Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Sobota, 30 maja 2020

Przebudowa kanału deszczowego z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp.