Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Poniedziałek, 21 października 2019

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. – do południowej części Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna