Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Poniedziałek, 17 czerwca 2019

Budowa drenażu odwadniającego – tereny mieszkaniowe przy ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp.