Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Poniedziałek, 20 września 2021

Rejestr zmian

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - grudzień 2016
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2017 12:50:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 03.01.2017 09:54:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Gminne i powiatowe lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Usunięto załącznik: Gminne i powiatowe lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 02.01.2017 14:55:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/187/2016 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/188/2016 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/186/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/185/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVIII/189/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 02.01.2017 12:48:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej 15.12.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 02.01.2017 12:46:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVII - 29.12.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 02.01.2017 12:44:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 22/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 14.12.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 30.12.2016 13:33:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XXVIII Sesję RM 29.12.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2016 14:47:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - grudzień 2016
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2016 12:02:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Ksiązu Wlkp. - grudzień 2016
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2016 12:01:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2016 10:27:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2016 14:29:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2016 14:11:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2016 14:11:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Stawki podatkowe na rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2016 08:51:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Stawki podatkowe na rok 2016" na "Stawki podatkowe na rok 2017"
 • Dodano załącznik: Stawki podatkowe na rok 2017
 • Usunięto załącznik: Stawki podatkowe na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2016 08:50:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/181/2016 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/178/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017– 2024
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/183/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/179/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/184/2016 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/182/2016 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVII/180/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 20.12.2016 12:29:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXVI - 15.12.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 20.12.2016 12:28:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej 14.11.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2017 roku
Data i godzina modyfikacji: 20.12.2016 09:33:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 16.12.2016 13:57:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2016 14:23:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 21/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 23.11.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2016 14:20:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 175 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 174 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 177 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 176 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2016 12:51:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 165 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 173 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 168 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 164 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 169 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 167 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 170 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 172 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 171 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2016 09:11:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Zawiadomienie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 14.12.2016 13:24:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 8/2016 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 08.09.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2016 12:02:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 198 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2016 14:46:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Podsumowanie konsultacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2016 13:26:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 9/2016 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 29.11.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja z otwarcia ofert
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2016 13:23:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2016 11:56:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/168/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016– 2022

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2016 09:20:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 16 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad organizacji, przyjmowania, ewidencjonowania rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budżet 2017 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 13:57:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: WPF na 2017 rok - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 13:55:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 13:55:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr WA.0951/D/56/11/Ln/2016 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp. deficytu budżetu roku 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 13:32:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Modyfikacja SIWZ z 05.12.2016 r
 • Dodano załącznik: Wyjasnienie treści SIWZ z 05.12.2016 r
 • Dodano załącznik: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy - po zmianie z 05.12.2016 r
 • Dodano załącznik: Kosztorys ślepy modyfikacja 05.12.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 09:40:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 09:39:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 02.12.2016 14:41:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 10/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 21.11.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2016 12:11:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjasnienie treści SIWZ z 01.12.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.11.2016 13:38:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 8/2016 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 12.10.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 29.11.2016 13:31:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjaśnienie treści SIWZ z 29.11.2016 r
 • Dodano załącznik: Modyfikacja SIWZ z 29.11.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 29.11.2016 11:22:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 14:54:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Ogloszenie" na "Ogłoszenie"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 14:54:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 13:34:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 11/2016 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 25.10.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 13:32:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - wzór
 • Usunięto załącznik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - wzór

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 13:31:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 20/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 10.11.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 11:36:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 11:32:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2016 10:44:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/177/2016 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/169/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/176/2016 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/170/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/175/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/174/2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/173/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdującego się w budynku mieszkalno – usługowym w miejscowości Mchy 14
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/172/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Włościejewice
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXVI/171/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2016 14:31:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2016 14:29:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Podsumowanie konsultacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2016 14:27:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Podsumowanie konsultacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Szkoła Podstawowa im.Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2016 13:48:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2016 07:51:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 23.11.2016 14:45:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 23.11.2016 14:16:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 22.11.2016 13:57:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/165/2016 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/164/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/167/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/166/2016 w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXV/163/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2016 15:21:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 9/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 23.09.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: SUiKZP
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2016 14:56:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: SUiKZP
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2016 14:55:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/25/2015 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Program współpracy na rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2016 13:43:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Roczny program współpracy na rok 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 21.11.2016 09:40:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2016 14:35:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2016 09:31:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 16.11.2016 12:37:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 13:57:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 13:09:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 13:07:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - listopad 2016
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 11:54:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Ksiązu Wlkp. - listopad 2016
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 11:53:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - listopad 2016
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 11:53:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Łężku - listopad 2016
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 11:52:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 11:18:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej 28.10.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2016 11:16:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 19/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 26.10.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekt WPF na 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2016 14:33:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekt budżetu na 2017 rok
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2016 14:31:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2016 13:41:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXV - 14.11.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2016 10:32:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 146 zmieniające Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 150 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 157 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 160 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplarnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 162 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017 - 2024
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 159 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplarnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 145 zmieniające Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 156 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 151 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 149 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 163 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 154 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 161 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 152 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 158 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 153 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 155 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.11.2016 09:25:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 148 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 105 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów urzędnika wyborczego Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 139 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 144 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 113 zmieniające Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 143 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 141 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 147 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 138 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 142 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 140 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXVI Sesję RM 14.11.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 12:09:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 11:36:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 10:58:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 10:57:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 10:04:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 08:56:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0953/13/11/Ln/2016 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 08:56:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za III kwartał 2016 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zmiany w budżecie na 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 08:53:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 03.11.2016 12:29:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXIV - 28.10.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 02.11.2016 12:00:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 02.11.2016 08:49:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej 30.09.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 28.10.2016 14:52:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 158 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół niepublicznych - zmiana

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 28.10.2016 14:38:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zaproszenie - zmiana
 • Dodano załącznik: Formularz zgłoszenia opinii
 • Usunięto załącznik: Formularz zgłoszenia opinii

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 28.10.2016 09:24:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2016 14:47:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2016 14:45:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2016 14:42:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Podsumowanie konsultacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2016 11:44:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 18/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 28.09.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXV Sesję RM 28.10.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2016 14:31:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2016 13:47:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 10/2016 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 21.09.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Rejestr działalności regulowanej
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2016 13:44:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
 • Usunięto załącznik: Rejestr działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2016 14:56:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2016 14:56:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2016 14:12:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 134 w sprawie określenia stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 129 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 130 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do sprzedaży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 131 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 133 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2016 10:19:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Ogłoszenie
 • Usunięto załącznik: Ogłoszenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 18.10.2016 13:49:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 18.10.2016 13:35:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 18.10.2016 13:35:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 14.10.2016 12:29:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 13.10.2016 14:26:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 13.10.2016 10:30:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 7/2016 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 18.05.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 13.10.2016 08:26:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.za pierwsze półrocze 2016 roku
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.za pierwsze półrocze 2014" na "Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.za pierwsze półrocze 2014 roku"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zmiany w budżecie na 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 13.10.2016 08:24:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Rb-NDS za II kw. 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.10.2016 10:30:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Apel nr XXIII/2/2016 w sprawie nieprzenoszenia karetki Pogotowia Ratunkowego z Książa Wlkp. do Śremu
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV/160/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV/159/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016– 2022
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV/161/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIV/162/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 05.10.2016 12:57:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2016 14:40:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz jednostek kultury w Gminie Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2016 14:27:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Księga rejestrowa instytucji kultury
 • Dodano załącznik: Rejestr instytucji kultury
 • Usunięto załącznik: Rejestr instytucji kultury
 • Usunięto załącznik: Księga rejestrowa instytucji kultury

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2016 07:21:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXIII Sesji Rady Miejskiej 29.08.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 04.10.2016 07:19:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXIII - 30.09.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.09.2016 07:59:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 17/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 26.08.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz podmiotów
Data i godzina modyfikacji: 28.09.2016 13:13:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz podmiotów odbierających odpady
 • Usunięto załącznik: Wykaz podmiotów odbierających odpady

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 27.09.2016 14:21:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXII - 29.08.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.09.2016 11:22:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.09.2016 11:22:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 26.09.2016 10:08:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 26.09.2016 10:00:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XXIV Sesję RM 30.09.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 26.09.2016 09:57:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.09.2016 08:30:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 8/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 11.05.2016 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - wrzesień 2016
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2016 14:30:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - wrzesień 2016
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2016 14:30:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Ksiązu Wlkp. - wrzesień 2016
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2016 14:30:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Jarosławskim
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2016 14:27:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2016 09:01:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 128 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 111 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwalę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego na 2016 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2016 08:38:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 104 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 115 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 127 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Abp. A. Baraniaka
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 122 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 106 w sprawie wprowadzenia Procedury przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo- księgowej, akt osobowych i innych dokumentów kadrowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 109 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 118 w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez gminę Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 117 zmieniające Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 123 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 124 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 119 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 107 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 110 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 126 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 112 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 99 w sprawie powołania komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 120 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 108 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 125 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 zmieniające Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 22.09.2016 14:36:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 22.09.2016 11:02:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 21.09.2016 14:43:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 9/2016 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.05.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 21.09.2016 11:45:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek CEIDG - 1

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz jednostek kultury w Gminie Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 20.09.2016 14:25:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Rejestr instytucji kultury
 • Dodano załącznik: Księga rejestrowa instytucji kultury
 • Usunięto załącznik: Rejestr jednostek kultury

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja z otwarcia ofert
Data i godzina modyfikacji: 20.09.2016 13:36:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2016 10:22:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2016 10:22:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 7/2016 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 05.05.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 14.09.2016 10:42:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 13.09.2016 13:23:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przedszkole w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 09.09.2016 08:32:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Jarosławskim - sierpień 2016
Data i godzina modyfikacji: 06.09.2016 11:00:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Jarosławskim - sierpień 2016
Data i godzina modyfikacji: 06.09.2016 11:00:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 02.09.2016 12:16:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 02.09.2016 08:21:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/155/2016 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chrząstowo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/150/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/157/2016 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sroczewo
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/158/2016 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Włościejewice
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/156/2016 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mchy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/151/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości gruntowej
 • Dodano załącznik: Apel nr XXIII/1/2016 w sprawie niedopuszczenia do budowy fermy norek amerykańskich w gminie Jaraczewo w miejscowości Niedźwiady
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własnosć Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII/152/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 01.09.2016 11:53:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 01.09.2016 11:53:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 31.08.2016 13:38:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 31.08.2016 12:11:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXII Sesji Rady Miejskiej 27.06.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.08.2016 08:21:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 16/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 22.06.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 25.08.2016 10:45:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji szkół lub niepublicznych placówek oświatowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji szkół lub niepublicznych placówek oświatowych
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Uzyskanie zasiłku szkolnego" na "Karta usług - Uzyskanie zasiłku szkolnego"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Uzyskanie stypendium socjalnego" na "Karta usług - Uzyskanie stypendium socjalnego"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 25.08.2016 10:45:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie dofinansowania przez pracodawców kosztów kształcenia pracownika
 • Dodano załącznik: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 • Dodano załącznik: Zawiadomienie o przyjeciu pracownika młodocianego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego
 • Usunięto załącznik: Zawiadomienie o przyjęciu pracownika młodocianego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 25.08.2016 10:37:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji innych obiektów prowadzących działalność hotelarską
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Wpis do ewidencji innych obiektów prowadzących działalność hotelarską

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XXIII Sesję RM 29.08.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 23.08.2016 12:52:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 22.08.2016 12:26:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 22.08.2016 12:25:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Jarosławskim - sierpień 2016
Data i godzina modyfikacji: 01.08.2016 13:07:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2016 13:38:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2016 13:37:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2016 13:13:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2016 08:15:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2016 08:14:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 25.07.2016 14:43:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Ogłoszenie
 • Usunięto załącznik: Ogłoszenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 21.07.2016 13:50:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 20.07.2016 14:47:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 20.07.2016 14:46:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 20.07.2016 14:42:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 18.07.2016 11:51:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 90 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania na wsparcie z EFS w ramach Osi 8 Edukacja, Działania 8.1, Poddziałania 8.1.2 kształcenie ogólne WRPO 2014 -2020

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ocena jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Jarosławskim - lipiec 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 13:48:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Książu Wlkp. - czerwiec 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 12:58:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - czerwiec 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 12:56:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Łężku - czerwiec 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 12:55:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 12:44:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 12:44:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Wykaz obowiązujących MPZP
Data i godzina modyfikacji: 14.07.2016 12:43:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz obowiązujących MPZP
 • Usunięto załącznik: Wykaz obowiązujących MPZP

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2016 13:59:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2016 13:58:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wydanie, wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wydanie,wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2016 13:55:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Dodano załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 11.07.2016 08:32:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 100 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 - 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 103 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 102 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 101 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2016 12:34:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Dodano załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2016 12:31:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Grażyna Chrzanowiecka na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2016 12:31:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wydanie,wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wydanie,wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skargi,wnioski
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2016 12:20:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skargi,wnioski
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2016 12:20:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie do konsultacji
Data i godzina modyfikacji: 07.07.2016 13:06:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 07.07.2016 12:31:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Petycje
Data i godzina modyfikacji: 05.07.2016 12:10:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Petycje
Data i godzina modyfikacji: 05.07.2016 12:09:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2016 15:30:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2016 15:18:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2016 13:42:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 93 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 97 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 98 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 96 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 92 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 66 w sprawie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 65 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Książ Wlkp. lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 w sprawie planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 94 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 91 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 88 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Krybusa
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 64 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 89 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 95 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2016 09:26:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/144/2016 w sprawie zmiany Statutu Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/143/2016 uchylająca uchwałę Nr XXV/214/97 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/140/2016 w sprawie współdziałania z Gminą Śrem w zakresie gminnych przewozów pasażerskich
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/147/2016 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/136/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100mb”
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/131/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/133/2016 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/145/2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/141/2016 w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/137/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/148/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/132/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/138/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Książ Wlkp., warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/149/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/146/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/135/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne – Panienka”
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/134/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo - Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo - Kiełczynek”
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/139/2016 w sprawie aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego transportu zbiorowego
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXII/142/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własnosć Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 04.07.2016 08:59:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XXI - 27.06.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2016 14:08:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2016 08:18:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej 23.05.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 29.06.2016 10:54:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o udostępnienie danych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 24.06.2016 07:28:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 15/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 19.05.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2016 roku
Data i godzina modyfikacji: 21.06.2016 09:52:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XXII Sesję RM 27.06.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 20.06.2016 08:27:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2016 11:49:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 86 zmieniające Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2016 11:48:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 80 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 82 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 81 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2016 11:43:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2016 11:41:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2016 11:39:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Referat Finansowy
Data i godzina modyfikacji: 15.06.2016 11:00:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 13.06.2016 12:12:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Dane teleadresowe urzędu
Data i godzina modyfikacji: 10.06.2016 10:31:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 10.06.2016 08:48:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Załączniki 1- 6 do SIWZ

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 08.06.2016 09:52:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 235 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.06.2016 10:51:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/129/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jarosławki
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/128/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/126/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/130/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ Wlkp. za rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 14:38:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 84 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 83 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 10:47:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Konarzycach
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 10:37:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - UM w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 10:24:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 10:24:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Zespół Szkół w Mchach
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 10:24:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 10:06:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Aneks do Planu Kontroli Zarządczej na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2016 09:58:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XX - 23.05.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 30.05.2016 09:19:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej 27.04.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2016 12:43:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Irena Wojciechowska - Dyrektor Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Małgorzata Stefaniak - Dyrektor Sz.P Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Dorota Jańczak - Zastępca Dyrektor CK
 • Dodano załącznik: Wojciech Świdurski - Dyrektor Gimnazjum w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Barbara Matuszczak - Skarbnik Gminy
 • Dodano załącznik: Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego
 • Dodano załącznik: Elżbieta Kapcińska - Dyrektor Sz.P w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Mirela Grześkowiak - Sekretarz Gminy
 • Dodano załącznik: Barbara Kapturek - Dyrektor Zespołu Szkół w Mchach
 • Dodano załącznik: Alina Piątkowska p.o. Dyrektora Sz.P Konarzyce
 • Dodano załącznik: Mariola Kaźmierczak - Dyrektor CK
 • Dodano załącznik: Benigna Neuman - Inspektor OPS w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Anna Radajewska - Referent ds. świadczeń rodzinnych w OPS Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Marian Kaźmierczak - Dyrektor ZUK
 • Dodano załącznik: Teofil Marciniak - Burmistrz
 • Dodano załącznik: Róża Jędrzejczak - Kierownik OPS w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2016 11:19:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2016 13:37:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 69 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 68 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 74 zmieniające zarządzenie Nr 14 / 2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 70 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 71 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 75 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 73 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2016/2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2016 12:30:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej 20.04.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 24.05.2016 08:17:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 54 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 50 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 58 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 44 zmieniające Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 59 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 52 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 62 zmieniające Zarządzenie Nr 229/2015 Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 61 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 46 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal i pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkolnych oraz terenu przyszkolnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 47 w sprawie zasad przygotowania projektów arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 55 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 49 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 51 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 60 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 56 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 53 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 zmieniające Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 57 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2016 12:03:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2016 12:02:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2016 12:02:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2016 12:02:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2016 12:00:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 19:54:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 79 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 76 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp., dotyczących projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 77 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 78 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp., dotyczących projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 19:48:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 19:47:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 19:47:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 19:47:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 10:16:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 07:27:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 14/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 18.04.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 07:26:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 8/2016 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 24.02.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2016 07:25:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 6/2016 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2016 10:02:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XXI Sesję RM 23.05.2016 r
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2016 07:30:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach - kwiecień 2016
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2016 13:11:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach - kwiecień 2016
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2016 13:11:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Książu Wlkp. - kwiecień 2016
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2016 13:11:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ewidencjia kąpielisk na terenie Gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2016 12:29:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Izabela Kozelan - Marcinkowska
 • Dodano załącznik: Lista kąpielisk
 • Usunięto załącznik: Lista kąpielisk

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2016 12:55:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2016 12:53:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2016 12:53:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.05.2016 12:53:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 7/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 25.03.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2015 - 2019
Data i godzina modyfikacji: 11.05.2016 12:51:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2015 - 2019
 • Usunięto załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2015 - 2019

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 06.05.2016 12:14:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 6/2016 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 22.03.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 06.05.2016 10:48:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XX/125/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XX/124/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XX/123/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2016 12:13:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ulgi i umorzenia w 2015 roku
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2016 11:49:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Pomoc publiczna udzielona w 2015r.
Data i godzina modyfikacji: 05.05.2016 08:09:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyniki otwartego konkursu ofert
Data i godzina modyfikacji: 04.05.2016 11:30:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 04.05.2016 08:36:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954/20/11/Ln/2016 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2015 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 02.05.2016 10:10:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2016 13:37:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zakład Usług Komunalnych
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2016 10:28:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Organizacje pozarządowe
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2016 10:42:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2016 10:39:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Program współpracy na rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2016 10:38:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Roczny program współpracy na rok 2015" na "Roczny program współpracy na rok 2016"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Program współpracy na rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2016 10:37:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Program współpracy na rok 2015" na "Program współpracy na rok 2016"
 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Roczny program współpracy na rok 2015
 • Usunięto załącznik: Roczny program współpracy na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.04.2016 08:35:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/120/2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/121/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Mchy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/117/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/118/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2015
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/119/2016 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/122/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIX/116/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 26.04.2016 08:07:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 22.04.2016 08:59:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Zbiórki publiczne
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zbiórki publiczne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 22.04.2016 08:55:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XVIII Sesji Rady Miejskiej 21.03.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stanowiska
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2016 13:57:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sekretarz
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2016 13:56:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2016 12:58:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIX - 20.04.2016r
 • Usunięto załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIX - 20.04.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2016 12:33:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIX - 20.04.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zmiany w budżecie na 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2016 13:45:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2016 10:38:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 19.04.2016 08:19:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 13/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 16.03.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XIX Sesję RM 20.04.2016 r.
Data i godzina modyfikacji: 15.04.2016 10:38:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2016 12:16:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 43 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2016 12:14:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 39 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 38 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 - 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 40 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 42 w sprawie ustalenia ,,Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.”
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 41 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2016 10:58:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2016 10:56:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 13.04.2016 14:05:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania roczne
Data i godzina modyfikacji: 12.04.2016 13:46:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie roczne 2015
 • Dodano załącznik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola: Realizacja zadań określonych ustawami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Data i godzina modyfikacji: 11.04.2016 14:31:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:37:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 37 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:34:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:29:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o zmianę imienia nazwiska
 • Usunięto załącznik: wniosek o zmianę imienia nazwiska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:28:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i/lub nazwiska
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i/lub nazwiska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:27:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 01.04.2016 21:43:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2015 rok
Data i godzina modyfikacji: 31.03.2016 12:02:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Książa Wlkp. za rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 30.03.2016 11:25:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2016 14:16:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 6/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 04.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2016 07:52:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/111/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/113/2016 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp. w 2016 roku
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/115/2016 w sprawie zgłoszenia sołectw: Ługi, Włościejewki i Zaborowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/110/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/114/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Książ Wlkp. zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/108/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016– 2022
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/112/2016 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII/109/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2016 07:19:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej 22.02.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2016 07:17:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 5/2015 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 10.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.03.2016 07:14:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 12/2016 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 18.02.2016 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stan mienia komunalnego
Data i godzina modyfikacji: 24.03.2016 10:34:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Stan mienie komunalnego 2015 - opisówka
 • Dodano załącznik: Stan mienie komunalnego 2015
 • Usunięto załącznik: Stan mienia komunalnego Gmina 2014
 • Usunięto załącznik: Stan mienia komunalnego Gmina 2014 (zmiany)
 • Usunięto załącznik: Stan mienia komunalnego Gmina 2013
 • Usunięto załącznik: Stan mienia komunalnego 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 24.03.2016 10:22:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 24.03.2016 08:41:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 35 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 36 w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 24 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 30 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzeni naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 32 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 34 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 33 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Konkurs na Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.03.2016 07:55:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Ogłoszenie
 • Usunięto załącznik: Ogłoszenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Konkurs na Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 22.03.2016 13:36:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obrona Cywilna
Data i godzina modyfikacji: 22.03.2016 10:50:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obrona Cywilna
Data i godzina modyfikacji: 22.03.2016 10:49:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 21.03.2016 15:42:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVIII - 21.03.2016r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2016 13:26:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2016 11:46:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Wniosek o poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2016 11:46:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Karta usług - Poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Radca prawny
Data i godzina modyfikacji: 16.03.2016 11:55:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Jagoda Paszczak
 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: USC
Data i godzina modyfikacji: 16.03.2016 11:51:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: USC
Data i godzina modyfikacji: 16.03.2016 11:51:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XVIII Sesję RM 21.03.2016 r.
Data i godzina modyfikacji: 15.03.2016 09:38:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 13:48:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 206 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 229 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 13:37:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 12:58:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 11:08:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 11:08:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 11:08:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2016 11:08:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zakaz palenia śmieciami!
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 11:46:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zakaz palenia śmieciami!
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 11:46:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Rejestr działalności regulowanej
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 11:43:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
 • Usunięto załącznik: Rejestr działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 11:42:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Wnioski" na "Wnioski "
 • Dodano załącznik: Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
 • Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Usunięto załącznik: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 11:42:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Karty usług" na "Karty usług "
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zgody na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zgody na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Centrum Kultury
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 09:07:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - UM w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 08:52:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Odpowiedź na zalecenia pokontrolne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 07:58:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do wdrożenia świadczenia wychowawczego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 28 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 26 zmieniające Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 04 listopada 2013r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal i pomieszczeń

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stanowiska
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 07:34:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Finansowy
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 07:28:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2016 11:04:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2016 11:04:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2016 11:03:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2016 11:02:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 21 zmieniające Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 04 listopada 2013r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal i pomieszczeń
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 18 w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Książa Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Rejestr działalności regulowanej
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2016 09:01:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
 • Usunięto załącznik: Rejestr działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 08.03.2016 10:57:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.03.2016 09:51:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/101/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/103/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/107/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Książ Wlkp. przez Agencję Nieruchomości Rolnych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/100/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P"
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/106/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Książ Wlkp. przez Agencję Nieruchomości Rolnyc.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/105/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/104/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVII/102/2016 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XVI/97/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok." na "Uchwała nr XVI/97/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr XV/92/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok." na "Uchwała nr XV/92/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2016 08:30:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.02.2016 07:39:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 5/2015 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 08.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.02.2016 07:38:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 7/2015 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 04.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Nabór na stanowisko urzędnicze
Data i godzina modyfikacji: 24.02.2016 13:00:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 24.02.2016 12:36:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Mirela Grześkowiak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 24.02.2016 12:36:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 24.02.2016 12:32:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Mirela Grześkowiak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 24.02.2016 12:32:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 23.02.2016 10:24:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVII - 22.02.2016r
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VII - 30.03.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VIII - 30.03.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja X - 29.06.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XI - 29.06.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja III - 22.12.2014r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja IV - 22.12.2014r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja IV - 30.12.2014r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja V - 30.12.2014r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja V - 12.01.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VI - 12.01.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja IX - 25.05.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja X - 25.05.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIII - 26.11.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIV - 26.11.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VIII - 27.04.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja IX - 27.04.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XV - 30.12.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XVI - 30.12.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XI - 14.09.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XII - 14.09.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XII - 26.10.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIII - 26.10.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VI - 23.02.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja VII - 23.02.2015r"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIV - 21.12.2015r" na "Sprawozdanie Burmistrza Sesja XV - 21.12.2015r"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 23.02.2016 10:20:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XVI Sesji Rady Miejskiej 30.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 12:58:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 222 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 215 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 224 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 217 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 218 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 220 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 223 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 216 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 221 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 214 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 225 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 219 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 12:37:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 12 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 17 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Książa Wlkp. na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 5 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 14 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 10 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 6 w sprawie organizacji systemu wsparcia przez państwo gospodarza (Host Nation Support – HNS) w Gminie Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 13 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 11 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 15 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp. w 2016 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 19 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 12:16:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 11/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 14.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 12:15:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 4 w sprawie wprowadzenia „Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Książ Wlkp."
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 7 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 8 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 3 w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu użytkowego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 2 w sprawie powołania komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 11:38:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 212 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 228 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 213 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 210 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 209 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 211 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 227 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2016 11:25:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 234 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 233 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 17.02.2016 12:00:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Opracowanie lub zmiana MPZP
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w SUiKZP
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie opinii zatwierdzającej wstępny projekt podziału
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Zmiana SUiKZP
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zmiana SUiKZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w SUiKZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie opinii zatwierdzającej wstępny projekt podziału
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Opracowanie lub zmiana MPZP

