Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Poniedziałek, 25 stycznia 2021

Ochrona srodowiska

Rejestr zmian dla informacji: Wnioski

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2021 13:26:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Izabela Kozelan - Marcinkowska na Natalia Praczyk
 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew(a) lub krzewów(u)
 • Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Dodano załącznik: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) lub krzewów(u)
 • Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę systemu ogrzewania
 • Usunięto załącznik: Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
 • Usunięto załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę źródła ogrzewania
 • Usunięto załącznik: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub/i krzewów
 • Usunięto załącznik: Wniosek - przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wykonanie w 2020 roku uslugi usuniecia wyrobow budowlanych i odpadow zawierajacych azbest + RODO

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 11.01.2021 14:54:39
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono nazwę załącznika z "Ocena stanu wyrobów zawierających azbest 2017" na "Ocena stanu wyrobów zawierających azbest"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.05.2020 11:24:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Formularz de minimis informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc 2020
 • Dodano załącznik: Regulamin realizacji w 2020 roku zadania pn. likwidacja wyrobow budowlanych zawierajacych azbest
 • Dodano załącznik: Instrukcja de minimis do części D formularza
 • Dodano załącznik: Oswiadczenie o pomocy de minimis
 • Dodano załącznik: Formularz de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie przedstawianych przez wnioskodawce 2020
 • Dodano załącznik: Wniosek o wykonanie w 2020 roku uslugi usuniecia wyrobow budowlanych i odpadow zawierajacych azbest + RODO
 • Usunięto załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie
 • Usunięto załącznik: Formularz de minimis w rolnictwie informacji przedstawianych przez wnioskodawcę 2017
 • Usunięto załącznik: Formularz de minimis informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 2017
 • Usunięto załącznik: Instrukcja de minimis do części D formularza 2017
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wykonanie w roku 2017 usługi usunięcia wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 05.07.2017 08:35:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2017 08:56:35
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę źródła ogrzewania
 • Usunięto załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę źródła ogrzewania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 15.05.2017 11:14:59
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Formularz de minimis w rolnictwie informacji przedstawianych przez wnioskodawcę 2017
 • Dodano załącznik: Formularz de minimis informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 2017
 • Dodano załącznik: Instrukcja de minimis do części D formularza 2017
 • Dodano załącznik: Ocena stanu wyrobów zawierających azbest 2017
 • Dodano załącznik: Wniosek o wykonanie w roku 2017 usługi usunięcia wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wykonanie w roku 2015 usługi usunięcia wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest
 • Usunięto załącznik: Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 02.02.2017 14:06:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę źródła ogrzewania

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 09.11.2015 14:12:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub/i krzewów
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub/i krzewów

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 29.07.2015 09:48:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 02.06.2015 09:00:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie
 • Dodano załącznik: Wniosek o wykonanie w roku 2015 usługi usunięcia wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest
 • Dodano załącznik: Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2015 09:37:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub/i krzewów
 • Dodano załącznik: Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania
 • Dodano załącznik: Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek-przydomowe oczyszczalnie ścieków" na "Wniosek - przydomowe oczyszczalnie ścieków"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:23:31
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Izabela Kozelan - Marcinkowska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:12:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.