Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Poniedziałek, 25 stycznia 2021

Gospodarka odpadami komunalnymi

Rejestr zmian dla informacji: Wnioski

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 10.03.2016 11:42:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Zmieniono tytuł informacji z "Wnioski" na "Wnioski "
  • Dodano załącznik: Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
  • Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  • Usunięto załącznik: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  • Usunięto załącznik: Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 28.05.2014 09:21:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Krzysztof Korasiak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:07:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Utworzono wiadomość.