawowej kwoty dotacji obowiązującej od 1 lutego 2017 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2017 10:12:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 14.02.2017 13:52:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXIX - 13.02.2017r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 14.02.2017 11:07:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o zasadach
 • Usunięto załącznik: Informacja o zasadach

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXIX Sesję RM 13.02.2017 r
Data i godzina modyfikacji: 08.02.2017 14:33:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Projekty uchwał na XIX Sesję RM 13.02.2017 r" na "Projekty uchwał na XXIX Sesję RM 13.02.2017 r"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XIX Sesję RM 13.02.2017 r
Data i godzina modyfikacji: 07.02.2017 13:34:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Projekty uchwał na XIX Sesję RM 13.02.2017 r
 • Usunięto załącznik: Projekty uchwał na XIX Sesję RM 13.02.2017 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 07.02.2017 11:44:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XIX Sesję RM 13.02.2017 r
Data i godzina modyfikacji: 06.02.2017 13:13:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 06.02.2017 09:48:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2017 14:06:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę źródła ogrzewania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena obszarowa jakości wody na terenie gm. Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2017 14:05:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2017 14:00:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2017 12:59:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pulblicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pulblicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2017 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2017 12:48:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2017 12:46:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Ogłoszeni o otwartym konkursie ofert na rok 2017" na "Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na rok 2017"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2017 12:15:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pulblicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2017 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszeni o otwartym konkursie ofert na rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2017 11:57:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 25.01.2017 09:09:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2017 15:56:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kierownik Referatu Gospodarczego
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2017 14:23:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skarbnik
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2017 14:23:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sekretarz
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2017 14:23:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zastępca Burmistrza Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2017 14:23:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zastępca Burmistrza Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2017 14:21:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sekretarz
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2017 14:21:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skarbnik
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2017 14:20:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kierownik Referatu Gospodarczego
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2017 14:20:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola gospodarki finansowej Miasta i Gminy Książ Wlkp. za rok 2015 - RIO
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2017 09:27:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 18.01.2017 10:36:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/P/5/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budżet 2017 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 18.01.2017 10:29:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/D/4/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp.deficytu budżetu roku 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Plan postępowań
Data i godzina modyfikacji: 13.01.2017 12:38:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Program współpracy na rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 10.01.2017 11:50:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Program współpracy na rok 2016" na "Program współpracy na rok 2017"
 • Usunięto załącznik: Roczny program współpracy na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Burmistrz Książa Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 09.01.2017 12:25:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Burmistrz Książa Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 09.01.2017 12:25:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Burmistrz Książa Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 09.01.2017 12:25:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 04.01.2017 13:30:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej 15.12.2016 r.
 • Usunięto załącznik: Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej 15.12.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Łężku - 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2017 12:53:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2017 12:52:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2017 12:52:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Ksiązu Wlkp. - 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2017 12:51:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - grudzień 2016
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2017 12:50:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2017 09:54:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Gminne i powiatowe lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Usunięto załącznik: Gminne i powiatowe lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 02.01.2017 14:55:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/187/2016 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/188/2016 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/186/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/185/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/189/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 02.01.2017 12:48:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej 15.12.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 02.01.2017 12:46:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVII - 29.12.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 02.01.2017 12:44:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 22/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 14.12.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 30.12.2016 13:33:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XXVIII Sesję RM 29.12.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2016 14:47:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - grudzień 2016
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2016 12:02:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Ksiązu Wlkp. - grudzień 2016
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2016 12:01:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2016 10:27:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2016 14:29:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2016 14:11:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2016 14:11:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Stawki podatkowe na rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2016 08:51:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Stawki podatkowe na rok 2016" na "Stawki podatkowe na rok 2017"
 • Dodano załącznik: Stawki podatkowe na rok 2017
 • Usunięto załącznik: Stawki podatkowe na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2016 08:50:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/181/2016 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/178/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017– 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/183/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/179/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/184/2016 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/182/2016 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/180/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 20.12.2016 12:29:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVI - 15.12.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 20.12.2016 12:28:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej 14.11.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2017 roku
Data i godzina modyfikacji: 20.12.2016 09:33:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 16.12.2016 13:57:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2016 14:23:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 21/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 23.11.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2016 14:20:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 175 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 174 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 177 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 176 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2016 12:51:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 165 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 173 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 168 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 164 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 169 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 167 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 170 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 172 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 171 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2016 09:11:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Zawiadomienie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 14.12.2016 13:24:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 8/2016 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 08.09.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2016 12:02:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 198 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2016 14:46:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Podsumowanie konsultacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2016 13:26:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 9/2016 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 29.11.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja z otwarcia ofert
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2016 13:23:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2016 11:56:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/168/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016– 2022

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2016 09:20:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 16 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad organizacji, przyjmowania, ewidencjonowania rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budżet 2017 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 13:57:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: WPF na 2017 rok - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 13:55:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 13:55:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr WA.0951/D/56/11/Ln/2016 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp. deficytu budżetu roku 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 13:32:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Modyfikacja SIWZ z 05.12.2016 r
 • Dodano załącznik: Wyjasnienie treści SIWZ z 05.12.2016 r
 • Dodano załącznik: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy - po zmianie z 05.12.2016 r
 • Dodano załącznik: Kosztorys ślepy modyfikacja 05.12.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 09:40:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 09:39:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 02.12.2016 14:41:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 10/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 21.11.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2016 12:11:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjasnienie treści SIWZ z 01.12.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.11.2016 13:38:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 8/2016 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 12.10.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 29.11.2016 13:31:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjaśnienie treści SIWZ z 29.11.2016 r
 • Dodano załącznik: Modyfikacja SIWZ z 29.11.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 29.11.2016 11:22:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 14:54:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Ogloszenie" na "Ogłoszenie"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 14:54:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 13:34:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 11/2016 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 25.10.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 13:32:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - wzór
 • Usunięto załącznik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - wzór

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 13:31:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 20/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 10.11.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 11:36:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 11:32:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 10:44:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/177/2016 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/169/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/176/2016 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/170/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/175/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/174/2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/173/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdującego się w budynku mieszkalno – usługowym w miejscowości Mchy 14
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/172/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Włościejewice
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/171/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2016 14:31:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2016 14:29:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Podsumowanie konsultacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2016 14:27:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Podsumowanie konsultacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Szkoła Podstawowa im.Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2016 13:48:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2016 07:51:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 23.11.2016 14:45:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 23.11.2016 14:16:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 22.11.2016 13:57:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/165/2016 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/164/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/167/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/166/2016 w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/163/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2016 15:21:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 9/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 23.09.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: SUiKZP
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2016 14:56:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: SUiKZP
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2016 14:55:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/25/2015 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Program współpracy na rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2016 13:43:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Roczny program współpracy na rok 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2016 09:40:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2016 14:35:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2016 09:31:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 16.11.2016 12:37:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 13:57:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 13:09:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 13:07:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - listopad 2016
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 11:54:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Ksiązu Wlkp. - listopad 2016
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 11:53:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - listopad 2016
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 11:53:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Łężku - listopad 2016
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 11:52:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 11:18:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej 28.10.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 11:16:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 19/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 26.10.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekt WPF na 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2016 14:33:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekt budżetu na 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2016 14:31:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2016 13:41:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXV - 14.11.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2016 10:32:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 146 zmieniające Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 150 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 157 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 160 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplarnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 162 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017 - 2024
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 159 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplarnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 145 zmieniające Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 156 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 151 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 149 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 163 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 154 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 161 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 152 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 158 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 153 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 155 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2016 09:25:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 148 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 105 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów urzędnika wyborczego Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 139 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 144 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 113 zmieniające Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 143 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 141 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 147 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 138 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 142 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 140 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXVI Sesję RM 14.11.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 12:09:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 11:36:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 10:58:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 10:57:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 10:04:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 08:56:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0953/13/11/Ln/2016 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 08:56:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za III kwartał 2016 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zmiany w budżecie na 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 08:53:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 03.11.2016 12:29:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXIV - 28.10.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 02.11.2016 12:00:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 02.11.2016 08:49:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej 30.09.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 28.10.2016 14:52:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 158 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół niepublicznych - zmiana

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 28.10.2016 14:38:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zaproszenie - zmiana
 • Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
 • Usunięto załącznik: Formularz zgłoszenia opinii

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 28.10.2016 09:24:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2016 14:47:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2016 14:45:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2016 14:42:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Podsumowanie konsultacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2016 11:44:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 18/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 28.09.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXV Sesję RM 28.10.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2016 14:31:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2016 13:47:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 10/2016 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 21.09.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Rejestr działalności regulowanej
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2016 13:44:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
 • Usunięto załącznik: Rejestr działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2016 14:56:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2016 14:56:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2016 14:12:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 134 w sprawie określenia stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 129 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 130 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do sprzedaży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 131 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 133 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2016 10:19:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Ogłoszenie
 • Usunięto załącznik: Ogłoszenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 18.10.2016 13:49:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 18.10.2016 13:35:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 18.10.2016 13:35:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 14.10.2016 12:29:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 13.10.2016 14:26:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 13.10.2016 10:30:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 7/2016 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 18.05.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 13.10.2016 08:26:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.za pierwsze półrocze 2016 roku
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.za pierwsze półrocze 2014" na "Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.za pierwsze półrocze 2014 roku"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zmiany w budżecie na 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 13.10.2016 08:24:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za II kw. 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.10.2016 10:30:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Apel nr XXIII/2/2016 w sprawie nieprzenoszenia karetki Pogotowia Ratunkowego z Książa Wlkp. do Śremu
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV/160/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV/159/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016– 2022
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV/161/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV/162/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 05.10.2016 12:57:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2016 14:40:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz jednostek kultury w Gminie Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2016 14:27:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Księga rejestrowa instytucji kultury
 • Dodano załącznik: Rejestr instytucji kultury
 • Usunięto załącznik: Rejestr instytucji kultury
 • Usunięto załącznik: Księga rejestrowa instytucji kultury

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2016 07:21:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXIII Sesji Rady Miejskiej 29.08.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2016 07:19:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXIII - 30.09.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.09.2016 07:59:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 17/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 26.08.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz podmiotów
Data i godzina modyfikacji: 28.09.2016 13:13:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz podmiotów odbierających odpady
 • Usunięto załącznik: Wykaz podmiotów odbierających odpady

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 27.09.2016 14:21:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXII - 29.08.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.09.2016 11:22:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.09.2016 11:22:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 26.09.2016 10:08:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 26.09.2016 10:00:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XXIV Sesję RM 30.09.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 26.09.2016 09:57:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.09.2016 08:30:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 8/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 11.05.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - wrzesień 2016
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2016 14:30:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - wrzesień 2016
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2016 14:30:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Ksiązu Wlkp. - wrzesień 2016
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2016 14:30:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Jarosławskim
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2016 14:27:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2016 09:01:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 128 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 111 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwalę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego na 2016 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2016 08:38:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 104 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 115 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 127 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Abp. A. Baraniaka
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 122 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 106 w sprawie wprowadzenia Procedury przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo- księgowej, akt osobowych i innych dokumentów kadrowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 109 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 118 w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez gminę Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 117 zmieniające Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 123 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 124 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 119 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 107 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 110 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 126 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 112 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 99 w sprawie powołania komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 120 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 108 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 125 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 zmieniające Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 22.09.2016 14:36:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 22.09.2016 11:02:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 21.09.2016 14:43:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 9/2016 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.05.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 21.09.2016 11:45:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek CEIDG - 1

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz jednostek kultury w Gminie Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 20.09.2016 14:25:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Rejestr instytucji kultury
 • Dodano załącznik: Księga rejestrowa instytucji kultury
 • Usunięto załącznik: Rejestr jednostek kultury

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja z otwarcia ofert
Data i godzina modyfikacji: 20.09.2016 13:36:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2016 10:22:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2016 10:22:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 7/2016 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 05.05.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 14.09.2016 10:42:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 13.09.2016 13:23:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przedszkole w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 09.09.2016 08:32:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Jarosławskim - sierpień 2016
Data i godzina modyfikacji: 06.09.2016 11:00:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Jarosławskim - sierpień 2016
Data i godzina modyfikacji: 06.09.2016 11:00:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 02.09.2016 12:16:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 02.09.2016 08:21:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/155/2016 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chrząstowo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/150/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/157/2016 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sroczewo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/158/2016 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Włościejewice
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/156/2016 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mchy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/151/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości gruntowej
 • Dodano załącznik: Apel nr XXIII/1/2016 w sprawie niedopuszczenia do budowy fermy norek amerykańskich w gminie Jaraczewo w miejscowości Niedźwiady
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własnosć Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/152/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 01.09.2016 11:53:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 01.09.2016 11:53:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 31.08.2016 13:38:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 31.08.2016 12:11:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXII Sesji Rady Miejskiej 27.06.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.08.2016 08:21:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 16/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 22.06.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 25.08.2016 10:45:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji szkół lub niepublicznych placówek oświatowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji szkół lub niepublicznych placówek oświatowych
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Uzyskanie zasiłku szkolnego" na "Karta usług - Uzyskanie zasiłku szkolnego"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Uzyskanie stypendium socjalnego" na "Karta usług - Uzyskanie stypendium socjalnego"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 25.08.2016 10:45:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie dofinansowania przez pracodawców kosztów kształcenia pracownika
 • Dodano załącznik: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 • Dodano załącznik: Zawiadomienie o przyjeciu pracownika młodocianego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego
 • Usunięto załącznik: Zawiadomienie o przyjęciu pracownika młodocianego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 25.08.2016 10:37:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji innych obiektów prowadzących działalność hotelarską
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Wpis do ewidencji innych obiektów prowadzących działalność hotelarską

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXIII Sesję RM 29.08.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 23.08.2016 12:52:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 22.08.2016 12:26:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 22.08.2016 12:25:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Jarosławskim - sierpień 2016
Data i godzina modyfikacji: 01.08.2016 13:07:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2016 13:38:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2016 13:37:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2016 13:13:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2016 08:15:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2016 08:14:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 25.07.2016 14:43:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Ogłoszenie
 • Usunięto załącznik: Ogłoszenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 21.07.2016 13:50:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 20.07.2016 14:47:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 20.07.2016 14:46:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 20.07.2016 14:42:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 18.07.2016 11:51:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 90 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania na wsparcie z EFS w ramach Osi 8 Edukacja, Działania 8.1, Poddziałania 8.1.2 kształcenie ogólne WRPO 2014 -2020

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Jarosławskim - lipiec 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 13:48:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Książu Wlkp. - czerwiec 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 12:58:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - czerwiec 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 12:56:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Łężku - czerwiec 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 12:55:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 12:44:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 12:44:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Wykaz obowiązujących MPZP
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 12:43:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz obowiązujących MPZP
 • Usunięto załącznik: Wykaz obowiązujących MPZP

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2016 13:59:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2016 13:58:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wydanie, wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wydanie,wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2016 13:55:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Dodano załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 11.07.2016 08:32:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 100 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 - 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 103 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 102 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 101 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2016 12:34:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Dodano załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2016 12:31:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Grażyna Chrzanowiecka na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2016 12:31:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wydanie,wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wydanie,wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skargi,wnioski
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2016 12:20:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skargi,wnioski
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2016 12:20:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie do konsultacji
Data i godzina modyfikacji: 07.07.2016 13:06:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 07.07.2016 12:31:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Petycje
Data i godzina modyfikacji: 05.07.2016 12:10:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Petycje
Data i godzina modyfikacji: 05.07.2016 12:09:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2016 15:30:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2016 15:18:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2016 13:42:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 93 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 97 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 98 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 96 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 92 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 66 w sprawie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 65 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Książ Wlkp. lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 w sprawie planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 94 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 91 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 88 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Krybusa
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 64 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 89 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 95 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2016 09:26:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/144/2016 w sprawie zmiany Statutu Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/143/2016 uchylająca uchwałę Nr XXV/214/97 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/140/2016 w sprawie współdziałania z Gminą Śrem w zakresie gminnych przewozów pasażerskich
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/147/2016 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/136/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100mb”
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/131/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/133/2016 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/145/2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/141/2016 w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/137/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/148/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/132/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/138/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Książ Wlkp., warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/149/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/146/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/135/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne – Panienka”
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/134/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo - Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo - Kiełczynek”
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/139/2016 w sprawie aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego transportu zbiorowego
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/142/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własnosć Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2016 08:59:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXI - 27.06.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2016 14:08:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2016 08:18:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej 23.05.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 29.06.2016 10:54:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o udostępnienie danych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 24.06.2016 07:28:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 15/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 19.05.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2016 roku
Data i godzina modyfikacji: 21.06.2016 09:52:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XXII Sesję RM 27.06.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 20.06.2016 08:27:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2016 11:49:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 86 zmieniające Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2016 11:48:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 80 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 82 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 81 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2016 11:43:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2016 11:41:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2016 11:39:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Referat Finansowy
Data i godzina modyfikacji: 15.06.2016 11:00:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 13.06.2016 12:12:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Dane teleadresowe urzędu
Data i godzina modyfikacji: 10.06.2016 10:31:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 10.06.2016 08:48:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Załączniki 1- 6 do SIWZ

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 08.06.2016 09:52:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 235 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.06.2016 10:51:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/129/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jarosławki
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/128/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/126/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/130/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ Wlkp. za rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 14:38:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 84 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 83 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 10:47:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Konarzycach
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 10:37:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - UM w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 10:24:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 10:24:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Zespół Szkół w Mchach
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 10:24:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 10:06:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Aneks do Planu Kontroli Zarządczej na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 09:58:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XX - 23.05.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 30.05.2016 09:19:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej 27.04.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2016 12:43:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Irena Wojciechowska - Dyrektor Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Małgorzata Stefaniak - Dyrektor Sz.P Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Dorota Jańczak - Zastępca Dyrektor CK
 • Dodano załącznik: Wojciech Świdurski - Dyrektor Gimnazjum w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Barbara Matuszczak - Skarbnik Gminy
 • Dodano załącznik: Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego
 • Dodano załącznik: Elżbieta Kapcińska - Dyrektor Sz.P w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Mirela Grześkowiak - Sekretarz Gminy
 • Dodano załącznik: Barbara Kapturek - Dyrektor Zespołu Szkół w Mchach
 • Dodano załącznik: Alina Piątkowska p.o. Dyrektora Sz.P Konarzyce
 • Dodano załącznik: Mariola Kaźmierczak - Dyrektor CK
 • Dodano załącznik: Benigna Neuman - Inspektor OPS w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Anna Radajewska - Referent ds. świadczeń rodzinnych w OPS Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Marian Kaźmierczak - Dyrektor ZUK
 • Dodano załącznik: Teofil Marciniak - Burmistrz
 • Dodano załącznik: Róża Jędrzejczak - Kierownik OPS w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2016 11:19:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2016 13:37:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 69 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 68 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 74 zmieniające zarządzenie Nr 14 / 2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 70 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 71 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 75 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 73 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2016/2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2016 12:30:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej 20.04.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2016 08:17:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 54 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 50 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 58 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 44 zmieniające Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 59 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 52 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 62 zmieniające Zarządzenie Nr 229/2015 Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 61 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 46 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal i pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkolnych oraz terenu przyszkolnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 47 w sprawie zasad przygotowania projektów arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 55 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 49 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 51 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 60 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 56 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 53 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 zmieniające Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 57 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2016 12:03:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2016 12:02:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2016 12:02:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2016 12:02:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2016 12:00:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 19:54:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 79 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 76 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp., dotyczących projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 77 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 78 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp., dotyczących projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 19:48:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 19:47:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 19:47:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 19:47:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 10:16:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 07:27:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 14/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 18.04.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 07:26:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 8/2016 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 24.02.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 07:25:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 6/2016 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2016 10:02:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XXI Sesję RM 23.05.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2016 07:30:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - kwiecień 2016
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2016 13:11:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - kwiecień 2016
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2016 13:11:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Książu Wlkp. - kwiecień 2016
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2016 13:11:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ewidencjia kąpielisk na terenie Gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2016 12:29:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Izabela Kozelan - Marcinkowska
 • Dodano załącznik: Lista kąpielisk
 • Usunięto załącznik: Lista kąpielisk

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2016 12:55:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2016 12:53:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2016 12:53:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.05.2016 12:53:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 7/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 25.03.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2015 - 2019
Data i godzina modyfikacji: 11.05.2016 12:51:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2015 - 2019
 • Usunięto załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2015 - 2019

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 06.05.2016 12:14:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 6/2016 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 22.03.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 06.05.2016 10:48:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XX/125/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XX/124/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XX/123/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2016 12:13:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ulgi i umorzenia w 2015 roku
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2016 11:49:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Pomoc publiczna udzielona w 2015r.
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2016 08:09:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyniki otwartego konkursu ofert
Data i godzina modyfikacji: 04.05.2016 11:30:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 04.05.2016 08:36:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954/20/11/Ln/2016 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2015 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 02.05.2016 10:10:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2016 13:37:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zakład Usług Komunalnych
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2016 10:28:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Organizacje pozarządowe
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2016 10:42:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2016 10:39:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Program współpracy na rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2016 10:38:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Roczny program współpracy na rok 2015" na "Roczny program współpracy na rok 2016"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Program współpracy na rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2016 10:37:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Program współpracy na rok 2015" na "Program współpracy na rok 2016"
 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Roczny program współpracy na rok 2015
 • Usunięto załącznik: Roczny program współpracy na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.04.2016 08:35:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/120/2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/121/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Mchy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/117/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/118/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2015
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/119/2016 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/122/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/116/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 26.04.2016 08:07:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 22.04.2016 08:59:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Zbiórki publiczne
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zbiórki publiczne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 22.04.2016 08:55:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XVIII Sesji Rady Miejskiej 21.03.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stanowiska
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2016 13:57:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sekretarz
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2016 13:56:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2016 12:58:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIX - 20.04.2016r
 • Usunięto załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIX - 20.04.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2016 12:33:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIX - 20.04.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zmiany w budżecie na 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2016 13:45:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2016 10:38:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2016 08:19:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 13/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 16.03.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XIX Sesję RM 20.04.2016 r.
Data i godzina modyfikacji: 15.04.2016 10:38:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2016 12:16:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 43 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2016 12:14:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 39 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 38 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 - 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 40 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 42 w sprawie ustalenia ,,Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.”
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 41 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2016 10:58:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2016 10:56:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 13.04.2016 14:05:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania roczne
Data i godzina modyfikacji: 12.04.2016 13:46:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie roczne 2015
 • Dodano załącznik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola: Realizacja zadań określonych ustawami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Data i godzina modyfikacji: 11.04.2016 14:31:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:37:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 37 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:34:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:29:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o zmianę imienia nazwiska
 • Usunięto załącznik: wniosek o zmianę imienia nazwiska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:28:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i/lub nazwiska
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i/lub nazwiska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:27:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 01.04.2016 21:43:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2015 rok
Data i godzina modyfikacji: 31.03.2016 12:02:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Książa Wlkp. za rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 30.03.2016 11:25:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2016 14:16:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 6/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 04.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2016 07:52:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/111/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/113/2016 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp. w 2016 roku
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/115/2016 w sprawie zgłoszenia sołectw: Ługi, Włościejewki i Zaborowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/110/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/114/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Książ Wlkp. zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/108/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016– 2022
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/112/2016 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/109/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2016 07:19:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej 22.02.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2016 07:17:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 5/2015 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 10.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2016 07:14:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 12/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 18.02.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stan mienia komunalnego
Data i godzina modyfikacji: 24.03.2016 10:34:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Stan mienie komunalnego 2015 - opisówka
 • Dodano załącznik: Stan mienie komunalnego 2015
 • Usunięto załącznik: Stan mienia komunalnego Gmina 2014
 • Usunięto załącznik: Stan mienia komunalnego Gmina 2014 (zmiany)
 • Usunięto załącznik: Stan mienia komunalnego Gmina 2013
 • Usunięto załącznik: Stan mienia komunalnego 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 24.03.2016 10:22:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 24.03.2016 08:41:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 35 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 36 w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 24 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 30 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzeni naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 32 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 34 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 33 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Konkurs na Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.03.2016 07:55:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Ogłoszenie
 • Usunięto załącznik: Ogłoszenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Konkurs na Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 22.03.2016 13:36:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obrona Cywilna
Data i godzina modyfikacji: 22.03.2016 10:50:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obrona Cywilna
Data i godzina modyfikacji: 22.03.2016 10:49:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 21.03.2016 15:42:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVIII - 21.03.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2016 13:26:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2016 11:46:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Wniosek o poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2016 11:46:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Karta usług - Poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Radca prawny
Data i godzina modyfikacji: 16.03.2016 11:55:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Jagoda Paszczak
 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: USC
Data i godzina modyfikacji: 16.03.2016 11:51:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: USC
Data i godzina modyfikacji: 16.03.2016 11:51:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XVIII Sesję RM 21.03.2016 r.
Data i godzina modyfikacji: 15.03.2016 09:38:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 13:48:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 206 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 229 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 13:37:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 12:58:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 11:08:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 11:08:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 11:08:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 11:08:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zakaz palenia śmieciami!
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 11:46:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zakaz palenia śmieciami!
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 11:46:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Rejestr działalności regulowanej
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 11:43:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
 • Usunięto załącznik: Rejestr działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 11:42:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Wnioski" na "Wnioski "
 • Dodano załącznik: Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
 • Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Usunięto załącznik: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 11:42:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Karty usług" na "Karty usług "
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zgody na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zgody na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Centrum Kultury
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 09:07:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - UM w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 08:52:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Odpowiedź na zalecenia pokontrolne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 07:58:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do wdrożenia świadczenia wychowawczego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 28 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 26 zmieniające Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 04 listopada 2013r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal i pomieszczeń

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stanowiska
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 07:34:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Finansowy
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 07:28:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2016 11:04:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2016 11:04:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2016 11:03:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2016 11:02:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 21 zmieniające Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 04 listopada 2013r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal i pomieszczeń
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 18 w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Książa Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Rejestr działalności regulowanej
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2016 09:01:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
 • Usunięto załącznik: Rejestr działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 08.03.2016 10:57:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.03.2016 09:51:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/101/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/103/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/107/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Książ Wlkp. przez Agencję Nieruchomości Rolnych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/100/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P"
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/106/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Książ Wlkp. przez Agencję Nieruchomości Rolnyc.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/105/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/104/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/102/2016 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XVI/97/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok." na "Uchwała nr XVI/97/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XV/92/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok." na "Uchwała nr XV/92/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2016 08:30:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.02.2016 07:39:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 5/2015 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 08.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.02.2016 07:38:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 7/2015 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 04.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Nabór na stanowisko urzędnicze
Data i godzina modyfikacji: 24.02.2016 13:00:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 24.02.2016 12:36:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Mirela Grześkowiak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 24.02.2016 12:36:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 24.02.2016 12:32:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Mirela Grześkowiak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 24.02.2016 12:32:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 23.02.2016 10:24:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVII - 22.02.2016r
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VII - 30.03.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VIII - 30.03.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja X - 29.06.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XI - 29.06.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja III - 22.12.2014r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja IV - 22.12.2014r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja IV - 30.12.2014r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja V - 30.12.2014r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja V - 12.01.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VI - 12.01.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja IX - 25.05.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja X - 25.05.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIII - 26.11.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIV - 26.11.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VIII - 27.04.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja IX - 27.04.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XV - 30.12.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVI - 30.12.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XI - 14.09.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XII - 14.09.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XII - 26.10.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIII - 26.10.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VI - 23.02.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VII - 23.02.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIV - 21.12.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XV - 21.12.2015r"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 23.02.2016 10:20:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XVI Sesji Rady Miejskiej 30.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 12:58:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 222 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 215 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 224 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 217 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 218 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 220 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 223 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 216 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 221 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 214 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 225 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 219 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 12:37:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 12 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 17 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Książa Wlkp. na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 5 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 14 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 10 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 6 w sprawie organizacji systemu wsparcia przez państwo gospodarza (Host Nation Support – HNS) w Gminie Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 13 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 11 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 15 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp. w 2016 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 19 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 12:16:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 11/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 14.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 12:15:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 4 w sprawie wprowadzenia „Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Książ Wlkp."
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 7 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 8 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 3 w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu użytkowego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 2 w sprawie powołania komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 11:38:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 212 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 228 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 213 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 210 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 209 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 211 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 227 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 11:25:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 234 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 233 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 17.02.2016 12:00:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Opracowanie lub zmiana MPZP
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w SUiKZP
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie opinii zatwierdzającej wstępny projekt podziału
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Zmiana SUiKZP
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zmiana SUiKZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w SUiKZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie opinii zatwierdzającej wstępny projekt podziału
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Opracowanie lub zmiana MPZP

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 16.02.2016 11:16:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XVII Sesję RM 22.02.2016 r.
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2016 09:38:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2016 08:50:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2016 08:50:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2016 08:50:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2016 09:58:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obsługa osób niesłyszących
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2016 09:51:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obsługa osób niesłyszących
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2016 09:50:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2016 12:07:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2016 09:57:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2015 rok
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2016 09:56:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o realizacji planu kontroli w 2015 r.

Informacja przed zmianami