Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Niedziela, 24 stycznia 2021

Gospodarka gruntami

Rejestr zmian dla informacji: Karty usług

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 17.03.2016 11:46:01
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Usunięto załącznik: Karta usług - Poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 03.08.2015 09:52:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Dodano załącznik: Karta usług - Sprzedaż gruntu przyległego do nieruchomości
  • Dodano załącznik: Karta usług - Podział nieruchomości
  • Dodano załącznik: Karta usług - Rozgraniczenie nieruchomości
  • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Podział nieruchomości
  • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Rozgraniczenie nieruchomości
  • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Sprzedaż gruntu przyległego do nieruchomości
  • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego" na "Karta usług - Poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego"
  • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Przeksztalcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności nieruchomości" na "Karta usług - Przeksztalcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności nieruchomości"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 22:32:46
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

  • Utworzono wiadomość.