Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Wtorek, 25 czerwca 2019

Przebudowa kanału deszczowego z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp.