Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Wtorek, 20 marca 2018

Rejestr zmian

1 2 3 4 48 93 >> >|

Tytuł: Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 19.03.2018 08:53:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/303/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/302/2018 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/298/2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXXVIII/280/2017
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/301/2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/304/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/299/2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
 • Dodano załącznik: Uchwała nr XLI/300/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o sesji
Data i godzina modyfikacji: 16.03.2018 13:19:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 16.03.2018 13:18:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018
Data i godzina modyfikacji: 16.03.2018 13:15:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Protokół nr 13/2017 Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej z dnia 11.12.2017 r.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2018 13:41:25
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2018 12:29:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 14.03.2018 12:29:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Zaproszenie
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2018 13:10:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zawiadomienie o komisji
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2018 09:34:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data i godzina modyfikacji: 09.03.2018 09:32:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

1 2 3 4 48 93 >> >|