Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Sobota, 22 lutego 2020

Zadania zrealizowane wspólnie z powiatem śremskim, przy wsparciu finansowym gminy Książ Wlkp.