Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Wtorek, 20 marca 2018

Rejestr zmian

|< << 1 2 3 4 5 6 50 94 >> >|

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Konarzycach - luty 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 01.03.2018 10:31:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Książu Wlkp. - luty 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 01.03.2018 10:30:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 28.02.2018 13:32:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 28.02.2018 13:31:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.02.2018 13:21:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kwartalne wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 23.02.2018 12:28:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2017
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 22.02.2018 12:09:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XLI Sesję RM 26.02.2018 r
Data i godzina modyfikacji: 22.02.2018 08:37:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 22.02.2018 08:15:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLI - 26.02.2018r
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVII - 27.11.2017r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXVII - 27.11.2017r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVIII - 18.12.2017r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXVIII - 18.12.2017r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXX - 29.01.2018r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XL - 29.01.2018r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXIX - 28.12.2017r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXXIX - 28.12.2017r"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Centralny rejestr umów
Data i godzina modyfikacji: 21.02.2018 13:37:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Centralny rejestr umów
Data i godzina modyfikacji: 21.02.2018 13:37:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 20.02.2018 13:39:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 20.02.2018 09:40:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 20.02.2018 09:39:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.02.2018 11:42:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Plan Gospodarki NIskoemisyjnej dla gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 13.02.2018 14:07:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 07.02.2018 09:04:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 180 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018 - 2024
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 113 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 115 zmieniające Zarządzenie Nr 206/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2015r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 112 w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 55 w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 96 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017- 2024
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze 2017 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 170 w sprawie terminów i godzin korzystania z Kompleksu boisk sportowych ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012”
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 109 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2018 15:33:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2018 13:29:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/293/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/296/2018 w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/294/2018 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/292/2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXVIII/281/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/295/2018 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XL/297/2018 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2018 13:22:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o realizacji planu kontroli w 2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2018 12:59:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Pisemna deklaracja niezbędna do dopisania wyborcy do rejestru wyborców
 • Dodano załącznik: Wniosek o dopisanie wyborcy do rejestru wyborców
 • Usunięto załącznik: Pisemna deklaracja niezbędna do dopisania wyborcy do rejestru wyborców
 • Usunięto załącznik: Wniosek o dopisanie wyborcy do rejestru wyborców

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2018 10:03:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data i godzina modyfikacji: 01.02.2018 12:44:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zestawienie ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2018 08:12:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Plan kontroli zarządczej na rok 2018
 • Usunięto załącznik: Plan kontroli zarządczej na rok 2018

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2018 08:11:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Plan kontroli zarządczej na rok 2018
 • Usunięto załącznik: Plan kontroli zarządczej na rok 2018

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2018 rok
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2018 08:01:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2018 07:59:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXX - 29.01.2018r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2018 14:07:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz obowiązujących MPZP
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2018 13:50:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz obowiązujących MPZP
 • Usunięto załącznik: Wykaz obowiązujących MPZP

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2018 13:50:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.
|< << 1 2 3 4 5 6 50 94 >> >|