Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Wtorek, 22 października 2019

Rejestr zmian

|< << 1 2 3 4 5 6 7 69 130 >> >|

Tytuł: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II
Data i godzina modyfikacji: 20.09.2019 22:13:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 20.09.2019 13:38:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 20.09.2019 13:37:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 20.09.2019 09:43:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Obwieszczenie
 • Usunięto załącznik: Obwieszczenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 19.09.2019 14:46:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2019 14:18:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2019 14:12:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Grażyna Chrzanowiecka na Małgorzata Zakrzewska
 • Dodano załącznik: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
 • Dodano załącznik: Wniosek o wpisanie do spisu
 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 • Dodano załącznik: Upoważnienie do odbioru zaświadczenia
 • Dodano załącznik: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
 • Usunięto załącznik: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
 • Usunięto załącznik: Upoważnienie do odbioru zaświadczenia
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wpisanie do spisu
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 • Usunięto załącznik: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2019 11:34:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2019 08:56:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2019 08:07:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0953/4/11/Ln/2019 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 06.09.2019 10:42:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2019
Data i godzina modyfikacji: 29.08.2019 13:43:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 134 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 132 w sprawie powołania człlonków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 139 w sprawie poołania członków Komisji Pretargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 146 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 147 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 137 w spraie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacynych na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 142 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 131 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własnośc Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 145 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 143 w sprawie plnu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 141 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 135 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 144 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokści dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 136 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 133 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.za pierwsze półrocze 2019 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 148 w sprawie informcji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2019

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 29.08.2019 12:06:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2019
Data i godzina modyfikacji: 29.08.2019 09:43:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 122 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych w części do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 124 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 115 w sprawie wyznaczenia składu osobowego Komisji do oceny spełnienia kryterium formalnych wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dokonania oględzin terenu.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 116 w sprawie powołania członków Komisji Przetagowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 120 w sprawie informacji o otatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 118 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 w sprawie wyznaczenia składu osobowego Komisji do oceny spełnienia kryteriów formalnych wniosku o udzielenie dotacji na wymianę systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 130 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 123 w sprawie planu finansowego dochpdów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 125 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacynych na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowaczą
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 126 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wyskości dotacji dla gminnej jednostki oganizacyjnej na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 129 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 128 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność miny Książ Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat w trybie przetargu nieograniczonego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 117 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 119 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 127 w sprawie informacji o ostatecznej wysokośći dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2019

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II
Data i godzina modyfikacji: 29.08.2019 08:19:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2019
Data i godzina modyfikacji: 28.08.2019 14:41:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 106 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 108 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 111 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 113 uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ksiąz Wlkp. przeznaczonej w części do wydzierżawienia na czas oznaczony.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 110 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 105 w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości stanowicych własnośc Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany pomiędzy Gminą Książ Wlkp. a powiatem Śremskim
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 112 w sprawie wyznaczemnia nowego Inspektora Ochrony Danych u Administratora oraz odwołania dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 109 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 107 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budrzetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2019

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2019
Data i godzina modyfikacji: 28.08.2019 11:49:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 95 w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 94 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 92 zmieniające uchwałe w sprawie uchwaly budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 99 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2019.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 103 w sprawie informacji o otatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2019.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 101 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnej jednostki orgazcyjnej na rok 2019.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 96 w sprawie powołania członkow Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 104 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 102 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2019.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 91 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2019.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 98 w sprawie planu finansowego dochodów i wydartków jednostki Urzędu Miejskiego w Ksiązu Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 93 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatkow jednostki Urzędu Miejskiego w Ksiązu Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 100 w sprawie informaji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2019.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 97 w sprawie powoolania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 27.08.2019 11:39:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 27.08.2019 08:55:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2019
Data i godzina modyfikacji: 27.08.2019 08:47:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2019
Data i godzina modyfikacji: 23.08.2019 10:40:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 28 w sprawie ustalenia możliwości spłaty zadłurzenia z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Książ Wlkp. w formie świadczeń rzeczowych.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 21 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 16 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie planu finasowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 24 w sprawie ustalenia harn=monogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do pzredszkoli i oddziałów przedszkolnych.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 27 zmieniające Zarządzenie nr.68-2019 Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie zatwierdzednia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 30 zmieniające Zarządzenie Nr. 66-2018 Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Szczanieckiej w Konarzycach.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 18 zmieniające zarządzenie nr. 69-2018 Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im Ks.Abp.A.Baraniaka w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2019.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 zmieniające Zarządzenie nr. 70-2019 Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2018-2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 19 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 17 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zlecinych gminie na rok 20109
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 26 zmieniające Zarządzenie nr. 68-2018 Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2019
Data i godzina modyfikacji: 22.08.2019 11:34:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 55 zmieniające Zarządzenie nr.66-2018 Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Szczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 58 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budrzetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 56 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. do podpisywania sprawozdań Ośrodka Pomocy społecznej w Książu Wlkp. w wersji elektronicznej .
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 53 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyhjnych na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 57 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 54 w sprawie powołania Komisji Przetargowej ustanego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2019 13:41:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2019 13:40:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat Burmistrza Książa Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2019 12:45:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2019
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2019 12:11:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 70 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek oraganizacyjnych na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 88 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 80 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchavh na rok szkolny 2019-2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 67 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 78 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im Emilii Szczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2019-2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 62 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 81 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym na rok szkolny 2019-2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 64 w sprawie określenia stanowisk pracy w Urzędzie miejskim w Ksiązu Wlkp. w którym łączy się dostęp do informacji niejawnych.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 71 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks.Abp.A. Baraniaka w Mchach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 75 w sprawie planu finansowego dochodów Organów Gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 84 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolenego od pracy w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 90 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 89 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na 2019 r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 74 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 61 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds.obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 77 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek oraganizacyjnych na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 76 w sprawie planu finasowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 87 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 73 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 79 w sprawie zatwierdzenia arkusza korganizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2019-2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 68 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 66 w sprawie powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 63 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. oraz terminów płatności czynszu.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 83 w sprawie członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 65 w sprawie wyznaczenia administratora systemu i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 69 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 82 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp.na rok szkolny 2019-2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 59 w sprawie planu finasowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2019.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 86 w sprawie informacji o sotatecznych kwotach dochodów i wydatków

Informacja przed zmianami

Tytuł: Nabór na stanowisko
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2019 09:00:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
Data i godzina modyfikacji: 20.08.2019 11:46:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Data i godzina modyfikacji: 20.08.2019 11:45:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu
Data i godzina modyfikacji: 20.08.2019 11:44:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Postanowienie Prezydenta RP
Data i godzina modyfikacji: 20.08.2019 11:43:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP " na "Postanowienie Prezydenta RP"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
Data i godzina modyfikacji: 20.08.2019 11:43:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
Data i godzina modyfikacji: 20.08.2019 11:42:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (kadencja 2018-2023)
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2019 12:49:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Tomasz Bartkowiak
 • Dodano załącznik: Bogumiła Andrzejczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oferta (Mały Grant) - OSP Włościejewice - Ługi
Data i godzina modyfikacji: 14.08.2019 13:17:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 14.08.2019 13:10:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 13.08.2019 11:33:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Stanowiska
Data i godzina modyfikacji: 12.08.2019 10:04:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 08.08.2019 21:15:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: "Partycypacja w Planowaniu"
Data i godzina modyfikacji: 07.08.2019 11:14:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Dokumenty planistyczne poddane konsultacjom

Informacja przed zmianami

|< << 1 2 3 4 5 6 7 69 130 >> >|