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 16.02.2016 11:16:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XVII Sesję RM 22.02.2016 r.
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2016 09:38:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2016 08:50:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2016 08:50:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.02.2016 08:50:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2016 09:58:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obsługa osób niesłyszących
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2016 09:51:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obsługa osób niesłyszących
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2016 09:50:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2016 12:07:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2016 09:57:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2015 rok
Data i godzina modyfikacji: 05.02.2016 09:56:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o realizacji planu kontroli w 2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Dane teleadresowe urzędu
Data i godzina modyfikacji: 03.02.2016 13:34:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 01.02.2016 13:38:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 01.02.2016 11:46:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 01.02.2016 09:13:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 28.01.2016 14:38:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Książu Wlkp. w roku 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.01.2016 14:38:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach w roku 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.01.2016 14:38:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Mchach w roku 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.01.2016 14:38:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ocena jakości wody z wodociągu Spółdzielni Rolniczo-Usługowej w Łężku w roku 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.01.2016 14:37:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola archiwum zakładowego USC w Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 26.01.2016 12:51:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Odpowiedź na zalecenia pokontrolne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz podmiotów
Data i godzina modyfikacji: 21.01.2016 09:08:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz podmiotów odbierających odpady
 • Usunięto załącznik: Wykaz podmiotów odbierających odpady

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2016 roku
Data i godzina modyfikacji: 21.01.2016 09:08:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Harmonogram wywozu odpadów na styczeń 2016 roku" na "Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2016 roku"
 • Dodano załącznik: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych
 • Usunięto załącznik: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2016 12:50:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 18.01.2016 15:32:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 18.01.2016 15:27:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 232 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 230 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015 - 2022.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 231 w sprawie powołania komisji do liczenia pieniędzy pochodzących z opłat za korzystanie z szaletu miejskiego na terenie Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 202 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie ankiety dotyczących wprowadzenia zakazu zatrzymywania się na ul. Dr M. Krybusa w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 208 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2015 - 2019
Data i godzina modyfikacji: 13.01.2016 12:03:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2015 - 2019
 • Usunięto załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2015 - 2019

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.01.2016 10:06:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Obwieszczenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVI/97/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVI/98/2015 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVI/99/2015 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 05.01.2016 12:40:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej 21.12.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 31.12.2015 08:42:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 30.12.2015 13:35:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XV - 30.12.2015r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 30.12.2015 07:59:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej gm. Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/91/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2022
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/96/2015 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego na terenie Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/95/2015 zmieniająca Uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/93/2015 w sprawie wyborów uzupełniających ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. na kadencję 2016-2019
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/94/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/90/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/88/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016– 2022
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XV/92/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2015 13:22:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 198 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 194 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 205 powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w szkołach i przedszkolach niepublicznych" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 205 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w szkołach i przedszkolach niepublicznych"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2015 12:59:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 197 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 195 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 201 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 186 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 188 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 191 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 199 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 190 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 196 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 187 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 200 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 182 w sprawie dokonania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Książ Wlkp., darowizny pojazdów ratowniczo – gaśniczych oraz motopomp stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 189 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 193 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 192 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetarowej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na styczeń 2016 roku
Data i godzina modyfikacji: 28.12.2015 12:46:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2015 14:03:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budżet na 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2015 10:39:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budżet 2016 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2015 10:36:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: WPF na 2016 rok - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2015 10:29:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2020
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2015 10:12:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XVI Sesję RM 30.12.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2015 08:32:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2015 08:27:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2015 08:26:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej 26.11.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2015 14:49:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIII - 26.11.2015r
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XIV - 21.12.2015r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2016 roku
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2015 14:24:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2016 roku
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2015 14:24:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2015 10:39:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2015 10:39:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stawki podatkowe na rok 2016
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2015 10:39:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Stawki podatkowe na rok 2015" na "Stawki podatkowe na rok 2016"
 • Dodano załącznik: Stawki podatkowe na rok 2016
 • Usunięto załącznik: Stawki podatkowe na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 21.12.2015 10:31:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Deklaracja na podatek leśny
 • Dodano załącznik: Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • Dodano załącznik: Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 • Dodano załącznik: Informacja o gruntach
 • Dodano załącznik: Deklaracja na podatek rolny
 • Dodano załącznik: Deklaracja DT-1
 • Dodano załącznik: Informacja o lasach
 • Usunięto załącznik: Deklaracja na podatek rolny
 • Usunięto załącznik: Informacja o lasach
 • Usunięto załącznik: Deklaracja na podatek leśny
 • Usunięto załącznik: Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 • Usunięto załącznik: Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • Usunięto załącznik: Deklaracja DT-1
 • Usunięto załącznik: Informacja o gruntach

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2015 10:13:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 176 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego na 2016 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 184 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 185 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 183 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 205 powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w szkołach i przedszkolach niepublicznych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 204 w sprawie ustalenia trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonych dotacji w szkołach i przedszkolach niepublicznych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XV Sesję RM 21.12.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2015 14:44:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2015 14:38:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 10/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 24.11.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 14.12.2015 07:50:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 6/2015 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.11.2015 r.
 • Usunięto załącznik: Protokół nr 6/2015 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.11.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 14.12.2015 07:50:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 4/2015 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 16.09.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2015 14:29:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2015 14:20:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 180 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 - 2022
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 161 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 165 w sprawie przekazania Sołectwu Zaborowo mienia do korzystania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 153 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 174 sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 154 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 160 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 157 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 158 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 162 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 163 zmieniające Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 177 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 173 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 164 w sprawie przekazania Sołectwu Włościejewki gruntu stanowiącego własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 156 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 155 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 172 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 175 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 159 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 179 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2015 13:21:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2015 10:35:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2015 08:06:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 4/2015 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 19.11.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2015 09:35:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2015 09:35:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2015 09:34:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2015 09:30:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 6/2015 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.11.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2015 09:28:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 5/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 09.10.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2015 12:07:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2015 14:59:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/85/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie gminy Książ Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/80/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/77/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/78/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/83/2015 w sprawie aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/81/2015 w sprawie sprzedaży działki gruntu
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/86/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/82/2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/76/2015 w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Książ Wlkp. w miejscowości Zakrzewice
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/84/2015 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/87/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencje 2016-2019
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIV/79/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2015 14:04:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XII Sesji Rady Miejskiej 26.10.2015 r.
 • Dodano załącznik: Protokół z XIII Sesji Rady Miejskiej 12.11.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2015 13:58:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2015 13:58:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2015 13:58:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2015 13:58:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 30.11.2015 13:48:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 3/2015 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 19.05.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania
Data i godzina modyfikacji: 27.11.2015 10:47:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Sprawozdanie za rok 2013" na "Sprawozdania"
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy książ wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013" na "Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.11.2015 10:23:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 26.11.2015 07:34:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 26.11.2015 07:32:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2015 14:35:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 9/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 21.10.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XIV Sesję RM 26.11.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 23.11.2015 12:42:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacje
Data i godzina modyfikacji: 20.11.2015 10:02:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 19.11.2015 14:25:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 19.11.2015 14:25:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi
Data i godzina modyfikacji: 18.11.2015 11:40:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Odpowiedź na zarządzenie pokontrolne
 • Dodano załącznik: Zarządzenie pokontrolne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 18.11.2015 08:41:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 5/2015 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 09.10.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekt WPF na 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2015 11:08:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekt budżetu na 2016 rok
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2015 11:00:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.11.2015 07:56:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIII/74/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2020
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIII/73/2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i skrawek”
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XIII/75/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XIII Sesję RM 12.11.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 13.11.2015 11:51:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 12.11.2015 14:22:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 12.11.2015 14:22:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2015 - 2019
Data i godzina modyfikacji: 10.11.2015 12:34:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2011 - 2015" na "Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2015 - 2019"
 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2015 - 2019
 • Usunięto załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2011 - 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 09.11.2015 14:12:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub/i krzewów
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub/i krzewów

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 09.11.2015 14:10:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 09.11.2015 13:22:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 09.11.2015 08:11:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Kazimierz Zegar

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 04.11.2015 12:29:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 04.11.2015 12:28:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 03.11.2015 10:55:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/63/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/67/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/65/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części miasta Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/72/2015 w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum im. Doktora Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp. bez rozpoznania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/68/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/64/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w centrum miasta Książa Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/69/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/71/2015 w sprawie opłaty targowej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/66/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2020
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/70/2015 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 29.10.2015 10:42:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 28.10.2015 11:20:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XII - 26.10.2015r
 • Usunięto załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XII - 26.10.2015r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 28.10.2015 11:20:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej 19.09.2015 r." na "Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej 14.09.2015 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2015 10:50:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2015 10:37:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej 19.09.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2015 08:48:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 27.10.2015 08:48:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyniki wyborów
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2015 15:25:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły wyborów w poszczególnych obwodach
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2015 12:21:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Frekwencja wyborcza
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2015 12:19:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2015 11:59:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XII - 26.10.2015r
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XI - 14.09.2015r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2015 10:34:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 151 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015 - 2020

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2015 10:30:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 149 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 147 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 143 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 141 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 150 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 146 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 145 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 144 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 148 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 140 powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 142 w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na XII Sesję RM 26.10.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2015 22:45:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 25.10.2015 22:41:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XII/69/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XII/71/2015 w sprawie opłaty targowej
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XII/70/2015 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XII/68/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XII/72/2015 w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum im. Doktora Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp. bez rozpoznania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 24.10.2015 18:42:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/69/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/71/2015 w sprawie opłaty targowej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/70/2015 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/68/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XII/72/2015 w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum im. Doktora Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp. bez rozpoznania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 23.10.2015 08:41:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Jagoda Paszczak
 • Dodano załącznik: Alina Piątkowska - Dyrektora Sz.P Konarzyce (30.06.2015 r.)
 • Dodano załącznik: Alina Piątkowska - Dyrektora Sz.P Konarzyce (30.09.2015 r.)

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 22.10.2015 10:20:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 8/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 10.09.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 19.10.2015 07:51:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 19.10.2015 07:50:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 19.10.2015 07:48:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 19.10.2015 07:48:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 16.10.2015 07:59:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zawiadomienie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 16.10.2015 07:57:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 16.10.2015 07:57:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 13.10.2015 09:03:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 4/2015 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 22.05.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 13.10.2015 08:53:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 4/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 12.06.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 08.10.2015 11:04:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 07.10.2015 10:11:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenie Burmistrza
Data i godzina modyfikacji: 07.10.2015 07:27:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 30.09.2015 07:21:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 30.09.2015 07:21:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 24.09.2015 11:23:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • Dodano załącznik: SIWZ - korekta z 24.09.2015
 • Dodano załącznik: Kosztorys przedmiar - korekta z 24.09.2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 18.09.2015 10:18:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Jagoda Paszczak
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 130 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc. na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 129 zmieniające Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 136 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 133 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 135 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc. na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 119 zmieniające Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 124 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 122 zmieniające Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 128 w sprawie opracowania i składania planów finansowych jednostek budżetowych, Samorządowego Zakładu Budżetowego i planu działalności Samorządowej Instytucji Kultury gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 126 zmieniające Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 139 zmieniające Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 138 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 137 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 134 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 131 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 123 zmieniające Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2015/2016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 132 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 127 w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 125 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 120 zmieniające Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa na rok szkolny 2015/2016

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 18.09.2015 08:09:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/54/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/56/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przekazywania składników mienia gminnego oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/61/2015 w sprawie zgłoszenia sołectw Chrząstowo, Mchy i Sroczewo do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/58/2015 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/53/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek, na północ od drogi wojewódzkiej 436.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/60/2015 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/59/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/55/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Książ Wlkp. zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie Jeziora Jarosławskiego – część zachodnia w gminie Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XI/57/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości gruntowej, położonej w Książu Wlkp. przy ulicy Zakrzewskiej.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja PKW
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2015 13:17:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2015 13:14:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 3/2015 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 12.05.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2015 13:13:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2015 14:35:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2015 14:32:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2015 14:03:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2015 13:53:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2015 13:53:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2015 09:21:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z X Sesji Rady Miejskiej 29.06.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 15.09.2015 08:44:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 15.09.2015 08:43:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 14.09.2015 08:57:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 14.09.2015 08:57:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.09.2015 08:34:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 7/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 25.06.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 09.09.2015 12:52:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 09.09.2015 11:15:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 09.09.2015 11:15:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Frekwencja
Data i godzina modyfikacji: 08.09.2015 10:39:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2015 14:18:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na XI Sesję RM 14.09.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2015 13:40:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2015 11:11:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2015 11:11:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2015 11:11:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 07.09.2015 09:42:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 03.09.2015 12:27:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 02.09.2015 11:17:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 116 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Książ
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 118 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 115 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 651/2 położonej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 117 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 113 odwołujące Zarządzenie nr 111/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 sierpnia 2015r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 112 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód w budynkach mieszkalnych spowodowanych przez nawałnicę w Gminie Książ Wielkopolski dnia 15 sierpnia 2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 27.08.2015 13:33:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 27.08.2015 13:33:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Informacja
 • Usunięto załącznik: Informacja

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 27.08.2015 10:53:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 24.08.2015 13:13:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2015 08:30:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2015 08:20:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2015 08:20:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2015 08:37:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2015 08:37:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2015 08:30:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2015 08:30:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 13.08.2015 11:41:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 12.08.2015 21:49:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 12.08.2015 14:52:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 111 w sprawie okresowej zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Współpraca partnerska z Francją
Data i godzina modyfikacji: 12.08.2015 09:45:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Współpraca partnerska z Francją
Data i godzina modyfikacji: 12.08.2015 09:45:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Współpraca międzygminna
Data i godzina modyfikacji: 12.08.2015 09:43:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Współpraca międzygminna
Data i godzina modyfikacji: 12.08.2015 09:41:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Współpraca międzygminna
Data i godzina modyfikacji: 12.08.2015 09:29:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 11.08.2015 14:37:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: wniosek o przedłużenie terminu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenie
Data i godzina modyfikacji: 11.08.2015 11:47:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 11.08.2015 11:46:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 102 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 104 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 103 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 110 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 99 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 101 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 106 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 108 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 107 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze 2015 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 109 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w ogólnokrajowym referendum
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 100 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 105 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2015 14:12:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 90 w sprawie powołania gminnego koordynatora Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 95 w sprawie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 93 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 97 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 98 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 92 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 89 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015 - 2020.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 94 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 91 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2015 09:09:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja X - 29.06.2015r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2015 09:03:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 195 w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 05.08.2015 13:33:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 05.08.2015 08:38:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Złożenie oświadczenia o wartosci sprzedaży napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaśw. z ewidencji dział. gosp. osób fizycznych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia dział.gosp. oraz wykreślenia w CEIDG
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaświadczenia z ewidencji dzialalności gospodarczej osób fizycznych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej w ramach CEIDG
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 05.08.2015 08:35:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie umowy najmu mieszkania komunalnego (socjalnego) z zasobu gminy

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 05.08.2015 08:32:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacji położonych na terenie gminy
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub rządzeń
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacji położonych na terenie gminy

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 03.08.2015 10:09:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 03.08.2015 10:08:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 03.08.2015 09:52:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Sprzedaż gruntu przyległego do nieruchomości
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podział nieruchomości
 • Dodano załącznik: Karta usług - Rozgraniczenie nieruchomości
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podział nieruchomości
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Rozgraniczenie nieruchomości
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Sprzedaż gruntu przyległego do nieruchomości
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego" na "Karta usług - Poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Przeksztalcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności nieruchomości" na "Karta usług - Przeksztalcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności nieruchomości"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 31.07.2015 12:54:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • Dodano załącznik: Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 31.07.2015 12:54:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zwrotu opłaty skarbowej

Informacja przed zmianami

Tytuł: OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
Data i godzina modyfikacji: 31.07.2015 12:51:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
Data i godzina modyfikacji: 31.07.2015 12:51:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 13:24:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zbiórki publiczna

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 13:24:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Zbiórki publiczne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zbiórki publiczne

Informacja przed zmianami

Tytuł: OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 13:11:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwała PKW
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 11:41:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacje
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 11:20:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwała PKW
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 11:16:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 11:04:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 09:25:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zbiórki publiczna
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wydanie,wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zameldowanie_wymeldowanie_pbyt staly i czasowy ponad 3 m_ce
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Wydanie_wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Dopisanie do rejestru wyborców" na "Karta usług - Dopisanie do rejestru wyborców"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 29.07.2015 14:06:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek od środków transportowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek rolny - osoby prawne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatku rolnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby prawne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - środki transportu
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne nieprowadzące działalności
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek leśny - osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne prowadzące działalność
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek rolny - osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Opłata od posiadania psów - osoby fizyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Podatek leśny - osoby prawne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek rolny - osoby prawne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzajace stan zaleglości
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek leśny - osoby fizyczne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek od środków transportowych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek rolny - osoby fizyczne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatku rolnego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Umorzenie, odroczenie raty - środki transportu
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne prowadzące dzialalność
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek leśny - osoby prawne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zwrotu opłaty skarbowej
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Umorzenie, odroczenie raty - osoby fizyczne nieprowadąace dzialalności
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 29.07.2015 14:04:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie majątkowym

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 29.07.2015 09:48:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 29.07.2015 09:46:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i_lub krzewów

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 29.07.2015 09:06:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zgody na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zgody na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 29.07.2015 09:04:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie dofinansowania przez pracodawców kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2015 12:58:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 • Dodano załącznik: Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 • Usunięto załącznik: Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2015 12:57:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zasiłku szkolnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpis do ewidencji szkół lub niepublicznych placówek oświatowych
 • Dodano załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie stypendium socjalnego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie stypendium socjalnego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Wpis do ewidencji niepublicznych szkół lub placówek oświatowych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zasiłku szkolnego
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego" na "Karta usług - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Postępowanie konkursowe na dyrektora szkoły" na "Karta usług - Postępowanie konkursowe na dyrektora szkoły"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Szkoła Podstawowa im.Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2015 12:54:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Szkoła Podstawowa im.Emilii Szczanieckiej w Konarzycach" na "Szkoła Podstawowa im.Emilii Sczanieckiej w Konarzycach"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 27.07.2015 10:03:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: wniosek o uzysaknie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: wniosek o wpisanie do ksiąg krajowych aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej
 • Dodano załącznik: wniosek o uzupełnienie treści aktu SC
 • Dodano załącznik: wniosek o sprostowanie aktu SC
 • Usunięto załącznik: Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 • Usunięto załącznik: Wniosek o uzysaknie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek o zmianę imienia i_lub nazwiska" na "wniosek o zmianę imienia nazwiska"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 27.07.2015 10:02:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uznanie ojcostwa
 • Dodano załącznik: Karta usług - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego i_lub zaświadczenia
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia malzenstwa zagranicą
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zgloszenie urodzenia i sporządzenie aktu urodzenia
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zgloszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zawarcie związku małżeńskiego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i/lub nazwiska
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżenstwa
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpisanie do systemu rejestrów Państwowych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia malzenstwa zagranicą
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżenstwa
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zgloszenie urodzenia i sporządzenie aktu urodzenia
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zgloszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego i_lub zaświadczenia
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zawarcie związku małżeńskiego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Wpisanie do ksiąg krajowych aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola oczyszczalnia ścieków w Kiełczynku
Data i godzina modyfikacji: 24.07.2015 11:19:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Kontrola oczyszczalnia ścieków w Kiełczynku 1" na "Kontrola oczyszczalnia ścieków w Kiełczynku"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola składowiska odpadów we Włościejewkach
Data i godzina modyfikacji: 24.07.2015 11:19:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola archiwum zakładowego USC w Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 24.07.2015 11:19:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi
Data i godzina modyfikacji: 24.07.2015 11:19:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 24.07.2015 10:53:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2015 12:19:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - składowisko odpadów we Włościejewkach
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2015 09:59:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - składowisko odpadów we Włościejewkach
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2015 09:59:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - USC w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2015 09:45:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - USC w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2015 09:45:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Gmina Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2015 09:45:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Gmina Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2015 09:45:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - UM w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2015 09:45:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 22.07.2015 13:12:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ostrzeżenie meteorologiczne
Data i godzina modyfikacji: 17.07.2015 22:26:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 13.07.2015 10:00:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 13.07.2015 09:29:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 13.07.2015 09:20:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały PKW
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2015 14:53:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Konkurs
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2015 13:22:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Konkurs
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2015 13:21:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 06.07.2015 14:50:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Ogłoszenie
 • Usunięto załącznik: Ogłoszenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 06.07.2015 14:16:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 06.07.2015 11:54:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 06.07.2015 11:53:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/52/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/45/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/48/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/46/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ Wlkp. za rok 2014
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/47/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/51/2015 w sprawie rodzajów, warunków i sposobów przyznawania nauczycielom świadczeń pomocy zdrowotnej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/50/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/44/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie Jeziora Jarosławskiego
 • Dodano załącznik: Uchwała nr X/49/2015 w sprawie zgłoszenia sołectw: Chwałkowo Kościelne, Gogolewo, Kołacin i Włościejewice do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2015 11:53:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2015 09:48:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2015 09:47:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - OPS w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 01.07.2015 08:33:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Kontrola wewnętrzna - OSP w Książu Wlkp." na "Kontrola wewnętrzna - OPS w Książu Wlkp."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2015 13:02:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 80 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 81 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 84 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do sprzedaży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 83 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 86 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 87 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 88 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2015 08:38:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej 25.05.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2015 08:35:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 30.06.2015 08:34:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 29.06.2015 15:28:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Ogłoszenie
 • Usunięto załącznik: Ogłoszenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 29.06.2015 15:26:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 82 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 29.06.2015 15:24:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 78 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 77 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 79 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 29.06.2015 15:23:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz
Data i godzina modyfikacji: 26.06.2015 10:48:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.06.2015 08:09:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 6/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 21.05.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym
Data i godzina modyfikacji: 25.06.2015 09:48:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym" na "Protokół kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 22 kwietnia 2015 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Przedszkole w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 25.06.2015 09:47:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Kontrola wewnętrzna - Przedszkole w Książu Wlkp." na "Protokół kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 2 kwietnia 2015 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - OSP w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 25.06.2015 09:46:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Kontrola wewnętrzna - OSP w Książu Wlkp." na "Protokół kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniach 20-21 kwietnia 2015 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Centrum Kultury
Data i godzina modyfikacji: 25.06.2015 09:45:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - OSP w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 25.06.2015 09:31:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Przedszkole w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 25.06.2015 08:51:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym
Data i godzina modyfikacji: 25.06.2015 08:48:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 23.06.2015 12:09:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ewidencjia kąpielisk na terenie Gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 22.06.2015 14:06:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Lista kąpielisk
 • Usunięto załącznik: Lista kąpielisk

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Gimnazjum w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 22.06.2015 13:38:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Postanowienie
Data i godzina modyfikacji: 22.06.2015 11:37:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2015 rok
Data i godzina modyfikacji: 22.06.2015 11:30:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Aneks do Planu Kontroli Zarządczej na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na X Sesję RM 29.06.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 22.06.2015 09:17:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 18.06.2015 13:10:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 18.06.2015 13:10:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 18.06.2015 08:23:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 18.06.2015 08:23:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 14:24:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 13:38:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Informacja o psach" na "Informacja o posiadanych psach"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 13:28:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o psach

Informacja przed zmianami

Tytuł: Gimnazjum w Książu Wielkopolskim
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 12:36:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 12:34:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 10:26:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 3/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 13.05.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przebudowa chodnika w miejscowości Zaborowo przy drodze powiatowej Nr 4076P i 4079P
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 10:06:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Utwardzenie placu rekreacyjnego w Sebastianowie
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 10:04:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mchach
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 10:03:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sroczewie
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 10:01:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Magdalena Ratajczak na Malwina Ratajczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w świetlicy wiejsko - środowiskowej w miejscowości Mchy
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 10:01:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sroczewie
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 09:59:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Montaż placu zabaw w miejscowości Zaborowo
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 09:50:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Montaż placu zabaw w miejscowości Zaborowo
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 09:48:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Montaż placu zabaw w miejscowości Zaborowo
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 09:48:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Inwestycje od 2008 r. do 2014 r.
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 09:45:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Inwestycje
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 09:43:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Inwestycje
Data i godzina modyfikacji: 17.06.2015 09:43:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Wybory ławników
Data i godzina modyfikacji: 16.06.2015 09:26:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej
 • Dodano załącznik: Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Informacja przed zmianami

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2015 roku
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2015 11:40:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.06.2015 12:56:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 3/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 19.02.2015 r.
 • Dodano załącznik: Protokół nr 5/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 23.04.2015 r.
 • Dodano załącznik: Protokół nr 2/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 08.01.2015 r.
 • Dodano załącznik: Protokół nr 4/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 26.03.2015 r.
 • Usunięto załącznik: Protokół nr 2/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 08.01.2015 r.
 • Usunięto załącznik: Protokół nr 5/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 23.04.2015 r.
 • Usunięto załącznik: Protokół nr 3/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 19.02.2015 r.
 • Usunięto załącznik: Protokół nr 4/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 26.03.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ulgi i umorzenia w 2014 roku
Data i godzina modyfikacji: 10.06.2015 09:50:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ulgi i umorzenia w 2014 roku
Data i godzina modyfikacji: 10.06.2015 09:49:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ulgi i umorzenia w 2014 roku
Data i godzina modyfikacji: 10.06.2015 09:49:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Pomoc publiczna udzielona w 2014r.
Data i godzina modyfikacji: 10.06.2015 09:46:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 08.06.2015 13:43:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 39 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 61 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 54 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 41 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 11 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 43 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 47 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 7 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 69 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminyw sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 51 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 65 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 70 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 71 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 34 w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 20152016
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 46 w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie instrukcji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 49 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 74 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 27 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 42 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 4 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 24 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 592014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 3 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 75 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 14 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 59 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 26 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 40 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 33 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 63 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 50 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 10 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 12 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 52 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 60 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 35 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 13 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 76 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 5 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 67 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 68 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 32 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 53 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 64 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 44 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 592014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 73 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 56 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 37 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 66 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 55 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 57 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 38 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 592014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 58 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 62 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 6 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 8 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 36 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2015 w Urzędzie Miejskim
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 28 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2015 rok" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2015 rok"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 03.06.2015 10:16:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wybory ławników
Data i godzina modyfikacji: 02.06.2015 09:05:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 02.06.2015 09:00:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie
 • Dodano załącznik: Wniosek o wykonanie w roku 2015 usługi usunięcia wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest
 • Dodano załącznik: Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2015 14:33:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2015 14:33:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2015 13:46:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Zdzisława Wilak na Jagoda Paszczak
 • Dodano załącznik: Mirela Grześkowiak - Sekretarz Gminy (28.04.2015 r.)
 • Dodano załącznik: Benigna Neuman - Inspektor OPS w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Elżbieta Kapcińska - Dyrektor Sz.P w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Teofil Marciniak - Burmistrz (21.04.2015 r.)
 • Dodano załącznik: Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego
 • Dodano załącznik: Wojciech Świdurski - Dyrektor Gimnazjum w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Marian Kaźmierczak - Dyrektor ZUK
 • Dodano załącznik: Dorota Jańczak - Zastępca Dyrektor CK
 • Dodano załącznik: Barbara Matuszczak - Skarbnik Gminy
 • Dodano załącznik: Alina Piątkowska p.o. Dyrektora Sz.P Konarzyce
 • Dodano załącznik: Małgorzata Stefaniak - Dyrektor Sz.P Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Mariola Kaźmierczak - Dyrektor CK
 • Dodano załącznik: Anna Radajewska - Referent ds. świadczeń rodzinnych w OPS Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Barbara Kapturek - Dyrektor Zespołu Szkół w Mchach
 • Dodano załącznik: Irena Wojciechowska - Dyrektor Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Róża Jędrzejczak - Kierownik OPS w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2015 13:35:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Mirela Grześkowiak - Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy (27.01.2015 r.)

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2015 11:05:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr IX/38/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IX/42/2015 w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego transportu zbiorowego
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IX/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości gruntowej , stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IX/40/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IX/39/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. rok 2014
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IX/41/2015 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2015 10:23:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja VII - 30.03.2015r
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja IX - 25.05.2015r
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja VIII - 27.04.2015r
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja VI - 23.02.2015r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2015 09:44:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2015 09:09:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 3/2015 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 19.03.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2015 09:07:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej 27.04.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2015 09:05:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 2/2015 z posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej z dnia 16.03.2014 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2015 09:04:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 5/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 23.04.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyniki - II tura
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2015 13:56:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Wyniki- II tura" na "Wyniki - II tura"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyniki- II tura
Data i godzina modyfikacji: 25.05.2015 13:56:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na IX Sesję RM 25.05.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 21.05.2015 08:02:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2015 14:11:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2015 11:57:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania roczne
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2015 10:26:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2014
 • Usunięto załącznik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz podmiotów
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2015 10:25:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 19.05.2015 07:34:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zawiadomienie
 • Usunięto załącznik: Zawiadomienie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2015 11:16:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2015 11:00:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 18.05.2015 09:57:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 14.05.2015 08:41:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 2/2015 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 18.03.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 14.05.2015 08:40:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 2/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 10.03.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyniki - I tura
Data i godzina modyfikacji: 11.05.2015 12:24:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2015 13:03:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2015 11:04:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2015 11:03:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2015 11:01:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Zawiadomienie
 • Usunięto załącznik: Zawiadomienie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 07.05.2015 10:46:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 07.05.2015 10:46:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 07.05.2015 10:46:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 04.05.2015 15:17:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 04.05.2015 12:49:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 04.05.2015 07:53:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2015 09:05:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr VIII/32/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VIII/34/2015 uchylająca uchwałę nr XXVIII/188/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VIII/36/2015 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VIII/37/2015 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VIII/35/2015 w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. bez rozpoznania.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VIII/33/2015 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2015 08:50:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2015 08:50:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2015 08:49:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z VII Sesji Rady Miejskiej 30.03.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budżet 2015 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2015 08:46:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/D/40/11/Ln/2015 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp.deficytu budżetu roku 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2015 14:28:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2015 14:27:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2015 14:27:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 28.04.2015 12:40:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.04.2015 13:27:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 4/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 26.03.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 24.04.2015 09:03:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 24.04.2015 09:01:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 24.04.2015 08:59:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 21.04.2015 12:06:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na VIII Sesję RM 27.04.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 21.04.2015 08:12:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenie Burmistrza
Data i godzina modyfikacji: 21.04.2015 07:50:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenie Burmistrza
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2015 18:23:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 17.04.2015 12:56:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 17.04.2015 12:56:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja do wyborców
Data i godzina modyfikacji: 17.04.2015 09:32:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja do wyborców
Data i godzina modyfikacji: 17.04.2015 09:32:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010 - 2014
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:52:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Protokoły z posiedzeń Komisji " na "Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010 - 2014"
 • Włączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010 - 2014
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:51:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Protokoły z posiedzeń Komisji " na "Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010 - 2014 "
 • Włączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:51:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Protokoły z posiedzeń Komisji " na "Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018"
 • Zmieniono treść informacji
 • Włączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010 - 2014
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:51:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010 - 2014
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:49:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Protokoły z posiedzeń Komisji " na "Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010 - 2014 "

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:48:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:48:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:48:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Włączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:47:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Protokoły z posiedzeń Komisji " na "Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018 "

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010 - 2014
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:47:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:43:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Protokół nr 1/2014 z posiedzenia komisji Rewizyjnej RM z dnia 19.12.2014 r." na "Protokół nr 1/2014 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 19.12.2014 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2015 08:43:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 15.04.2015 13:27:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2015 08:08:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia treści SIWZ - 2
 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia treści SIWZ - 1

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 14.04.2015 07:31:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z VI Sesji Rady Miejskiej 23.02.2015 r.
 • Usunięto załącznik: Protokół z VI Sesji Rady Miejskiej 23.02.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.04.2015 14:23:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/28/2015 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/26/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2020.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/29/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/27/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/25/2015 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/30/2015 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wlkp. w 2015 roku
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VII/31/2015 w sprawie sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Książ Wielkopolski w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2015 12:34:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2015 09:05:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954/5/11/Ln/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2014 rok
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała Nr SO-0953-4-11-Ln-14 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku." na "Uchwała Nr SO-0953/4/11/Ln/2014 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku."
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała Nr SO-0954-12-11-Ln-2014 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2013 rok" na "Uchwała Nr SO-0954/12/11/Ln/2014 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2013 rok"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 03.04.2015 07:18:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 02.04.2015 14:15:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 02.04.2015 11:52:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 02.04.2015 07:22:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z VI Sesji Rady Miejskiej 23.02.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 31.03.2015 14:21:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Stan mienia komunalnego
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2015 10:22:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Stan mienia komunalnego Gmina 2014
 • Dodano załącznik: Stan mienia komunalnego Gmina 2014 (zmiany)
 • Dodano załącznik: Stan mienia komunalnego Gmina 2013
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Stan mienia komunalnego" na "Stan mienia komunalnego 2014"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2015 10:19:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2015 09:41:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 3/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 19.02.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Siedziba Rady i Przewodniczący
Data i godzina modyfikacji: 27.03.2015 08:45:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania roczne
Data i godzina modyfikacji: 26.03.2015 11:51:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie roczne 2014
 • Dodano załącznik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 25.03.2015 10:14:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Stan mienia komunalnego
Data i godzina modyfikacji: 25.03.2015 09:38:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Stan mienia komunalnego
 • Usunięto załącznik: Stan mienia komunalnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2014 rok
Data i godzina modyfikacji: 25.03.2015 09:27:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Książa Wlkp. za rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 25.03.2015 08:26:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na VII Sesję RM 30.03.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 20.03.2015 09:31:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Projekty uchwał na VII Sesję RM 30.03.2015 r
 • Usunięto załącznik: Projekty uchwał na VII Sesję RM 30.03.2015 r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na VII Sesję RM 30.03.2015 r
Data i godzina modyfikacji: 20.03.2015 09:03:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 20.03.2015 08:32:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Protokół nr 2/2014 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 25.02.2015 r." na "Protokół nr 2/2015 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 25.02.2015 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 20.03.2015 08:31:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 1/2014 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 29.12.2014 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 20.03.2015 08:25:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 2/2014 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 25.02.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 20.03.2015 08:22:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 20.03.2015 08:22:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o sprzedaży - wózek platformowo-transportowy
Data i godzina modyfikacji: 18.03.2015 13:52:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o sprzedaży – przyczepa do przewozu osób
Data i godzina modyfikacji: 18.03.2015 13:52:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o sprzedaży – przyczepa do przewozu osób
Data i godzina modyfikacji: 18.03.2015 13:52:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o sprzedaży – przyczepa do przewozu osób
Data i godzina modyfikacji: 18.03.2015 13:52:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Program współpracy na rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 18.03.2015 11:37:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Program współpracy na rok 2014" na "Program współpracy na rok 2015"
 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Roczny program współpracy na rok 2015
 • Usunięto załącznik: Uchwała nr XXXVI/238/2013 w sprawie Rocznego Programu Współpracy

Informacja przed zmianami

Tytuł: Organizacje pozarządowe
Data i godzina modyfikacji: 18.03.2015 11:36:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyniki otwartego konkursu ofert
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2015 14:03:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyniki otwartego konkursu ofert
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2015 14:02:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Zadania publiczne w roku 2014" na "Wyniki otwartego konkursu ofert"
 • Dodano załącznik: Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2015
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Dotacje dla organizacji pozarządowych" na "Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2014"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skład Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2015 09:21:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skład Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2015 09:11:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2015 rok
Data i godzina modyfikacji: 16.03.2015 15:29:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Aneks do Planu Kontroli Zarządczej na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.03.2015 12:50:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Protokół nr 1/2014 z posiedzenia komisji Rewizyjnej RM z dnia 15.12.2014 r." na "Protokół nr 1/2014 z posiedzenia komisji Rewizyjnej RM z dnia 19.12.2014 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 11.03.2015 12:49:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2015 07:32:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2015 14:06:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/23/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/19/2015 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/22/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/20/2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Zaborowo przy drodze powiatowej Nr 4076 i 4079”.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/18/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/24/2015 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/21/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
 • Dodano załącznik: Uchwała nr VI/17/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp., w rejonie ul. Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2015 08:12:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2015 14:07:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2015 09:52:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2015 rok
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2015 12:53:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2014 rok
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2015 12:51:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o realizacji planu kontroli w 2014 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokół nr 24-14 Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.06.2014
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2015 12:47:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Protokół nr 24-14 Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.06.2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2015 12:47:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 24/2014 Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.06.2014 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2015 12:45:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Protokół nr 1/2014 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 16.12.2014" na "Protokół nr 1/2014 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 16.12.2014 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2015 12:44:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 1/2014 Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 16.12.2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2015 12:41:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 02.03.2015 15:10:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 02.03.2015 14:45:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 26.02.2015 07:49:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z V Sesji Rady Miejskiej 12.01.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 23.02.2015 11:29:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 2/2015 z wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 08.01.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2015 14:03:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2015 14:02:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014 (kadencja 2014-2018)
Data i godzina modyfikacji: 17.02.2015 09:57:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 16.02.2015 10:42:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Rejestr działalności regulowanej
Data i godzina modyfikacji: 16.02.2015 10:39:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
 • Usunięto załącznik: Rejestr działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 13.02.2015 11:22:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 13.02.2015 11:22:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na VI Sesję RM 23.02.2015 r.
Data i godzina modyfikacji: 13.02.2015 11:16:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Projekty uchwał na VI Sesję RM 23.02.2015 r
 • Usunięto załącznik: Projekty uchwał na VI Sesję RM 23.02.2015 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 11.02.2015 09:15:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2015 14:12:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Postanowienie
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2015 14:06:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
 • Dodano załącznik: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kalendarz wyborczy
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2015 14:03:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Postanowienie
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2015 14:02:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2015 11:39:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zastępca Burmistrza Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 10.02.2015 11:32:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2015 12:51:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Bogumiła Walczak - Zastępca Burmistrza

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2015 09:54:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Kadencja 2010 - 2014" na "Kadencja 2014 - 2018"
 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Agata Weiss - Nowak na Danuta Biniasz - Celka

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2015 09:51:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Kadencja 2010 - 2014" na "Kadencja 2014 - 2018"
 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Agata Weiss - Nowak na Danuta Biniasz - Celka

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2015 09:49:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Kadencja 2010 - 2014" na "Kadencja 2014 - 2018"
 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Agata Weiss - Nowak na Danuta Biniasz - Celka

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kandencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2015 09:46:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kandencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2015 09:45:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Kandencja 2010-2014" na "Kandencja 2014-2018"
 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Agata Weiss - Nowak na Danuta Biniasz - Celka

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2015 09:00:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 17 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 21 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 15 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp. w 2015 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 18 zmieniające Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc. na rok szkolny 2014/2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 19 w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2014/2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 16 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Książu Wielkopolskim o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2015 08:51:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 194 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 196 w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym w Gminie Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Rejestr działalności regulowanej
Data i godzina modyfikacji: 06.02.2015 13:42:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
 • Usunięto załącznik: Rejestr działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 06.02.2015 11:25:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 176/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania roczne
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2015 12:25:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2013

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na VI Sesję RM 23.02.2015 r.
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2015 11:30:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2015 11:04:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2015 11:00:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Mirela Grześkowiak - Sekretarz Gminy (31.12.2014 r.)

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2015 10:47:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Otwarty konkurs ofert
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2015 10:38:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2015 10:31:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zawiadomienie o przyjęciu pracownika młodocianego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2015 09:45:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyłożenie SUiKZP Gminy Ksiąz Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 30.01.2015 12:43:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.01.2015 12:10:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr V/15/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2020." na "Uchwała nr V/15/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2020."
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała nr V/16/2014 w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015" na "Uchwała nr V/16/2015 w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2015 09:28:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2020
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2015 07:40:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budżet na 2015 rok
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2015 07:37:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2015 07:30:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 188 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 187 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 37 w sprawie zasad sporządzania, obiegu, ewidencji i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 189 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 182 w sprawie w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 182 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 183 w sprawie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 183 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 186 w sprawie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 186 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 185 w sprawie w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 185 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2015 07:19:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 182 w sprawie w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 176 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 183 w sprawie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 180 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 186 w sprawie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 184 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 185 w sprawie w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 21.01.2015 14:40:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz obowiązujących MPZP
Data i godzina modyfikacji: 21.01.2015 14:28:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wykaz obowiązujących MPZP
 • Usunięto załącznik: Wykaz obowiązujących MPZP

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 21.01.2015 14:26:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obrona Cywilna
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2015 10:59:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Radca prawny
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2015 10:59:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: USC
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2015 10:58:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zakres kompetencji referatu
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2015 10:56:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zakres kompetencji referatu
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2015 10:56:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Referat Finansowy
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2015 10:56:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2015 10:28:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2015 09:37:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub/i krzewów
 • Dodano załącznik: Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania
 • Dodano załącznik: Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek-przydomowe oczyszczalnie ścieków" na "Wniosek - przydomowe oczyszczalnie ścieków"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2015 09:26:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2015 09:08:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.01.2015 10:06:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr V/15/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015– 2020.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr V/16/2014 w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 16.01.2015 08:31:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja V - 12.01.2015r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Dane teleadresowe urzędu
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 11:33:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 11:29:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp." na "Zarządzenie Burmistrza Nr 20/2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kierownik Referatu Gospodarczego
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 11:29:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skarbnik
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 11:29:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sekretarz
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 11:28:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zastępca Burmistrza Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 11:28:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Burmistrz Książa Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 11:28:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 10:27:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kierownik Referatu Gospodarczego
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 10:23:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skarbnik
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 10:22:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sekretarz
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 10:21:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zastępca Burmistrza Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 10:17:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Burmistrz Książa Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 10:16:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zastępca Burmistrza Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 10:16:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Burmistrz Książa Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 10:14:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2015 10:12:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządznie Burmistrza Nr 20 2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp." na "Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 14.01.2015 08:40:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej 30.12.2014 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 13.01.2015 08:51:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 11:26:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 11:24:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zawiadomienie o zaprzestaniu sprzedaży alkoholu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 11:20:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 11:20:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 11:19:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 10:43:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 10:39:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 10:36:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 09:04:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 170 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 175 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 169 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 173 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 168 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 179 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2014/2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 167 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 171 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 177 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 174 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 172 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 09.01.2015 07:19:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja IV - 30.12.2014r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 07.01.2015 12:37:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr IV/12/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IV/14/2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
 • Dodano załącznik: Uchwała nr IV/13/2014 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 31.12.2014 08:47:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z III Sesji Rady Miejskiej 22.12.2014 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 31.12.2014 08:46:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 31.12.2014 08:45:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 31.12.2014 08:21:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Harmonogram wywozu odpadów na rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 30.12.2014 07:25:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 29.12.2014 13:09:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr III/7/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok
 • Dodano załącznik: Uchwała nr III/8/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr III/9/2014 w sprawie wyboru przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
 • Dodano załącznik: Uchwała nr III/10/2014 w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym: na placu przy ul. 23 Stycznia w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr III/11/2014 w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 29.12.2014 13:00:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 160 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 161 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 166 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 163 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 159 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 164 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 165 zmieniające Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2014/2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 162 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 29.12.2014 12:48:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 29.12.2014 08:32:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 29.12.2014 08:32:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 23.12.2014 08:55:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół z II Sesji Rady Miejskiej 08.12.2014 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 23.12.2014 08:53:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2014 15:08:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Nabór na stanowisko urzędnicze
Data i godzina modyfikacji: 22.12.2014 11:03:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 19.12.2014 12:09:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2014 14:04:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2014 (koniec kadencji 2010-2014)
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2014 10:00:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Siedziba Rady i Przewodniczący
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2014 09:46:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2013
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2014 09:17:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Oświadczenia majątkowe za rok 2013" na "Oświadczenia majątkowe za rok 2013 "

Informacja przed zmianami

Tytuł: Budżet 2015 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2014 09:14:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: WPF na 2015 rok - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2014 09:12:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Projekt WPF na 2015 rok - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej" na "WPF na 2015 rok - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekt WPF na 2015 rok - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 17.12.2014 09:05:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały ogłoszone w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego
Data i godzina modyfikacji: 16.12.2014 12:33:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2014 11:27:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2014 11:27:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2014 11:27:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 15.12.2014 11:26:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2014 11:52:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu majatku na terenie gminy
 • Dodano załącznik: Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o dochodowości, wielkości gospodarstwa rolnego
 • Usunięto załącznik: wniosek zaś
 • Zmieniono nazwę załącznika z "DR" na "Deklaracja na podatek rolny"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "IL" na "Informacja o lasach"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "DL" na "Deklaracja na podatek leśny"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "IN" na "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "DN" na "Deklaracja na podatek od nieruchomości"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "IR" na "Informacja o gruntach"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Stawki podatkowe na rok 2015
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2014 10:29:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2014 10:22:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
Data i godzina modyfikacji: 11.12.2014 14:13:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał na III Sesję RM 22.12.2014 r.
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2014 09:33:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2014 09:14:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr II/5/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr II/6/2014 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz ustalenia ich składu osobowego.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr II/4/2014 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr II/3/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Projekty uchwał na II Sesję RM 08.12.2014 r.
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2014 09:12:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty Uchwał na I Sesję RM 01.12.2014 r.
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2014 08:54:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2014 07:21:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 10.12.2014 07:21:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 09.12.2014 08:31:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 08.12.2014 08:24:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2014 08:30:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 03.12.2014 14:46:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Skład Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 02.12.2014 13:19:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Skład Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w kadencji 2014-2018
Data i godzina modyfikacji: 02.12.2014 13:19:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Skład Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w kadencji 2010-2014" na "Skład Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w kadencji 2014-2018"
 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Danuta Biniasz - Celka

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2014 13:53:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyniki głosowania - Burmistrz
Data i godzina modyfikacji: 01.12.2014 09:39:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 28.11.2014 09:16:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwała MKW
Data i godzina modyfikacji: 26.11.2014 13:37:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwała MKW
Data i godzina modyfikacji: 26.11.2014 13:37:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekt budżetu na 2015 rok
Data i godzina modyfikacji: 26.11.2014 07:49:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekt WPF na 2015 rok
Data i godzina modyfikacji: 26.11.2014 07:46:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Statut Gminy Książ Wielkopolski
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2014 14:40:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Statut Gminy Książ Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Statut Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2014 12:05:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 25.11.2014 12:04:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2014 12:02:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2014 12:02:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 24.11.2014 12:01:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyniki głosowania - Rada Miejska
Data i godzina modyfikacji: 20.11.2014 13:32:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyniki głosowania - Burmistrz
Data i godzina modyfikacji: 20.11.2014 13:23:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwała MKW
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2014 15:35:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Uchwała MKW

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyniki głosowania - Burmistrz
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2014 15:35:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja
 • Usunięto załącznik: Informacja

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyniki głosowania - Burmistrz
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2014 15:29:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja
 • Usunięto załącznik: Informacja

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyniki głosowania - Burmistrz
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2014 15:27:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja
 • Usunięto załącznik: Informacja

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwała MKW
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2014 15:24:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyniki głosowania - Rada Miejska
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2014 07:51:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyniki głosowania - Burmistrz
Data i godzina modyfikacji: 17.11.2014 07:51:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Otwarty Konkurs Ofert
Data i godzina modyfikacji: 13.11.2014 14:50:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Otwarty Konkurs Ofert
Data i godzina modyfikacji: 13.11.2014 14:50:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 13.11.2014 11:17:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 157 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015 - 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 158 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 13.11.2014 11:13:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 141 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 143 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 149 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59-2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 154 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 138 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 139 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 150 zmieniające Zarządzenie Nr 54-2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 153 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 155 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 144 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 156 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 146 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 147 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 151 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 148 zmieniające zarządzenie Nr 169-2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 152 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 140 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 142 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 145 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 13.11.2014 10:47:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 115 zmieniające Zarządzenie Nr 54-2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 125 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 117 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59-2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 119 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Książ Wlkp. dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 129 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 112 zmieniające Zarządzenie Nr 56-2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 108 w sprawiew sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 123 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 116 w sprawie opracowania i składania planów finansowych jednostek budżetowych, Samorządowego Zakładu Budżetowego i planu działalności Samorządowej Instytucji Kultury gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 124 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 111 zmieniające Zarządzenie Nr 55-2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 130 w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014 - 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 113 zmieniające Zarządzenie Nr 57-2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 132 w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 118 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Książ Wielkopolski na lata 2014-2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 110 zmieniające Zarządzenie Nr 58-2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 136 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 134 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 109 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59-2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 126 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 133 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 128 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 131 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 135 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 122 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 137 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 120 w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania, wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Książ Wlkp. dla samorządowego zakładu budżetowego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 127 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2010-2014
Data i godzina modyfikacji: 13.11.2014 10:02:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLVII - 12.11.2014r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 12.11.2014 07:42:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyłożenie MPZP
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2014 10:18:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2014 08:43:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 06.11.2014 14:53:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Pełnosprawny wyborca
Data i godzina modyfikacji: 06.11.2014 13:00:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja PKW
Data i godzina modyfikacji: 05.11.2014 10:29:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Strategia Gminy
Data i godzina modyfikacji: 03.11.2014 09:48:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLVI-305-2014 w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2020
 • Dodano załącznik: Załącznik do Uchwały nr XLVI-305-2014 w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2020
 • Usunięto załącznik: Strategia rozwoju lokalnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 31.10.2014 12:16:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 31.10.2014 12:16:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 30.10.2014 11:52:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 30.10.2014 11:23:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 30.10.2014 10:53:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 30.10.2014 10:52:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
 • Usunięto załącznik: Projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 29.10.2014 09:44:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 29.10.2014 09:44:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2010-2014
Data i godzina modyfikacji: 28.10.2014 08:13:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLVI - 27.10.2014r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 24.10.2014 19:49:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Obwieszczenie
 • Usunięto załącznik: Obwieszczenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 24.10.2014 11:05:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Obwieszczenie
 • Usunięto załącznik: Obwieszczenie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 24.10.2014 09:30:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 24.10.2014 09:30:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 23.10.2014 13:04:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwała MKW
Data i godzina modyfikacji: 22.10.2014 12:42:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Uchwała MKW
 • Usunięto załącznik: Uchwała MKW

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Stowarzyszenie "KLASA W"
Data i godzina modyfikacji: 22.10.2014 10:23:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwała MKW
Data i godzina modyfikacji: 22.10.2014 08:34:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 22.10.2014 08:32:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2014 09:51:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2014 09:50:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2014 09:48:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2014 09:31:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej
Data i godzina modyfikacji: 17.10.2014 19:21:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 13.10.2014 13:22:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja PKW
Data i godzina modyfikacji: 13.10.2014 13:20:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 09.10.2014 12:08:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 08.10.2014 13:13:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 107 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 106 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 08.10.2014 09:50:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwała MKW
Data i godzina modyfikacji: 07.10.2014 10:51:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Uchwała MKW
Data i godzina modyfikacji: 07.10.2014 10:50:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 06.10.2014 11:47:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 06.10.2014 11:45:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2013
Data i godzina modyfikacji: 06.10.2014 11:42:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Alina Piątkowska p.o. Dyrektora Sz.P Konarzyce (30.09.2014 r.)

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2013
Data i godzina modyfikacji: 06.10.2014 11:42:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 03.10.2014 10:04:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 03.10.2014 09:58:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 03.10.2014 09:56:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: PSZOK
Data i godzina modyfikacji: 02.10.2014 10:24:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: PSZOK
Data i godzina modyfikacji: 02.10.2014 10:23:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: PSZOK
Data i godzina modyfikacji: 02.10.2014 10:22:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: PSZOK
Data i godzina modyfikacji: 02.10.2014 10:21:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: PSZOK
Data i godzina modyfikacji: 02.10.2014 10:20:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2010-2014
Data i godzina modyfikacji: 01.10.2014 07:30:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLV - 29.09.2014r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 29.09.2014 12:56:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2013
Data i godzina modyfikacji: 25.09.2014 08:15:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Małgorzata Stefaniak - Dyrektor Sz.P Książ Wlkp. (16.09.2014 r.)
 • Dodano załącznik: Dorota Jańczak - Zastępca Dyrektor CK (15.09.2014 r.)

Informacja przed zmianami

Tytuł: Konsultacje z Mieszkańcami dotyczące projektu nowej Strategii Rozwoju
Data i godzina modyfikacji: 24.09.2014 13:36:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zaproszenie do konsultacji
 • Usunięto załącznik: Zaproszenie do konsultacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Postanowienie
Data i godzina modyfikacji: 23.09.2014 11:43:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał
Data i godzina modyfikacji: 19.09.2014 11:44:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekty uchwał
Data i godzina modyfikacji: 19.09.2014 11:44:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 18.09.2014 10:43:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Szkoła Podstawowa im.Emilii Szczanieckiej w Konarzycach
Data i godzina modyfikacji: 18.09.2014 10:25:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 18.09.2014 10:22:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2014 12:30:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2014 12:30:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Zespół Szkół w Mchach
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2014 10:16:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2014 09:52:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Konarzycach
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2014 09:48:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - OSP w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2014 09:44:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Klub Sportowy "Pogoń-Książ Wlkp."
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2014 09:36:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Gminny Szkolny Związek Sportowy
Data i godzina modyfikacji: 17.09.2014 09:31:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 16.09.2014 19:18:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Konsultacje z Mieszkańcami dotyczące projektu nowej Strategii Rozwoju
Data i godzina modyfikacji: 15.09.2014 15:23:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja PKW
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2014 12:01:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja PKW
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2014 11:58:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2014 11:54:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2014 11:54:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2014 11:52:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2014 11:51:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Protokół nr 24-14 Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.06.2014" na "Protokoły z posiedzeń Komisji "
 • Zmieniono treść informacji
 • Usunięto załącznik: Protokół nr 24-14 Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.06.2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2014 11:50:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2014 11:46:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2014 11:45:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Protokół nr 22-14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 12.06.2014" na "Protokoły z posiedzeń Komisji "
 • Zmieniono treść informacji
 • Usunięto załącznik: Protokół nr 22-14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 12.06.2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2013
Data i godzina modyfikacji: 11.09.2014 11:31:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Teofil Marciniak - Burmistrz (10.09.2014 r.)

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 10.09.2014 10:27:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 104 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 99 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 101 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 100 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 105 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 103 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 102 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 10.09.2014 10:22:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 98 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze 2014 roku.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 96 w sprawie określenia stanowisk pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 95 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek na terenie powiatu śremskiego na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 97 w sprawie określenia obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. procedury w zakresie dopuszczenia do pracy na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczoną klauzulą „ Zastrzeżone”.

Informacja przed zmianami

Tytuł: INFORMACJA PGK w Śremie Sp. z o.o.
Data i godzina modyfikacji: 10.09.2014 10:07:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 10.09.2014 08:46:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 10.09.2014 08:46:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 10.09.2014 08:45:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 09.09.2014 12:53:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XXIII-163-04 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp.
 • Zmieniono nazwę załącznika z "UCHWAŁA NR XLVIII/ 321 /2010 - Konsultacje aktów prawnych" na "Uchwała nr XLVIII-321-10 w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymii"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Linki do uchwał
Data i godzina modyfikacji: 09.09.2014 11:02:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 08.09.2014 09:35:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0953-4-11-Ln-14 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 08.09.2014 08:45:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2013
Data i godzina modyfikacji: 04.09.2014 14:01:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Małgorzata Krzeszewska Dyrektor Sz.P Konarzyce (31.08.2014 r.)
 • Dodano załącznik: Piotr Radwański - Dyrektor Sz.P Książ Wlkp. (31.08.2014 r.)

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania roczne
Data i godzina modyfikacji: 04.09.2014 10:07:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Deklaracje
Data i godzina modyfikacji: 04.09.2014 10:06:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Oświadczenie dotyczące różnicy w ilości osób zamieszkałych a zameldowanych na nieruchomości
 • Dodano załącznik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - wzór
 • Usunięto załącznik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 • Usunięto załącznik: Oświadczenie dotyczące różnicy w ilości osób zamieszkałych a zameldowanych na nieruchomości.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 03.09.2014 14:54:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 03.09.2014 09:57:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 03.09.2014 09:56:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 02.09.2014 13:18:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 02.09.2014 08:58:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Program usuwania azbestu - projekt
Data i godzina modyfikacji: 01.09.2014 13:51:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 01.09.2014 13:13:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja PKW
Data i godzina modyfikacji: 28.08.2014 12:03:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2014 09:33:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacje ogólne
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2014 09:27:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Włączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacje ogólne
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2014 09:26:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2014 09:25:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokół nr 24-14 Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.06.2014
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2014 09:20:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokół nr 24-14 Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miejskiej z dnia 17.06.2014
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2014 09:18:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokół nr 22-14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 12.06.2014
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2014 09:16:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2014 09:09:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2014 09:08:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacje ogólne
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2014 09:05:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacje ogólne
Data i godzina modyfikacji: 19.08.2014 09:04:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 13.08.2014 13:42:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.za pierwsze półrocze 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 13.08.2014 07:28:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 08.08.2014 10:02:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacje PKW
Data i godzina modyfikacji: 06.08.2014 12:03:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 06.08.2014 07:38:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 29.07.2014 10:34:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2011 - 2015
Data i godzina modyfikacji: 28.07.2014 13:18:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2011 - 2015
 • Usunięto załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2011 – 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wyłożenie SUiKZP Gminy Ksiąz Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.07.2014 07:31:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 21.07.2014 14:51:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 21.07.2014 13:42:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 83 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 77 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 84 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 90 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 79 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 75 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 91 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 93 w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania , używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 86 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 38 w sprawie instrukcji egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 92 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miejskim
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 81 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 76 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 89 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 73 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014 - 2019.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 88 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 87 w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Sebastianowo.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 80 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 78 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 82 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 74 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 71 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 94 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sprawozdania o nadwyżce lub deficycie
Data i godzina modyfikacji: 21.07.2014 13:23:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 21.07.2014 09:15:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 67 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 57 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc. na rok szkolny 2014-2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 58 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp. na rok szkolny 2014-2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 69 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 68 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 61 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 56 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2014-2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 55 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2014-2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 63 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 54 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2014-2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 60 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 59 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2014-2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 66 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 70 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 65 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 62 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 64 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 11.07.2014 11:59:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 09.07.2014 14:29:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 09.07.2014 12:18:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2014 13:43:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2014 13:42:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2014 13:41:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2014 13:40:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2010-2014
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2014 08:48:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLIV - 30.06.2014r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 03.07.2014 08:45:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 27.06.2014 12:49:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja o wynikach naboru
Data i godzina modyfikacji: 27.06.2014 12:49:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2012
Data i godzina modyfikacji: 25.06.2014 13:15:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2013
Data i godzina modyfikacji: 25.06.2014 13:11:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Konkurs na stanowisko dyrektora
Data i godzina modyfikacji: 25.06.2014 13:04:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wyłożenie SUiKZP Gminy Ksiąz Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 23.06.2014 13:19:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 18.06.2014 14:04:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 18.06.2014 09:29:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 18.06.2014 09:25:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 18.06.2014 09:11:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2014 rok
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2014 09:24:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2013 rok
Data i godzina modyfikacji: 12.06.2014 09:23:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Mirela Grześkowiak
 • Dodano załącznik: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Książa Wlkp. za rok 2013
 • Dodano załącznik: Informacja o realizacji planu kontroli w 2013 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 11.06.2014 10:46:56
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2011 - 2015
Data i godzina modyfikacji: 10.06.2014 10:53:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Irena Witko na Danuta Biniasz - Celka
 • Dodano załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybranych na kadencję 2011 – 2015
 • Usunięto załącznik: Wykaz Sołtysów i członków Rad Ssołeckich wybranych na kadencję 2011 – 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 09.06.2014 14:02:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 09.06.2014 10:53:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 09.06.2014 10:53:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 06.06.2014 07:21:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 03.06.2014 10:32:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Uzyskanie wypis i_lub wyrysu z MPZP" na "KARTA USŁUG - Uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przyjętych uwarunkowaniach i kierunkach w SUiKZP" na "KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w SUiKZP"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Uzyskanie opinii zatwierdzajacej wstepny projekt podzialu" na "KARTA USŁUG - Uzyskanie opinii zatwierdzającej wstępny projekt podziału"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 03.06.2014 10:29:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek - uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Dodano załącznik: Wniosek - zmiana decyzji o warunkach zabudowy
 • Dodano załącznik: Wniosek - zmiana SUiKZP
 • Dodano załącznik: Wniosek - uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości" na "Wniosek - nadanie numeru porządkowego nieruchomości"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek o wydanie zaświadczenia - Studium 2009" na "Wniosek - uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w SUiKZP"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek o wydanie zaświadczenia - Plan 2009" na "Wniosek - uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy" na "Wniosek - przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek o wypis - wyrys z Planu" na "Wniosek - uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" na "Wniosek - opracowanie lub zmiana MPZP"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek o stwierdzenie zgodności proponowanego podziału" na "Wniosek - uzyskanie opinii zatwierdzającej wstępny projekt podziału"

Informacja przed zmianami

Tytuł:
Data i godzina modyfikacji: 02.06.2014 13:52:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Nabór na stanowisko urzędnicze
Data i godzina modyfikacji: 02.06.2014 13:51:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Oświadczenie o zatrudnieniu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Nabór na stanowisko urzędnicze
Data i godzina modyfikacji: 02.06.2014 13:51:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Oświadczenie o zatrudnieniu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Regulamin naboru
Data i godzina modyfikacji: 02.06.2014 13:50:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Nabór na stanowisko urzędnicze
Data i godzina modyfikacji: 02.06.2014 12:49:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Nabór na stanowisko urzędnicze
Data i godzina modyfikacji: 02.06.2014 12:49:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 29.05.2014 14:37:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 29.05.2014 09:56:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: SUiKZP
Data i godzina modyfikacji: 29.05.2014 09:42:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII-127-12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: SUiKZP
Data i godzina modyfikacji: 29.05.2014 09:18:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz obowiązujących MPZP
Data i godzina modyfikacji: 29.05.2014 08:37:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 29.05.2014 08:26:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z wykonania budżetu
Data i godzina modyfikacji: 29.05.2014 08:25:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ulgi i umorzenia w 2013 roku
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 14:20:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ulgi i umorzenia w 2013 roku
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 11:20:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Pomoc publiczna udzielona w 2013r.
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 11:16:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budżet na 2014 rok
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 10:28:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Budżet 2014 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 10:26:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Projekt budżetu na 2014 rok
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 10:22:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:31:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Malwina Ratajczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:31:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Malwina Ratajczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:29:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Agata Weiss - Nowak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:28:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Małgorzata Lenartowska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:28:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Kamila Drop

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:28:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Kamila Drop

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:23:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Agata Weiss - Nowak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:23:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Agata Weiss - Nowak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:23:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Izabela Kozelan - Marcinkowska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:23:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Izabela Kozelan - Marcinkowska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:23:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Agata Weiss - Nowak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:22:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Zdzisława Wilak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:21:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Grażyna Chrzanowiecka

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:21:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Grażyna Chrzanowiecka

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:21:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Krzysztof Korasiak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:21:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Krzysztof Korasiak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:20:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Małgorzata Lenartowska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:20:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Małgorzata Lenartowska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:19:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Agata Weiss - Nowak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:19:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Agata Weiss - Nowak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2014 13:53:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Grażyna Chrzanowiecka

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2014 13:53:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Grażyna Chrzanowiecka

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2014 13:49:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Małgorzata Zakrzewska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2014 13:49:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Małgorzata Zakrzewska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2014 13:46:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Mirela Grześkowiak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2014 13:46:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Mirela Grześkowiak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2014 13:45:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Waldemar Szymański

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2014 13:45:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Waldemar Szymański

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2014 12:32:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2014 12:32:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2014 12:27:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2014 11:48:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 39 w sprawie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 42 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacji na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 49 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 43 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 44 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 46 w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 51 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społenej w Książu Wlkp. do porowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 53 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 52 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 40 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 41 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 47 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 50 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 22.05.2014 13:47:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 22.05.2014 13:46:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Dawid Wawrzynowicz na Zdzisława Wilak
 • Włączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 22.05.2014 12:45:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 21.05.2014 11:59:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2013
Data i godzina modyfikacji: 21.05.2014 11:21:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2014 12:25:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2014 12:23:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2014 12:22:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2010-2014
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2014 12:17:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLIII - 12.05.2014r
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLII - 28.04.2014r
 • Dodano załącznik: Sprawozdanie Burmistrza Sesja XLI - 31.03.2014r

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2014 12:13:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2013 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 26 w sprawie w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 35 w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Zaborowo
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 27 w sprawie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 34 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 33 w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2013/2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 21 zmieniające Zarządzenie Nr 168/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal i pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkolnych oraz terenu przyszkolnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 zmieniające Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2013/2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 28 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 36 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2014 w Urzędzie Miejskim
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 19 w sprawie w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 650 i 651/2 położonych w Książu Wlkp. oraz 120/4 i 120/6 położonych we Włościejewkach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 32 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 24 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 30 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2014 11:50:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 18 zmieniające Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2013/2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2014 11:00:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Poniżej znajdziecie Państwo Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 18 w Lesznie z dnia 03 kwietnia 2014r. " na "Zarządzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r."

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2014 11:00:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2014 10:58:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2014 10:58:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2014 10:58:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2014 10:56:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2014 10:56:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2014 10:55:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2014 10:55:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2014 10:53:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2014 10:53:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2014 10:51:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2014 10:51:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2014 10:51:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2014 10:51:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2014 10:49:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2014 10:47:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 16.05.2014 10:47:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 15.05.2014 13:47:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 15.05.2014 13:45:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Konkurs na stanowisko dyrektora
Data i godzina modyfikacji: 15.05.2014 13:44:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Konkurs na stanowisko dyrektora
Data i godzina modyfikacji: 15.05.2014 13:42:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie
Data i godzina modyfikacji: 15.05.2014 13:40:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Pomoc publiczna udzielona w 2012r.
Data i godzina modyfikacji: 14.05.2014 22:39:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Pomoc piubliczna - 2012 rok" na "Pomoc publiczna - 2012 rok"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ulgi i umorzenia w 2012 roku
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2014 08:21:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Pomoc publiczna udzielona w 2012r.
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2014 08:18:47
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2019
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2014 08:12:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Wiloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2019" na "Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2019"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wiloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2019
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2014 08:11:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Stan mienia komunalnego
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2014 07:59:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2014 07:55:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządznie Burmistrza Nr 20 2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 33 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 168 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Regulamin organizacyjny - Zarządzenie Burmistrza Nr 154 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2014 07:51:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dodano załącznik: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Usunięto załącznik: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2014 07:46:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz jednostek kultury w Gminie Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 12.05.2014 07:43:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Formularz oferty na realizację zadania publicznego
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2014 09:15:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Formularz oferty na realizację zadania publicznego
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2014 09:15:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Program współpracy na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2014 09:12:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdanie za rok 2013
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2014 09:06:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zadania publiczne w roku 2014
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2014 08:56:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł:
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2014 14:28:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł:
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2014 14:28:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Kadencja 2010 - 2014
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2014 14:21:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł:
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2014 14:17:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kadencja 2010 - 2014
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2014 14:15:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł:
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2014 14:09:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kadencja 2010 - 2014
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2014 14:07:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł:
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2014 14:04:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kandencja 2010-2014
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2014 14:02:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Kandencja 2010-2014
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2014 13:56:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł:
Data i godzina modyfikacji: 30.04.2014 13:50:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2014 23:59:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ewidencjia kąpielisk na terenie Gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2014 23:31:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Lista pomników przyrody
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2014 23:29:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2014 23:22:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 29.04.2014 23:22:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Wykaz informacji o środowisku
Data i godzina modyfikacji: 27.04.2014 21:13:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Uchwały
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2014 12:09:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Organizacje pozarządowe
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2014 11:53:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obrona Cywilna
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2014 11:44:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Radca prawny
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2014 11:43:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: USC
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2014 11:42:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zakres kompetencji referatu
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2014 11:41:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Stanowiska
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2014 11:40:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Referat Finansowy
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2014 11:36:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2014 11:31:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wieloletnia prognoza finansowa
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2014 11:18:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2014 10:55:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2014 10:54:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2014 10:52:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Siedziba Rady i Przewodniczący
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2014 10:39:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Skład Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w kadencji 2010-2014
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2014 10:37:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Redakcja strony
Data i godzina modyfikacji: 11.03.2014 12:10:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:23:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:23:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:22:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:21:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:20:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:19:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:19:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:18:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Deklaracje i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:17:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:15:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:13:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:13:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:12:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:12:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:11:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług i wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:09:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:08:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:07:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:07:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:04:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:03:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:02:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 22:34:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 22:32:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 22:30:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 22:29:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 22:27:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 22:27:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 22:24:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 22:24:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Sprawozdania z działalności Burmistrza kadencja 2010-2014
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 01:02:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 00:48:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kodeks etyki
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 23:10:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Rejestry i ewidencje w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 23:04:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kierownik Referatu Gospodarczego
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 22:54:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Skarbnik
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 22:51:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zastępca Burmistrza Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 22:48:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sekretarz
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 22:48:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sekretarz
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 22:45:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zastępca Burmistrza Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 22:26:09
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Sekretarz
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 22:16:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zastępca Burmistrza Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 22:12:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Burmistrz Książa Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 22:05:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe rok 2013
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 21:59:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Oświadczenia majątkowe rok 2013
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 21:59:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Dane teleadresowe urzędu
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 21:42:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Dane teleadresowe urzędu
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 21:40:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Dane teleadresowe urzędu
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 21:39:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Dane teleadresowe urzędu
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 21:28:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 21:24:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Struktura organizacyjna
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 21:05:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Plan rozwoju lokalnego
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 20:55:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Gminny program przeciwdzialania narkomanii i alkoholizmowi
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 20:54:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Dotacje na prace konserwatorskie
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 20:52:58
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Plan gosodarki odpadami wraz z prognozą
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 20:50:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zakaz spalania śmieci w piecach domowych
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 20:42:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zakaz spalania śmieci w piecach domowych
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 20:42:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 20:42:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Harmonogramy wywozu odpadów na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 20:42:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Deklaracje
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 20:30:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Rejestr działalności regulowanej
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 20:28:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przydomowe kompostowniki
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 20:26:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Co nadaje się do kompostowania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Komunikat
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 20:25:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Segregacja sie opłaca każdemu...
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 20:24:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przydomowe kompostowniki
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 20:20:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 14:29:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji
 • Dodano załącznik: Wzór polecenia przelewu

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 05.03.2014 14:17:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola oczyszczalnia ścieków w Kiełczynku 1
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2014 18:03:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola gospodarki finansowej UM w Książu Wlkp. za rok budżetowy 2011
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2014 17:58:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola archiwum zakładowego USC w Książ Wlkp
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2014 17:56:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2014 17:56:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna w roku 2012 - ZUK
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2014 17:50:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna w roku 2012 - Zespół Szkół w Mchach
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2014 17:48:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna w roku 2012 - Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2014 17:46:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Szkoła Podstawowa w Konarzycach
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2014 17:40:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - OPS
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2014 17:38:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola wewnętrzna - Centrum Kultury
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2014 17:35:55
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2013 rok
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2014 17:32:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2012 rok
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2014 17:32:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Kontrola zarządcza za 2011 rok
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2014 17:27:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Współpraca partnerska z Francją
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2014 16:53:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Współpraca międzygminna
Data i godzina modyfikacji: 04.03.2014 16:33:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Fundusz sołectw
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 22:51:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Statut sołectw
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 22:47:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2011 - 2015
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 22:38:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono tytuł informacji z "Wykaz Sołtysów i Rad Soełeckich - kadencja 2011 - 2015" na "Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2011 - 2015"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wykaz Sołtysów i Rad Soełeckich - kadencja 2011 - 2015
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 22:37:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 22:29:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 22:28:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Regulamin naboru
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 22:24:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Strategia Gminy
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 22:08:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Organ Uchwałodawczy
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 22:04:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Organ Wykonawczy
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 22:04:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Podstawowe zadania Gminy
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 22:02:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Podstawa prawna działania
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 18:46:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: O Gminie
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 18:30:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Szlaki rowerowe
 • Dodano załącznik: Rekreacja i turystyka
 • Dodano załącznik: Ciekawe miejsca

Informacja przed zmianami

Tytuł: Historia miasta
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 17:40:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: O Gminie
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 17:40:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkopolskim
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 16:12:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zakład Usług Komunalnych
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 16:10:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Centrum kultury Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 16:09:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Włościejewicach
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 16:04:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Włościejewicach
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 16:04:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 16:03:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Gimnazjum w Książu Wielkopolskim
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 16:00:38
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Niepubliczne Przedszkole w Włościejewicach
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 15:58:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Niepubliczne Przedszkole w Włościejewicach
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 15:58:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kościelnym
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 15:37:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca Uprawnienia Szkoły Publicznej w Chrząstowie
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 15:35:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 15:34:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Szkoła Podstawowa im.Emilii Szczanieckiej w Konarzycach
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 15:33:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 15:31:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zespół Szkół im. ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 14:33:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Przedszkole w Książu Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 03.03.2014 14:32:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.