Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Piątek, 23 sierpnia 2019

Budowa drenażu odwadniającego – tereny mieszkaniowe przy ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp.