Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Sobota, 25 stycznia 2020

Rejestr zmian

1 2 3 4 68 132 >> >|

Tytuł: Rejestr działalności regulowanej
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2020 09:00:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Rejestr działalności regulowanej
 • Usunięto załącznik: Rejestr działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 22.01.2020 14:15:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 22.01.2020 14:14:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 21.01.2020 13:27:40
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 21.01.2020 13:26:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.

Tytuł: Ogłoszenie
Data i godzina modyfikacji: 21.01.2020 13:26:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2019
Data i godzina modyfikacji: 21.01.2020 11:54:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 211 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 207 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Książ Wlkp. na lata 2020-2028
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 209 w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 240 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Książa Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 214 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów Statutów sołectw
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 239 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 206 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 210 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2019
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 227 w sprawie upoważnienia kierownika OPS w Książu Wlkp. do podpisywania sprawozdań OPS w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 228 w sprawie upoważnienia kierownika OPS w Książu Wlkp. do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji admministracyjnych
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 213 w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 208 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 212 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2019
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 215 w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez gminę Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2019
Data i godzina modyfikacji: 21.01.2020 11:44:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 211 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 207 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Książ Wlkp. na lata 2020-2028
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 203 w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 209 w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 191 w sprawie informacji o ostatecznych kwitach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 200 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2019,2020
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 214 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów Statutów sołectw
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 204 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Książ Wlkp., przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 201 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 196 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 206 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 197 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2019
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 192 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2019
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 205 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2020-2028
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 210 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2019
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 194 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 193 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola ,,Bajkowy Świat'' w Książu Wlkp. na rok szkolny 2019,2020
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 198 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2019,2020
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 213 w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 202 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 208 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 212 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2019
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 195 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2019
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 215 w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez gminę Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2019
Data i godzina modyfikacji: 21.01.2020 11:36:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 165 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 174 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na 2019 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 169 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 170 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki orgazizacyjnej na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 168 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 164 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym na rok szkolny 2019,2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 172 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 171 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 173 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 167 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 166 w sprawie planu finansowego dochodów organów Gminy Książ Wlkp. na rok 2019

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2020
Data i godzina modyfikacji: 17.01.2020 10:29:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.
1 2 3 4 68 132 >> >|