Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Sobota, 30 maja 2020

Budowa drenażu odwadniającego – tereny mieszkaniowe przy ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp.