Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Poniedziałek, 26 października 2020

Rejestr zmian

1 2 3 4 76 147 >> >|

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 26.10.2020 13:52:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2020
Data i godzina modyfikacji: 23.10.2020 13:57:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie 133-2020 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Książu Wlkp. na rok szkolny 20202021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 132-2020 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym na rok szkolny 20202021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 146-2020 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 131-2020 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 20202021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 128-2020 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 150-2020 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 130-2020 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 20202021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 127-2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 135-2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 149-2020 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Książu Wlkp. na rok szkolny 20202021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 141-2020 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 143-2020 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 144-2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 138-2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.,
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 154-2020 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 137-2020 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej sołectwa
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 152-2020 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 140-2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 153-2020 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 147-2020 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 142- 2020 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 151-2020 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 129-2020 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 20202021
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 134-2020 w sprawie opracowania i składania projektów planów finansowych jednostek budżetowych, Samorządowego Zakładu Budżetowego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 148-2020   w sprawie wurażenia zgody na ustanowienie służenosci przesyłu na nieruchomosci stanowiącej własnosc Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 139-2020 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 136-2020 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 137-2020 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej sołectwa Chrząstowo
 • Dodano załącznik: Zarządzenie 145-2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2020

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Data i godzina modyfikacji: 23.10.2020 10:59:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 22.10.2020 09:51:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 22.10.2020 09:50:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2020 13:35:11
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: wniosek o zawarcie małżęństwa poza lokalem USC
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie wielojezycznego formularza
 • Dodano załącznik: wniosek o uzupełnienie treści aktu SC
 • Dodano załącznik: wniosek - zgłoszenie zgonu
 • Dodano załącznik: wniosek o uznanie dziecka poczętego
 • Dodano załącznik: wniosek o zmanę nazwiska ( noszonego , rodowego )
 • Dodano załącznik: wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie małzonka rzowiedzionego do nazwiska rodowego
 • Dodano załącznik: wniosek - zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Dodano załącznik: wniosek o dokonanie transkrypcji aktu
 • Dodano załącznik: wniosek o zmanę imienia i nazwiska dziecka
 • Dodano załącznik: wniosek o zmanę nazwiska osoby dorosłej
 • Dodano załącznik: wniosek o uznanie dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia
 • Dodano załącznik: wniosek o odtworzenie tresći dokumentu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: wniosek o sprostowanie aktu SC
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenie do ślubu konkordatowegov
 • Usunięto załącznik: wniosek o uzysaknie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: wniosek o wpisanie do ksiąg krajowych aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 • Usunięto załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej
 • Usunięto załącznik: Wniosek o zmianę imienia nazwiska
 • Usunięto załącznik: wniosek o uzupełnienie treści aktu SC
 • Usunięto załącznik: wniosek o sprostowanie aktu SC

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2020 13:34:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zawarcie małżeństwa
 • Dodano załącznik: Karta usług - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i lub nazwiska
 • Dodano załącznik: Karta usług - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego i lub zaświadczenia
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zgloszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu
 • Dodano załącznik: Karta usług - Formularze wielojęzyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zgloszenie urodzenia i sporządzenie aktu urodzenia
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Dodano załącznik: Karta usług - Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządoznych za granicą
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uznanie ojcostwa
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia malzenstwa zagranicą
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zawarcie związku małżeńskiego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i/lub nazwiska
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa zagranicą
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego i/lub zaświadczenia
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uznanie ojcostwa
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wpisanie do systemu rejestrów Państwowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zgłoszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zgłoszenie urodzenia i sporządzenie aktu urodzenia
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Informacja przed zmianami

Tytuł: Oświadczenia majątkowe za rok 2019
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2020 12:07:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Mirela Grześkowiak - Sekretarz Gminy (20.10.2020 r.)

Informacja przed zmianami

Tytuł: Przetarg nieograniczony
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2020 11:53:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 15.10.2020 09:43:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 • Usunięto załącznik: Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Informacja przed zmianami

1 2 3 4 76 147 >> >|