Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Czwartek, 18 stycznia 2018

Rejestr zmian

|< << 1 2 3 4 5 6 48 91 >> >|

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.12.2017 12:43:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2017 14:12:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2017 11:20:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2017 11:19:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 14.12.2017 13:32:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 14.12.2017 13:21:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 14.12.2017 08:23:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 32/2017 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 23.11.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2017 14:19:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2017 12:38:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2017 09:47:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2017 08:43:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 12/2017 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 14.09.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.12.2017 10:06:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/271/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na stałe okręgi wyborcze
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/276/2017 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/277/2017 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/274/2017 w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Książ Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., dla usług realizowanych przez Śremskie Wodociągi Sp. z o. o.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/275/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/278/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/270/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/273/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Książ Wlkp. z sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVII/272/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na stałe obwody głosowania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2017 11:06:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2017 11:06:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2017 11:02:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 15/2017 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 10.11.2017 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2017 11:01:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 15/2017 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 28.09.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 14:34:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia do SIWZ

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uwaga mieszkańcy - od nowego roku indywidualne numery konta podatnika
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 12:13:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uwaga mieszkańcy - od nowego roku indywidualne numery konta podatnika
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 12:13:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 12:12:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 12:11:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Kamila Drop na Beata Szelerska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stawki podatkowe na rok 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 12:04:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Stawki podatkowe na rok 2017" na "Stawki podatkowe na rok 2018"
 • Dodano załącznik: Stawki podatkowe na rok 2018
 • Usunięto załącznik: Stawki podatkowe na rok 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 11:48:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Wykaz Uchwał ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 07.12.2017 11:38:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 06.12.2017 14:45:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 06.12.2017 14:26:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budżet 2018 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 06.12.2017 09:37:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 06.12.2017 09:34:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO.0951/D/69/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp. deficytu budżetu roku 2018

Informacja przed zmianami

Tytuł: WPF na 2018 rok - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 06.12.2017 09:30:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania roczne
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2017 10:00:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie roczne 2016

Informacja przed zmianami

|< << 1 2 3 4 5 6 48 91 >> >|