Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Wtorek, 20 marca 2018

Rejestr zmian

|< << 1 2 3 4 5 6 7 51 94 >> >|

Tytuł: Centralny rejestr umów
Data i godzina modyfikacji: 21.02.2018 13:37:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 20.02.2018 13:39:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 20.02.2018 09:40:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 20.02.2018 09:39:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.02.2018 11:42:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Plan Gospodarki NIskoemisyjnej dla gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 13.02.2018 14:07:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 07.02.2018 09:04:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 180 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018 - 2024
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 113 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 115 zmieniające Zarządzenie Nr 206/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2015r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 112 w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 55 w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 96 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017- 2024
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze 2017 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 170 w sprawie terminów i godzin korzystania z Kompleksu boisk sportowych ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012”
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 109 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2018 15:33:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2018 13:29:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/293/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/296/2018 w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/294/2018 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/292/2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXVIII/281/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/295/2018 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/297/2018 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2018 13:22:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o realizacji planu kontroli w 2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2018 12:59:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Pisemna deklaracja niezbędna do dopisania wyborcy do rejestru wyborców
 • Dodano załącznik: Wniosek o dopisanie wyborcy do rejestru wyborców
 • Usunięto załącznik: Pisemna deklaracja niezbędna do dopisania wyborcy do rejestru wyborców
 • Usunięto załącznik: Wniosek o dopisanie wyborcy do rejestru wyborców

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2018 10:03:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 01.02.2018 12:44:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zestawienie ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2018 08:12:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Plan kontroli zarządczej na rok 2018
 • Usunięto załącznik: Plan kontroli zarządczej na rok 2018

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2018 08:11:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Plan kontroli zarządczej na rok 2018
 • Usunięto załącznik: Plan kontroli zarządczej na rok 2018

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2018 08:01:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2018 07:59:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXX - 29.01.2018r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2018 14:07:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz obowiązujących MPZP
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2018 13:50:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz obowiązujących MPZP
 • Usunięto załącznik: Wykaz obowiązujących MPZP

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2018 13:50:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2018 13:49:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2018 13:07:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 33/2017 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 13.12.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2018 10:44:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XL Sesję RM 29.01.2018 r
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2018 10:42:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 25.01.2018 13:01:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 25.01.2018 12:45:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 25.01.2018 12:45:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na rok 2018
Data i godzina modyfikacji: 22.01.2018 10:14:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 22.01.2018 10:08:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/286/2017 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/284/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/288/2017 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chwałkowo Kościelne
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/291/2017 w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w Gminie Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/287/2017 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/289/2017 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Gogolewo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/285/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXIX/290/2017 w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kołacin

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 22.01.2018 09:07:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 22.01.2018 09:05:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2018 13:59:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej 18.12.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2024
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2018 10:23:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budżet na 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2018 10:21:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budżet na 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2018 10:18:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2018 10:14:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/D/14/11/Ln/2018 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp. deficytu budżetu roku 2018
 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/P/18/11/Ln/2018 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 18.01.2018 08:03:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.01.2018 10:11:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie pobytu stałego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie pobytu stałego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stawki podatkowe na rok 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.01.2018 08:51:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Stawki podatkowe na rok 2018
 • Usunięto załącznik: Stawki podatkowe na rok 2018

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2018 13:28:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII/280/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII/281/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018-2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII/283/2017 w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach bez rozpoznania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII/282/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII/279/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017- 2024

Informacja przed zmianami

|< << 1 2 3 4 5 6 7 51 94 >> >|