Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Czwartek, 18 stycznia 2018

Rejestr zmian

|< << 1 2 3 4 5 6 7 49 91 >> >|

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2017 08:43:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 12/2017 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 14.09.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.12.2017 10:06:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/271/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na stałe okręgi wyborcze
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/276/2017 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/277/2017 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/274/2017 w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Książ Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., dla usług realizowanych przez Śremskie Wodociągi Sp. z o. o.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/275/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/278/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/270/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/273/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Książ Wlkp. z sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/272/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na stałe obwody głosowania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2017 11:06:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2017 11:06:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2017 11:02:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 15/2017 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 10.11.2017 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2017 11:01:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 15/2017 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 28.09.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 14:34:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia do SIWZ

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uwaga mieszkańcy - od nowego roku indywidualne numery konta podatnika
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 12:13:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uwaga mieszkańcy - od nowego roku indywidualne numery konta podatnika
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 12:13:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 12:12:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 12:11:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Kamila Drop na Beata Szelerska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stawki podatkowe na rok 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 12:04:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Stawki podatkowe na rok 2017" na "Stawki podatkowe na rok 2018"
 • Dodano załącznik: Stawki podatkowe na rok 2018
 • Usunięto załącznik: Stawki podatkowe na rok 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 11:48:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Wykaz Uchwał ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 11:38:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 06.12.2017 14:45:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 06.12.2017 14:26:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budżet 2018 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 06.12.2017 09:37:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 06.12.2017 09:34:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO.0951/D/69/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp. deficytu budżetu roku 2018

Informacja przed zmianami

Tytuł: WPF na 2018 rok - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 06.12.2017 09:30:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania roczne
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2017 10:00:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie roczne 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2017 12:15:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2017 09:59:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2017 09:58:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2017 09:57:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2017 09:55:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2017 14:48:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Załączniki
 • Usunięto załącznik: Załączniki

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2017 14:46:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 29.11.2017 19:49:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacje o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 28.11.2017 12:45:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 28.11.2017 09:53:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXXVI Sesji Rady Miejskiej 30.10.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM 27.11.2017 r
Data i godzina modyfikacji: 26.11.2017 19:47:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.11.2017 19:41:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 31/2017 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 25.10.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2017 11:15:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprzedaż nieruchomości w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2017 13:56:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Załącznik graficzny - IV przetarg ustny nieograniczony
 • Dodano załącznik: Ogłoszenie wyników - IV przetarg ustny nieograniczony
 • Dodano załącznik: Ogloszenie - V przetarg ustny nieograniczony
 • Dodano załącznik: Ogloszenie - IV przetarg ustny nieograniczony

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2017 11:29:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Podsumowanie konsultacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2017 11:29:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja - II korekta

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Książu Wlkp. - listopad 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 20.11.2017 14:44:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - listopad 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 20.11.2017 14:44:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - listopad 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 20.11.2017 14:44:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekt budżetu na 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 20.11.2017 11:47:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.
|< << 1 2 3 4 5 6 7 49 91 >> >|