Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Niedziela, 24 stycznia 2021

Ewidencja ludnosci i dowody osobiste

Rejestr zmian dla informacji: Karty usług

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 12.07.2016 13:58:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wydanie, wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wydanie,wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2016 12:31:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Grażyna Chrzanowiecka na Jagoda Paszczak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 08.07.2016 12:31:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wydanie,wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wydanie,wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 13:24:12
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zbiórki publiczna

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 30.07.2015 09:25:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze postepowania adm.
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zbiórki publiczna
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wydanie,wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zameldowanie_wymeldowanie_pbyt staly i czasowy ponad 3 m_ce
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Wydanie_wymiana i utrata dowodu osobistego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie informacji o danych osobowych
 • Zmieniono nazwę załącznika z "KARTA USŁUG - Dopisanie do rejestru wyborców" na "Karta usług - Dopisanie do rejestru wyborców"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2014 13:53:20
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Grażyna Chrzanowiecka

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 22:29:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.