Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Piątek, 5 czerwca 2020

Rejestr zmian

|< << 1 2 3 4 5 6 7 74 140 >> >|

Tytuł: Azbest
Data i godzina modyfikacji: 06.05.2020 11:21:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "formularz de minimis informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc 2020" na "Formularz de minimis informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc 2020"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "instrukcja de minimis do części D formularza" na "Instrukcja de minimis do części D formularza"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "formularz de_minimis w rolnictwie lub rybolowstwie przedstawianych przez wnioskodawce 2020" na "Formularz de_minimis w rolnictwie lub rybolowstwie przedstawianych przez wnioskodawce 2020"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Azbest
Data i godzina modyfikacji: 06.05.2020 11:21:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Azbest
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2020 21:40:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2020
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2020 14:56:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 63-2020 w sprawie przeprowadzenia konkursu na wyłonienie propozycji nazwy Parku w Książu Wlkp., położonego pomiędzy ulicami Strzelecką i Dębniacką

Informacja przed zmianami

Tytuł: Bilanse
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2020 10:35:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kwartalne wykonanie budżetu
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2020 10:33:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2020
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2020 10:43:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 48-2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 19-2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 22-2020 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 33 zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 32-2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 36-2020 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 18-2020 aneks do arkusza organizacyjnego Przedszkla w Książu Wielkopolskim
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 24-2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 40-2020 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 43-2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 13-2020 w sprawie powołania biegłego w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 42-2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 31-2020 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 46-2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 39-2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 41-2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2020 - 2028.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 37-2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. ba rok 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 45-2020 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 23-2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 38-2020 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 16-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej ustnego ograniczonego przetargu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 21-2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 17-2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 29-2020 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 35-2020 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 50-2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 27-2020 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 52-2020 w sprawie komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 15-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej ustnego nieograniczonego przetargu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 14-2020 w sprawie wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych u Administratora oraz odwołania dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 28-2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 30-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej ustnego ograniczonego przetargu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 34-2020 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 44-2020 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 20-2020 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 47-2020 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 49-2020 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 27.04.2020 20:43:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 22.04.2020 10:56:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 22.04.2020 09:59:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Postanowienie
Data i godzina modyfikacji: 21.04.2020 10:22:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2020 13:41:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954/31/11/Ln/2020 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.04.2020 12:08:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Wniosek o wpisanie do spisu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.04.2020 10:34:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie PKW
Data i godzina modyfikacji: 17.04.2020 09:59:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kwartalne wykonanie budżetu
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2020 12:59:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2019 r.
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2019 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2020 12:56:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2020 10:00:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2020 13:05:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2020 12:07:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2020 12:04:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2020 12:03:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2020 12:02:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 10.04.2020 12:56:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 10.04.2020 12:42:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 10.04.2020 09:47:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 06.04.2020 14:34:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia treści SIWZ z 06.04.20
 • Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - korekta z 06.04.20
 • Dodano załącznik: Załącznik nr 8 - korekta z 06.04.20
 • Dodano załącznik: SIWZ - korekta z 06.04.20
 • Dodano załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.04.20
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" na "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03.04.20"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 03.04.2020 13:15:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja przed zmianami

Tytuł: Petycja
Data i godzina modyfikacji: 03.04.2020 09:49:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 02.04.2020 11:34:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - korekta z 02.04.20
 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia treści SIWZ z 02.04.20
 • Dodano załącznik: SIWZ - korekta z 02.04.20

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 01.04.2020 11:52:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 01.04.2020 11:51:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2019 rok
Data i godzina modyfikacji: 31.03.2020 18:22:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Książa Wlkp. za 2019 r.
 • Dodano załącznik: Informacja o realizacji planu kontroli w 2019 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2020 rok
Data i godzina modyfikacji: 31.03.2020 18:19:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 30.03.2020 14:07:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Załącznik nr 11 do SIWZ
 • Usunięto załącznik: Załącznik nr 11 - konstrukcje
 • Usunięto załącznik: Załącznik nr 11 - instalacje sanitarne
 • Usunięto załącznik: Załącznik nr 11 STWiOR
 • Usunięto załącznik: Załącznik nr 11 - architekrura
 • Usunięto załącznik: Załącznik nr 11 - projekt drogowy
 • Usunięto załącznik: Załącznik nr 11 - Instalacje elektryczna

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 30.03.2020 13:55:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Załącznik nr 11 - konstrukcje
 • Dodano załącznik: Załącznik nr 11 - instalacje sanitarne
 • Dodano załącznik: Załącznik nr 11 STWiOR
 • Dodano załącznik: Załącznik nr 11 - architekrura
 • Dodano załącznik: Załącznik nr 11 - projekt drogowy
 • Dodano załącznik: Załącznik nr 11 - Instalacje elektryczna
 • Usunięto załącznik: Załącznik nr 11 do SIWZ

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 30.03.2020 13:42:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Programy współpracy
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2020 13:30:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Roczny Program Wspólpracy na rok 2020

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkola
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2020 13:26:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyniki otwartego konkursu ofert
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2020 13:24:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.
|< << 1 2 3 4 5 6 7 74 140 >> >|