Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Wtorek, 21 stycznia 2020

Budowa drenażu odwadniającego – tereny mieszkaniowe przy ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp.