Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Poniedziałek, 25 stycznia 2021

Rejestr zmian

1 2 3 4 77 151 >> >|

Tytuł: Plan postepowań
Data i godzina modyfikacji: 20.01.2021 13:23:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2021 13:26:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Izabela Kozelan - Marcinkowska na Natalia Praczyk
 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew(a) lub krzewów(u)
 • Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) lub krzewów(u)
 • Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę systemu ogrzewania
 • Usunięto załącznik: Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
 • Usunięto załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę źródła ogrzewania
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub/i krzewów
 • Usunięto załącznik: Wniosek - przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wykonanie w 2020 roku uslugi usuniecia wyrobow budowlanych i odpadow zawierajacych azbest + RODO

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2021 13:25:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Izabela Kozelan - Marcinkowska na Natalia Praczyk
 • Dodano załącznik: Karta usług - zgłoszenie usunięcia zamiaru usunięcia drzew(a) lub krzewów(u)
 • Dodano załącznik: Karta usług - decyzja o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Dodano załącznik: Karta usług - udzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalnii ścieków
 • Dodano załącznik: Karta usług - udzielnenie dotacji na wymianę systemu ogrzewania
 • Dodano załącznik: Karta usług - wydanie zezwolenia na usuniecie drzew(a) lub krzewów(u)

Informacja przed zmianami

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 18.01.2021 12:23:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Książ Wlkp.
Data i godzina modyfikacji: 18.01.2021 12:22:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono treść informacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 14.01.2021 14:40:07
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zgłoszenie pobytu stałego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie wymeldowania miejsca pobytu czasowego
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie pobytu stałego
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie pobytu czasowego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Petycja
Data i godzina modyfikacji: 13.01.2021 14:33:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 11.01.2021 14:54:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Ocena stanu wyrobów zawierających azbest 2017" na "Ocena stanu wyrobów zawierających azbest"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Obwieszczenie
Data i godzina modyfikacji: 11.01.2021 14:40:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Informacja
Data i godzina modyfikacji: 11.01.2021 14:38:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.
1 2 3 4 77 151 >> >|